Studentai  
Iš viso 2015 m.: 1460
Bakalauro pakopa: 1196
Magistro pakopa: 204
Doktorantūros pakopa: 60 
   
2015 metais priimta: 490
Bakalauro pakopa: 374
Magistro pakopa: 104
Doktorantūros pakopa: 12
   
   
   
Studentai  
Iš viso 2014 m.:  1307
Bakalauro pakopa:  1070
Magistro pakopa:  184
Doktorantūros pakopa:  50
   
2014 metais priimta: 476 
Bakalauro pakopa: 366
Magistro pakopa: 97
Doktorantūros pakopa: 13
Darbuotojai  
Iš viso 2013 m.: 536 
Neakademinis personalas: 23
Akademinis personalas:   245
Profesoriai: 20
Docentai: 55
Lektoriai dr.: 68
Kiti (lektoriai, mokslo darbuotojai, asistentai): 125
   
Studentai  
Iš viso 2013 m.: 1321
Bakalauro pakopa: 1076
Magistro pakopa: 204
Doktorantūros pakopa: 41
   
2013 metais priimta: 475 
Bakalauro pakopa: 347
Magistro pakopa: 114
Doktorantūros pakopa: 14