NAUJIENOS

Fakulteto restruktūrizacija

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., sujungus Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir Užsienio kalbų institutą, naująjį Filologijos fakultetą sudaro penki visą akademinę bendruomenę pagal mokslinių interesų sritis vienijantys institutai.

Šiuose institutuose susibūrė geriausi vykdomų tyrimų krypčių specialistai. Tikimasi, kad restruktūrizacija paskatins aukšto lygio humanitarinių mokslų tyrimus, leis aktyviau įsitraukti į tarpdalykinius bei tarptautinius mokslo projektus. Pertvarka siekiama padaryti studijų koordinavimo procesą sklandesnį. Studijų administravimas nuo šiol sutelkiama Filologijos fakulteto dekanato Studijų skyriuje, kuris kartu su studijų programų komitetais rūpinsis aukščiausia studijų kokybe.

 2017 m. fakulteto restruktūrizacija

Studijų programų komitetai

I studijų pakopos SPK

 

Anglų filologija

Doc. dr. Linara Bartkuvienė (pirmininkė)

Prof. Regina Rudaitytė

Prof. Aurelija Usonienė

Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Dr. Audronė Šolienė

Studentų atstovaiGreta Kaikarytė (BA)

Socialinis partneris: Vilma Bačkiūtė (LR Švietimo ir mokslo ministerija)

Anglų ir rusų kalbos

Doc. dr. Viktorija Makarova (pirmininkė)

Prof. dr. Danutė Balšaitytė

Doc. dr. Lina Bikelienė

Doc. dr. Anastasija Belovodskaja

Dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė

Studentų atstovai: Aurelija Valentinovičiūtė

Socialinis partneris: Andrius Francas (Alliance for Recruitment, partneris)

Anglų ir kita užsienio kalba

Prof. dr. Danguolė Melnikienė (pirmininkė)

Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė

Doc. dr. Carmen Caro Dugo

Doc. dr. Aušra Janulienė

Lekt. Simona Kamarauskaitė

Lekt. Svetlana Kosova

Studentų atstovai: Karina Germanovič

Socialinis partneris: Sandra Almantienė (Industry Service Center direktorė)

Ispanų filologija

Doc. dr. Miguel Villanueva Svensson (pirmininkas)

Prof. dr. Bonifacas Stundžia 

Dr. Marta Plaza Velasco

Dr. Aistė Kučinskienė

Studentų atstovai: Julija Daugėlaitė (BA)

Socialinis partneris: Vaida Griniūtė

Italų filologija

Doc. dr. Dainius Būrė (pirmininkas)

Prof. dr. Pietro Dini (Pizos universitetas, Italija) 

Doc. dr. Novella Di Nunzio 

Doc dr. Diego Ardoino Diego

Lekt. Paola Fertoli 

Studentų atstovai: Rugilė Pumputytė (BA)

Socialinis partneris: dr. Paola Cioni (Italų kultūros instituto direktorė)

Klasikinė filologija

Doc. dr. Audronė Kučinskienė (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

Doc. dr. Vytautas Ališauskas

Doc. dr. Mintautas Čiurinskas

Studentų atstovai: Orinta Gerikaitė (BA)

Socialinis partneris: doc. dr. Sigitas Narbutas (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius)

Lenkų filologija

Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (pirmininkė)

Doc. dr. Miroslavas Davlevič

Doc. dr. Kinga Geben

Dr. Teresa Dalecka

Studentų atstovai: Izabela Choroscin (BA)

Socialinis partneris: Janina Klimaševska (Vilniaus raj. savivaldybės administracija, Švietimo skyrius, vyr.specialistė)

Lietuvių filologija

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (pirmininkė)

Prof. dr. Meilutė Ramonienė

Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė

Doc. dr. Jurgis Pakerys

Doc. dr. Vilma Zubaitienė

Doc. dr. Nijolė Linkevičienė

Dr. Neringa Klišienė

Studentų atstovai: Evelina Verbickaitė (BA)

Socialinis partneris:

Prancūzų filologija

Prof. dr. Vytautas Bikulčius (pirmininkas)

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė 

Dr. Jūratė Navakauskienė

Dr. Vita Valiukienė

Dokt. Vitalija Kazlauskienė

Studentų atstovai: Viktorija Petrikaitė (BA) ir Miglė Prišmontaitė (BA)

Socialinis partneris: leidykla Tyto albaUAB Tildės technologijos.

Rusų filologija

Doc. dr. Dagnė Beržaitė (pirmininkė)

Prof. dr. Ala Lichačiova

Prof. dr. Galina Michailova

Doc. dr. Jelena Brazauskienė

Lekt. Valentina Stankevičiūtė

Studentų atstovaiViktorija Fedorec(BA)

Socialinis partneris: Oleg Jerofejev (RU.DELFI redakcijos vyr. redaktorius)

Skandinavistika

Dr. Birutė Spraunienė (pirmininkė)

Doc. dr. Erika Sausverde

Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė

Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė

Doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros profesorius)

Asist. Agnietė Merkliopaitė (atsakinga už Skandinavistikos BA gretutinių studijų koordinavimą) 

Studentų atstovai: Toma Limontaitė(BA) ir Lina Poškutė (BA)

Socialinis partneris: Šarūnas Radvilavičius (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje direktoriaus pavaduotojas)

Vertimas (BA)

Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (pirmininkė)

Prof. dr. Ligija Kaminskienė

Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė

Dr. Rasa Klioštoraitytė

Studentų atstovai: Laura Dukauskaitė(BA)

Socialinis partneris: Kristina Remeikienė (Vertimų biuro „Alumnus“ direktorė)

Vokiečių filologija

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri(pirmininkė)

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė

Doc. dr. Virginija Masiulionytė

Doc. dr. Eglė Kontutytė

Doc. dr. Aleksej Burov

Dr. Justina Daunorienė

Studentų atstovai: Jūratė Petkevičiūtė(BA)

Socialinis partneris: Nijolia Buinovskaja (Goethe's Instituto Kalbos skyriaus vadovė)

 

II studijų pakopos SPK

Anglistika

Prof. dr. Aurelija Usonienė (pirmininkė)

Prof. dr. Regina Rudaitytė

Doc. dr. Linara Bartkuvienė 

Dr. Deimantas Valančiūnas

Dr. Anna Ruskan

Studentų atstovaiDeividas Zibalas

Socialinis partneris: Vilma Bačkiūtė (LR Švietimo ir mokslo ministerija)

Bendroji kalbotyra

Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)

Prof. dr. Irena Smetonienė

Prof. dr. Aurelija Usonienė

Doc. dr. Jurgis Pakerys

Dr. Daumantas Katinas

Studentų atstovai: Beatričė Ganusauskaitė

Socialinis partneris: dr. Vilija Ragaišienė (VLKK Programų skyriaus vedėja)

Dalykinė (teisės) kalba

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė (pirmininkė)

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė

Doc. dr. Eglė Kontutytė

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri

Doc. dr. Birutė Ryvitytė

Prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis

Prof. habil. dr. Gintaras Švedas

Studentų atstovai: Vaida Giedraitytė ir Aivaras Liutkauskas

Socialinis partneris: Audrius Voveris (advokatų kontoros UAB „Rödl&Partner“ advokatas)

Intermedialios literatūros studijos

Doc. dr. Audinga Tikuišienė (pirmininkė)

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė

Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas

Doc. dr. Nijolė Keršytė

Dr. Neringa Klišienė

Studentų atstovai: Julija Lekavičiūtė ir Mantas Tamošaitis

Socialinis partneris: dr. Rūta Pileckaitė (LR Kultūros ministerija)

Klasikinė filologija (bakalauras ir magistras)

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė

Prof. dr. Fatima Eloeva

Doc. dr. Audronė Kučinskienė

Doc. dr. Vytautas Ališauskas

Doc. dr. Mintautas Čiurinskas

Studentų atstovaiGintarė Vaičiulytė

Socialinis partnerisprof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (LSMU)

Rusistika

Doc. dr. Jelena Konickaja  (pirmininkė)

Prof. dr. Ala Lichačiova

Doc. dr. Pavel Lavrinec

Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė

Lekt. Regina Čičinskaitė

Studentų atstovai: Anželika Krus-Šelginskich

Socialinis partneris: Nina Mackevič (Lietuvos radijo Naujienų tarnybos vyr. redaktorė)

Literatūros antropologija ir kultūra

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (pirmininkė)

Prof. dr. Regina Rudaitytė

Doc. dr. Dalia Čiočytė

Doc. dr. Darius Kuolys

Studentų atstovai: Lina Valentinavičiūtė

Socialinis partneris: Loreta Jakonytė (LLTI)

Taikomoji kalbotyra

Prof. dr. Meilutė Ramonienė (pirmininkė)

Prof. dr. Irena Smetonienė

Prof. dr. Bonifacas Stundžia

Doc. dr. Loreta Vilkienė

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri

Studentų atstovai: Rusnė Paulavičiūtė

Socialinis partneris: Jūratė Palionytė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)

Semiotika

Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (pirmininkas)

Prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas

Doc. dr. Loreta Mačianskaitė

Doc. dr. Nijolė Keršytė

Dr. Jurgita Katkuvienė

Studentų atstovai: Justinas Mazūra

Socialinis partneris: doc. dr. Saulius Žukas („Baltų lankų“ leidyklos direktorius)

Vertimas (MA)

Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (pirmininkė)

Prof. dr. Ligija Kaminskienė

Doc. dr. Liucija Černiuvienė

Lekt. Rasa Darbutaitė

Studentų atstovai

Socialinis partneris: dr. Vytautas Vaišnoras (EK Jungtinės vertimo žodžiu tarnybos vyr. vertėjas)

Struktūra

struktura

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

Akademinė komisija

 • Lekt. Joana Pribušauskaitė (pirmininkė)
 • Prof. dr. Genovaitė Dručkutė
 • Prof. dr. Ligija Kaminskienė
 • Prof. dr. Irina Melnikova
 • Doc. dr. Jelena Brazauskienė
 • Doc. dr. Audronė Kučinskienė
 • Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė
 • Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri
 • Doc. dr. Audinga Tikuišienė
 • Doc. dr. Viktorija Ušinskienė
 • Lekt. Kęstutis Bredelis
 • Lekt. dr. Rūta Šlapkauskaitė
 • studentų atstovas (BA)
 • studentų atstovas (BA)
 • studentų atstovas (MA)
 • studentų atstovas (doktorantūra)

Taryba

Pirmininkas 

Sekretorius

Prof. dr. Meilutė Ramonienė

Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)

 Nariai  
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Baltistikos katedra)
 • Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (Anglų filologijos katedra)
 • Prof. dr. Vytautas Kardelis (Lietuvių kalbos katedra)
 • Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (Vertimo studijų katedra)
 • Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Lietuvių literatūros katedra)
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė (Lituanistinių studijų katedra)
 • Prof. dr. Regina Rudaitytė (Anglų filologijos katedra)
 • Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos katedra)
 • Doc. dr. Vytautas Bikulčius (Prancūzų filologijos katedra)
 • Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (Klasikinės filologijos katedra)
 • Doc. dr. Eglė Kontutytė (Vokiečių filologijos katedra)
 • Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)
 • Doc. dr. Pavel Lavrinec (Rusų filologijos katedra)
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (Vokiečių filologijos katedra)
 • Doc. dr. Kęstutis Urba (Lietuvių literatūros katedra)
 • Studentė Miglė Prišmontaitė
 • Studentė Kamilė Bandonytė
 • Studentė Julija Lekavičiūtė

Universiteto teisinė informacija

Ištraukos iš Vilniaus universiteto Statuto:

28 STRAIPSNIS. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai

2. Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai yra vidiniai organizaciniai dariniai, kuriuose vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Šie organizaciniai dariniai turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai kamieninių akademinių padalinių nuostatai). Pavyzdinius kamieninių akademinių padalinių nuostatus rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.

3. Pavyzdiniuose kamieninių akademinių padalinių nuostatuose, be kita ko, turi būti nustatyta, kad kamieninio akademinio padalinio kolegialus savivaldos organas yra kamieninio akademinio padalinio taryba, sudaroma 4 metams. Tarybos narius, išskyrus to padalinio studentų atstovus, deleguojamus Studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys to padalinio mokslo (meno) darbuotojai ir dėstytojai. Ne mažiau kaip penktadalis kamieninio akademinio padalinio tarybos narių turi būti atitinkamo padalinio profesoriai ir vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – docentai ir vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – studentų atstovai. Šakinių akademinių padalinių vadovai gali būti renkami į padalinio tarybą.