Projektas„Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais“

Projekto tikslas - ištirti akademinės kalbos žodžių ir frazių dažnumą, struktūrą, variantiškumą ir semantiką tekstynų lingvistikos metodais. Studentė mokysis išsikelti konkretų tyrimo tikslą ir suformuluoti užduotis šiam tikslui pasiekti, atsirinkti tyrimui reikalingus tekstus, sudaryti tekstyną ir naudotis automatiniais tekstynų tyrimo įrankiais. Studentė atliks akademinio žodyno naujausių tyrimų analizę, gretinamiesiems tyrimams taikys viešai prieinamus anglų kalbos akademinių žodžių ir frazių sąrašus bei duomenų bazes.

Projektas„Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais“

Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai

zenklas 2015 04 13

Šio tiriamojo projekto objektas yra veiksmažodinė semantika baltų kalbose, ir abi gyvosios baltų kalbos – lietuvių ir latvių – bus tiriamos lygiagrečiai. Vykdant projektą siekiama išsamiau ir geriau suprasti lietuvių ir latvių veiksmažodžio gramatinę semantiką. Viena vertus, tikimasi tai pasiekti remiantis tekstynais ir kitais skaitmeniniais ištekliais, kurie gali atskleisti įvairius vartosenos aspektus ir raidos tendencijas. Antra vertus, tyrimams įtakos turės ir šiuolaikinei gramatikai būdingas konstrukcinis požiūris, kai į tyrėjų akiratį patenka ne tik didieji veiksmažodinės semantikos domenai – laikas, veikslas ir pan. – bet ir mažesnės gramemos ir konstrukcinės idiomos.

Detalesnį projekto aprašą galima rasti ČIA

 

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra sutelkti jėgas inovatyvių, teoriškai ir tipologiškai pagrįstų baltų kalbų tyrimų srityje formuojant tyrėjų kolektyvą iš Lietuvos ir užsienio mokslininkų, kurie per ketverius projekto metus (2018-2021) glaudžiai bendradarbiaus siekdami geriau suprasti ir tiksliau aprašyti baltų kalbų veiksmažodyje atsispindinčias gramatines reikšmes.

 

Projekto rezultatai

Projekto rezultatas bus trys straipsnių rinkiniai, skirti teoriškai įdomiems ir svarbiems baltų kalbų veiksmažodžio klausimams. Kiekvienas tomas bus skirtas kitai problemų zonai. Pirmame tome dėmesys bus skiriamas „mažiosioms gramemoms“ – konstrukcinėms idiomoms ir tokioms gramemoms, kurios neįtrauktos į platesnes koreliacijas. Antrasis tomas bus skirtas laiko, veikslo, nuosakos ir evidencialumo (TAME) domenui. Trečiame tome bus aptariamos rūšies gramemos platesne prasme – ne tik pasyvas, bet ir medialinio domeno gramemos ir kauzatyvai.

Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Socialinio fondo lėšų.

The Baltic Verb: Grams, Categories, Domains

zenklas 2015 04 13This research project focuses on grammatical meaning in the verbal domain, and the two living Baltic languages—Lithuanian and Latvian—will be objects of parallel investigation. The aim of the project is to gain a new and deeper insight into the grammar of the Lithuanian and Latvian verb. On the one hand, this will be achieved by using corpora and other internet sources so as to capture all aspects of usage as well as developmental tendencies. On the other hand, the research will also be informed by a constructional view of grammar, and the objects of investigation will range from minor grams and constructional idioms to larger domains of grammatical meaning like aspect or voice.

Click HERE for a more detailed project description.

 

Project goal

The goal of the project is to bundle efforts towards innovative, typologically and theoretically informed research into the Baltic languages by bringing together a research team composed of scholars from Lithuania and other countries who, over the four project years (2018-2021), will closely collaborate to gain a better understanding and a more adequate description of the grammatical meanings reflected in the Baltic verb.

 

Project results

The outcome of the project will be three volumes of articles containing detailed studies of a number of important research questions in the domain of the Baltic verb. Each volume will focus on a thematic domain: vol. 1 will deal with minor grams, vol. 2 with the TAME domain and vol. 3 with voice. Vol. 1 will be ready at the close of the second project year, the other volumes will follow in yearly intervals.

 

The project is financed by the European Union Social Fund.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos