Projektas„Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais“

Projekto tikslas - ištirti akademinės kalbos žodžių ir frazių dažnumą, struktūrą, variantiškumą ir semantiką tekstynų lingvistikos metodais. Studentė mokysis išsikelti konkretų tyrimo tikslą ir suformuluoti užduotis šiam tikslui pasiekti, atsirinkti tyrimui reikalingus tekstus, sudaryti tekstyną ir naudotis automatiniais tekstynų tyrimo įrankiais. Studentė atliks akademinio žodyno naujausių tyrimų analizę, gretinamiesiems tyrimams taikys viešai prieinamus anglų kalbos akademinių žodžių ir frazių sąrašus bei duomenų bazes.

Projektas„Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais“