Apie

Societas logo copyKlasikų asociacija  (lot. Societas Classica), įkurta 2007 m. gegužės 16 d., vienija Lietuvos filologus – klasikus, pedagogus, dėstančius klasikines kalbas bei Antikos civilizaciją, studentus, taip pat visus tuos, kurie tyrinėja ar aktyviai domisi Antikos paveldu plačiąja prasme (kalbos, literatūra, kultūra, istorija) ir yra suinteresuoti išsaugoti ir plėtoti Antikos studijų, kaip Europos tapatybės pamato, tradicijas Lietuvoje. Pagrindinis asociacijos veiklos tikslas – vienijant filologus klasikus skatinti ir vykdyti Antikos civilizacijos tyrimus, programas ir projektus, plėtoti klasikinių kalbų bei Antikos studijų tradicijas Lietuvoje, bendradarbiaujant su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis skatinti klasikinės filologijos mokslo plėtrą ir pan. Asociacija daug dėmesio skiria pilietinių vertybių ir europietiškos tapatybės ugdymo per Antikos kultūros pažinimą projektams.