Patikslinta Filologijos fakulteto tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 22 d., darbotvarkė

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 4 d., protokolo tvirtinimas.
  3. Dekanato informacija.
  4. Dėl Fakulteto mokslo kolegijos sudarymo.
  5. Tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo plano svarstymas ir tvirtinimas.
  6. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės kūrybinių atostogų ataskaita.
  7. Dėl Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėties.
  8. Dėl Skandinavistikos (bakalauro pakopos) studijų programos komiteto sudėties.
  9. Dėl lituanistikos statuso Fakultete.
  10. Kiti klausimai.