VU rektoriaus premijos už geriausias akademines praktikas

 • Prof. dr. Ligija Kaminskienė (2015 m.)
 • Dr. Linara Bartkuvienė (2014 m.)
 • Dr. Daumantas Katinas (2013 m.)
 • Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (2012 m.)
 • Asist. dr. Dovilė Keršienė (2011 m.)
 • Lekt. Irma Anneli Timonen (2010 m.)
 • Doc. dr. Jurgis Pakerys (2009 m.)
 • Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (2008 m.)
 • Doc. dr. Audinga Tikuišienė (2007 m.)
 • Doc. dr. Irina Melnikova (2006 m.)

VU Rektoriaus mokslo premija

 • Dr. Vilma Zubaitienė (2013 m.)
 • Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (2010 m.)
 • Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (2008 m.)
 • Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (2007 m.)
 • Doc. dr. Rita Tūtlytė (2006 m.)
 • Doc. dr. Brigita Speičytė (2005 m.)
 • Prof. dr. Vytautas Kardelis (2003 m.)
 • Prof. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (2003 m.)
 • Prof. dr. Albertas Rosinas (2002 m.)
 • Prof. dr. Eugenija Ulčinaitė (2001 m.)

Nacionalinė kultūros ir meno premija

 • Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (2012 m.)
 • Akad. prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (1993 m.)

Lietuvos mokslo premija

 

2013 A. Sverdiolas Humanitariniai ir 
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“
2013 V. Daujotytė-Pakerienė Humanitariniai ir 
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“
2008 A. S. Girdenis Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimai
 (1996–2003 m.)“
2007 E. Ulčinaitė Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“
2006 M. Ramonienė,
L. Vilkienė,
J. Pribušauskaitė,
V. Stumbrienė
Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Lietuvių kalbos kaip svetimosios kalbos mokymas: situacijos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995-2005 m.)
2006 J. Girdzijauskas Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už darbų ciklą „Lituanistinės literatūrologijos raidos pjūviai: eilėtyra ir istoriografija  (1966–2001 m.)“
1999 V. Ambrazas,
N. Sližienė,
A. Valeckienė,
E. Valiulytė
Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už darbų ciklą „Gramatika litovskogo jazyka“ (1985), „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ (1994, 1996, 1997), „Lithuanian grammar“ (1997)
1998 H. Zabulis Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už leidinį „Knygelė apie pakylėtumą kažkada Longinui priskirta“
1997 A. Paulauskienė Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už knygas „Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos“, „Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžio kategorijos“ bei „Lietuvių kalbos morfologija“
1997 A. Rosinas Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už monografijas „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra“, „Baltų kalbų įvardžiai“ir „Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida
1995 Z. Zinkevičius Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už septynių tomų studiją „Lietuvių kalbos istorija“

Lietuvos mokslų akademijos vardinės premijos

 

2009 Kazimiero Būgos kalbotyra A. Rosinas Už monografiją „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra. Sinchronija ir diachronija“
2008 Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūra D. Pociūtė-Abukevičienė Už monografiją „Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai“
1994 Kazimiero Būgos lietuvių kalbotyra Z. Zinkevičius Už reikšmingus kalbininko K. Būgos palikimo tyrinėjimus

Lietuvos mokslų akademijos premijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2010 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Žilinskaitė Už darbą „Vietos raiška Mikalojaus Daukšos Postilėje: postpoziciniai vietininkai ir jų funkciniai ekvivalentai“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Rinkevičius  Už darbų ciklą „Prūsų kalbos kirčiavimo sistema“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai J. Pakerys Už darbą „XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba“

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso dalyviams

2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Judžentytė Už darbų ciklą „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Markevičius Už darbą „Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo istorija“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai B. Lašinytė Už darbą „Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių daryba“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Zubaitienė Už darbą „Pilypo Ruigio žodynų šaltiniai“

Lietuvos mokslų akademijos premijos studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Kriugiškytė Už darbą „Lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimas“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Žilinskaitė Už darbą „Lokacijos raiška Mikalojaus Daukšos raštuose (vietos linksniai ir prielinksniai)“

Nacionalinė pažangos premija

2009 Viktorija Daujotytė-Pakerienė už individualų, kūrybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir interpretavimą
2007 Zigmas Zinkevičius už kalbotyros metodų pritaikymą Lietuvos ir lietuvių kalbos istorijos pažinimui ir tautinio orumo stiprinimui

Kiti apdovanojimai

 

2016 m.

 • Italijos respublikos prezidentas Sergio Mattarella Italijos Ambasados Lietuvoje teikimu profesorei dr. Dainorai Pociūtei-Abukevičienei suteikė antrojo laipsnio Italijos Žvaigždės ordiną (Ordine della Stella d'Italia – Ufficiale). Ordinas suteiktas už mokslo darbus, įtvirtinančius istorinius Lietuvos ir Italijos ryšius ir stiprinančius kultūrinį ir akademinį abiejų valstybių bendradarbiavimą.

 

2015 m.

 • Fakulteto italistai dr. Rasa Klioštoraitytė ir dr. Dainius Būrė apdovanoti Italijos žvaigždės kavalieriaus ordinais už italų kalbos dėstymą Vilniaus universitete, italų kalbos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir už vertingą vertimo veiklą verčiant italų literatūrą.
 • Lietuvių literatūros katedros docentui dr. Kęstučiui Urbai buvo įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija už aktyvią veiklą vaikų ir paauglių literatūros srityje.
 • Skandinavistikos centro docentė dr. Erika Sausverdė buvo apdovanota Valstybės ap­dovanojimu – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.
 • Anglų filologijos katedros ir Orientalistikos centro lektorius dr. Deimantas Va­lančiūnas gavo Indijos vyriausybės apdovanojimą (Vishwa Hindi Samman) už hindi kalbos sklaidą ir populiarinimą užsienyje.
 • Lietu­vos Kultūros ministerija B. Savukyno premija apdovanojo Lietuvių literatūros katedros docentą dr. Regimantą Tamošaitį už ilgametį rašymo kokybės ugdymą „Metų“ redakcijoje.
 • Birštono savivaldybės taryba skyrė kalbininko Jono Kazlausko premiją Baltistikos katedros lektoriui dr. Vytautui Rinkevičiui.

 

2014 m.

 • Už nuopelnus populiarinant žinias apie Baltijos šalis, už mokslinius ir pedagoginius pasiekimus Lenkijos Respublikos Prezidentas Bronisławas Komorowskis Auksiniu kryžiumi apdovanojo Lietuvių kalbos katedros profesorių habil. dr. Axelį Holvoetą.
 • Lietuvių kalbos katedros profesoriui habil. dr. Axeliui Holvoetui suteiktas Latvijos universiteto Garbės daktaro (Doctor honoris causa) titulas už tarptautiniu mastu pripažintus baltų kalbų tyrimus bei ilgametį mokslinį bendradarbiavimą kalbotyros srityje su Latvijos universitetu.
 • Polonistikos centro vedėjas prof. habil. dr. Algis Kalėda apdovanotas Varšuvos universiteto Lenkų kalbos ir kultūros centro užsieniečiams POLONICUM 2014-ųjų metų premija už išskirtinius pasiekimus puoselėjant lenkų kultūrą bei kalbą užsienyje.
 • Anglų filologijos katedros profesorius dr. Almantas Samalavičius apdovanotas lietuvių kalbininko, vertėjo, žurnalisto, redaktoriaus Bronio Savukyno premija.
 • Docentė dr. Dalią Emiliją Dilytė-Staškevičienė apdovanota Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
 • Docentei dr. Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei įteikta Šv. Jeronimo premija už indelį į lotyniškosios Antikos vertimus.
 • Profesorei habil. dr. Viktorijai Daujotytei-Pakerienei įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklas už nuopelnus Lietuvos mokslui, švietimui ir kultūrai, mokslininkų ir mokytojų ugdymą, kūrybingos lietuvybės stiprinimą.
 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) iniciatyva Anglų filologijos katedros lektoriui dr. Deimantui Valančiūnui Prezidentūroje įteiktas apdovanojimas už geriausią Lietuvoje apgintą humanitarinių mokslų disertaciją „Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas“ (mokslinė vadovė prof. dr. Regina Rudaitytė).
 • Geriausiu VU taikomųjų darbų kategorijoje pripažintas ir VU rektoriaus už reikšmingus mokslo pasiekimus apdovanotas dr. Vytauto Rinkevičiaus ir Skaitmeninės filologijos centro projektas „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazės“.
 • Filologijos fakulteto kartu su Matematikos ir informatikos fakultetu bei Matematikos ir informatikos institutu vykdomas projektas LIEPA (Lietuvių šneka valdomos paslaugos) Pasaulinės informacinės visuomenės dienos proga apdovanotas kaip geriausias „InfoVi Balsas“ projektas.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos