Bendros naujienos

Baltic-American Freedom Foundation seminaras VU studentams ir dėstytojams

Š.m. rugsėjo 28 d. (trečiadienį) 15.30 val. Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. II rūmai) 713 aud. organizuojamas BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) seminaras VU studentams ir dėstytojams.

BAFF siūlo:
  • Studentams: galimybę gauti finansavimą atlikti praktikas JAV įmonėse, gauti finansinę paramą studijuoti antrosios pakopos studijas JAV;
  • Mokslininkams ir dėstytojams: galimybę gauti finansinę paramą stažuotėms JAV, taip pat numato galimybę gauti paramą kviestiniams ekspertams iš JAV.

Visų susidomėjusių laukiame susitikime.

Daugiau apie BAFF siūlomas galimybes.

Baltijos Amerikos Laisvės fondo stipendijų konkursai

Baltijos Amerikos Laisvės fondas iki 2016 m. spalio 30 d. kviečia teikti paraiškas stipendijų ir paramos programų konkursams. Fondas siūlo programas, kurios suteikia naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje ar kartu su partneriais JAV imtis inovatyvių mokslinių tyrimų.

Detalesnė informacija. 

Pasirodė nauja prof. dr. Pauliaus Subačiaus parengta knyga

Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras Būčys. Laiškų dialogas, parengė Paulius Subačius, Vilnius, 2016, 800 p.

Arkiv. Jurgis Matulaitis (1871–1927) ir vysk. Pranciškus Petras Būčys (1872–1951) bičiuliavosi nuo Marijampolės gimnazijos laikų, vėliau susiėjo studijuodami Sankt Peterburge ir Fribūre. Abipusė korespondencija, kurios išliko beveik pustrečio šimto laiškų, atvirukų bei telegramų, įdomi ir vertinga keliais atžvilgiais. Ji atskleidžia asmeninį gyvenimą, vienuolijų, karitatyvinių, kultūros, švietimo, religinių institucijų organizacinę raidą bei vidinę būklę. Šie laiškai taip pat yra skvarbus gerai informuotų, labai atvirai savo žiniomis ir nuomonėmis besidalijančių asmenų žvilgsnis į XX a. pradžios Lietuvos visuomenę, Nepriklausomybės paskelbimą suponavusių bei jį lydėjusių įvykių, elito nuostatų, santykių ir geopolitinių orientacijų panoramą.

Publikacijoje laikomasi dokumentinio leidimo principų, išsaugota autentiška kalba, didžiuma komentarų pateikti anotuotos rodyklės pavidalu, yra visas tekstologinis aparatas. Pasistengta, kad knyga būtų patogi tiek turintiems akademinių interesų, tiek visiems kitiems skaitytojams – istorijos ir asmeninių liudijimų mėgėjams. Laiškų dialogas išleistas „Marijonų istorijos šaltinių“ serijoje, kurioje bendromis Lenkijos ir Lietuvos tyrėjų pastangomis pasirodė jau 23 tomai.

JM PB

Erasmus+ dėstymo vizitai 2016/2017 m. m.

Kviečiame dėstytojus registruotis Erasmus+ dėstymo vizitams 2016–2017 m. m.

Elektroninė dėstytojų registracija vyks nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. iki 2016 m. spalio 16 d. 

Daugiau informacijos apie Erasmus dėstymo vizitus ir jų finansavimo tvarką rasite čia.

Partnerinių institucijų sąrašą, į kurias galima vykti Erasmus dėstymo vizitui, rasite čia.

 

Kilus klausimams, kreipkitės:

  • Erasmus koordinatorė prodekanė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė, Filologijos fakulteto dekanatas (III a.), tel. (8 5) 268 7206, el. paštas
  • Simona Vižinienė, Institucinė Erasmus koordinatorė Tarptautinių programų ir ryšių skyriuje, Centriniai rūmai (242 kab.), tel. (8 5) 268 7248, el. paštas

Padėka Dariui Čuplinskui ir Indrei Čuplinskaitei už padovanotas knygas

Anglų filologijos katedra nuoširdžiai dėkoja Kanados lietuviams Dariui Čuplinskui ir Indrei Čuplinskaitei už ilgus metus asmeninėje bibliotekoje kauptas ir katedrai padovanotas anglų, airių, amerikiečių ir kanadiečių literatūros knygas.

 

Charles Simic

“In the Library”, 1938

There’s a book called
“A Dictionary of Angels.”
No one has opened it in fifty years,
I know, because when I did,
The covers creaked, the pages
Crumbled. There I discovered

The angels were once as plentiful
As species of flies.
The sky at dusk
Used to be thick with them.
You had to wave both arms
Just to keep them away.

Now the sun is shining
Through the tall windows.
The library is a quiet place.
Angels and gods huddled
In dark unopened books.
The great secret lies
On some shelf Miss Jones
Passes every day on her rounds.

She’s very tall, so she keeps
Her head tipped as if listening.
The books are whispering.
I hear nothing, but she does.

Išleistas prof. Almanto Samalavičiaus akademinių straipsnių ir pokalbių rinkinys

Ką tik išleistas prof. Almanto Samalavičiaus akademinių straipsnių ir pokalbių rinkinys „TARP SCILĖS IR CHARIBDĖS: AUKŠTASIS MOKSLAS PERMAINŲ METAIS“ (Vilnius: LEU leidykla, 2016, 192 p.) yra skirtas jau pora dešimtmečių Lietuvoje (ir pasaulyje) vis energingiau vykstančių aukštojo mokslo institucijų bei jų aplinkos procesų kaitos analizei ir apmąstymui. Autoriaus svarstymų objektai – globaliu mastu įsigalinčios vartotojiškos tendencijos ir jų poveikis aukštojo mokslo sektoriui, universitetams primygtinai peršamo ,,verslumo“ sukeliamos prieštaros, faktai ir mitai apie  esą neišvengiamą Lietuvos universitetų stambinimą. Knygoje kritiškai vertinami iš verslo korporacijų perimti universitetų valdymo modeliai, atskleidžiamos aukštojo mokslo kaip efektyvios žinių ir paslaugų industrijos supratimo ydos... Įvardijami ir aptariami potencialūs pavojai, slypintys už vienintelio - tyrimų universiteto modelio sureikšminimo  bei problemos, kurias sukuria humanitarinio, bendrojo lavinimo ir asmenybės formavimo aukštojo mokslo aplinkoje nuvertinimas.

Knygą sudaro keliolika autoriaus straipsnių bei pokalbiai su iškiliais, tarptautiniu mastu pripažintais JAV, Kanados ir Anglijos aukštojo mokslo analitikais.

samalavicius copy

Studijų metų pradžios šventė

NB! Paskaitos Filologijos fakultete vyks nuo rugsėjo 5 d. Tai bus antroji studijų savaitė.

Pirmo kurso kuratorių kontaktai

Visi renginiai 2016 www