Visi mūsų bendruomenės nariai yra kviečiami į Lietuvių katalikų mokslo akademijoje organizuojamus kursus, skirtus
krikščionybei. Daugiau informacijos www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje.

skelbimas 2017 ruduo A4 SPAUDAI