2017 m. apgintos disertacijos

2017 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Lina Inčiuraitė-Noreikienė „Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba“
 • Justina Urbonaitė „Metafora rašytiniame akademiniame teisės diskurse: gretinamasis tyrimas“

2016 m. apgintos disertacijos

2016 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Kristina Stankevičiūtė „Don Žuanas kaip kultūrinis konceptas iš kritinės teorijos perspektyvos (remiantis G. G. Byrono Don Žuanu)“
 • Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė „Skonio politika nepriklausomoje Lietuvoje: literatūros tekstų kritika ir leidyba"
 • Lina Leparskienė „Trakų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių pasakojimuose“
 • Aistė Kučinskienė „Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas“
 • Akvilė Šimėnienė „Birutės Ciplijauskaitės literatūrologijos paradigmos“
 • Vita Valiukienė „Tarpkalbinis modalinio būtinumo reljefiškumas: prancūzų kalbos veiksmažodžiai devoir 'turėti, falloir 'reikėti' ir jų atitikmenys lietuvių kalboje“
 • Viktorija Šeina-Vasiliauskienė „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“
 • Evaldas Švageris „Lietuvių ir latvių tarmių monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė“ (English Summary)

2015 m. apgintos disertacijos

2015 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Kristina Jakaitė-Bulbukienė „Lietuvių emigrantų šeima: kalba ir tapatybė“ (Lituanistinių studijų katedra)
 • Benita Riaubienė „Resultative secondary predication in European languages“ (Lietuvių kalbos katedra)
 • Marius Smetona „Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir motyvacija“ (Baltistikos katedra)

2014 m. apgintos disertacijos

2014 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Jurgita Gedminienė „Gardinas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras (XVIII a. antroji pusė)“ (Lietuvių literatūros katedra)
 • Markas Paura „Sąvokos kompiuterių virusas semantinis laukas“ (Vertimo studijų katedra)
 • Inga Strungytė-Liugienė „XIX amžiaus pirmosios pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir kalba)“ (Baltistikos katedra)
 • Ona Daukšienė „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“ (Klasikinės filologijos katedra)
 • Auksė Razonovaitė „Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI–XVIII a.)“ (Baltistikos katedra)
 • Agnė Navickaitė-Klišauskienė Dabartinės latvių kalbos daiktavardžių darybos sistema (nomina agentis ir nomina actionis) (Baltistikos katedra)
 • Erika Jasionytė-Mikučionienė „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių susidarymas“ (Lietuvių filologijos katedra)
 • Dalius Jarmalavičius „Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV–XVIII a. rankraštiniuose dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose“ (Baltistikos katedra)

2013 m. apgintos disertacijos

2013 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Skaistė Volungevičienė „Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių–lietuvių kalbų studija“ (Vokiečių filologijos katedra)
 • Deimantas Valančiūnas „Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas“ (Anglų filologijos katedra)
 • Anna Ruskan „Nemorfologinio evidencialumo raiška ir turinys lietuvių kalboje: bevardės giminės būdvardžiai ir prieveiksmiai“ (Anglų filologijos katedra)
 • Audronė  Šolienė „Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai anglų ir lietuvių kalbose" (Anglų filologijos katedra)
 • Tomas Andriukonis „Originalieji Antano Baranausko tekstai (1853-1863 m.) - Rašymo istorija“ (Lietuvių literatūros katedra)

2012 m. apgintos disertacijos

2012 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Gintarė Žalkauskaitė (Lietuvių filologija)
 • Jurgita Raškevičiūtė (Lietuvių literatūra)
 • Linara Bartkuvienė (Anglų literatūra)
 • Lina Bikelienė (Anglų filologija)
 • Dalia Zaikauskienė (Folkloristika)
 • Neringa Markevičienė (Lietuvių literatūra)
 • Miroslavas Stasilo (Prancūzų filologija) - disertacija apginta Paris-Est universitete (Prancūzija)
 • Asta Vaškelienė (Klasikinė filologija)
 • Jurgita Katkuvienė (Literatūros teorija)
 • Rasa Baranauskienė (Skandinavistika)
 • Ugnius Mikučionis (Skandinavistika)
 • Anastasija Belovodskaja (Rusų filologija)
 • Julija Sniežko (Rusų literatūra)

2011 m. apgintos disertacijos

2011 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Jolanta Šinkūnienė (Anglų filologija)
 • Rita Juknevičienė (Anglų filologija)
 • Eglė Kačkutė (Anglų ir prancūzų literatūra)
 • Natalja Botkina (Rusų filologija)
 • Diana Babušytė (Vokiečių filologija)
 • Birutė Spraunienė (Kalbotyra)
 • Justina Daunorienė (Vokiečių filologija)
 • Aleksejus Burovas (Vokiečių filologija)
 • Jovita Dikmonienė (Klasikinė filologija)
 • Ona Petrėnienė (Lietuvių filologija)
 • Daumantas Katinas (Vokiečių filologija) - disertacija apginta Duisburgo-Eseno universitete (Vokietija)

2010 m. apgintos disertacijos

2010 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Gintarė Judžentytė (Lietuvių kalbotyra)
 • Ernesta Juknytė (Lietuvių literatūra)
 • Liudmila Arcimavičienė (Anglų filologija)
 • Lina Plaušinaitytė (Vokiečių filologija)
 • Aliona Popova  (Rusų filologija)
 • Eglė Žilinskaitė (Lietuvių kalbotyra)
 • Jurgita Jaroslavienė (Baltistika)

2009 m. apgintos disertacijos

2009 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Rasa Klioštoraitytė (Italų literatūra/kultūra) – disertacija apginta Romos “Tor Vergata” universitete
 • Inga Hilbig (Kalbotyra)
 • Vytautas Rinkevičius Prūsų kalbos kirčiavimo sistema (Baltistika)
 • Neringa Klišienė (Lietuvių literatūra)
 • Viktorija Makarova (Rusų filologija)
 • Liudmila Garbul (Rusų filologija)

2008 m. apgintos disertacijos

2008 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė:

 • Virginija Masiulionytė (Vokiečių kalbotyra)
 • Rimantas Kmita (Lietuvių literatūra)
 • Birutė  Ryvitytė (Anglų kalbotyra)
 • Rūta Šlapkauskaitė (Kanados literatūra)
 • Aurimas Markevičius (Baltistika)

2007 m. apgintos disertacijos

2007 m. Filologijos fakultete daktaro disertacijas apgynė: