Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje

Projektai, vykdomi pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06 (2017-11-14):

Dalyvavimas XVI Tarptautiniame slavistų kongrese su pranešimu. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0015

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja prof. dr. Kristina Rutkovska.

 

 

Plakato šablonas 1 Kristina 1

XVI Tarptautinis slavistų kongresas, Belgradas, 2018 m. rugpjūčio 20–27 d. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0027

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja doc. dr. Galina Miškinienė.

 

 

Plakato šablonas 2 Galina 1

Vizitas į JAV skaityti pranešimą Amerikos taikomosios kalbotyros asociacijos konferencijoje 2018 m. kovo 23–29 d. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0030

Projekto dalyvis – Taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja asistentė Laura Vilkaitė-Lodzienė

 

Plakato šablonas 3 Laura 1

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje: XVI Tarptautinis slavistų kongresas Belgrade. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0043

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja doc. dr. Anastasija Belovodskaja.

 

Plakato šablonas 4 Anastasija 1

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje: XVI Tarptautinis slavistų kongresas Belgrade. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0129

Projekto dalyvis – Užsienio kalbų instituto dėstytoja doc. dr. Viktorija Makarova.

 

Plakato šablonas 5 Viktorija 1

Išvyka į Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS) konferenciją skaityti pranešimo 2018 m. gegužės 30–birželio 5 d. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0101

Projekto dalyvis – Taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja doc. dr. Vilma Zubaitienė.

 

Plakato šablonas 6 Vilma 1

Išvyka į Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS) konferenciją skaityti pranešimo 2018 m. gegužės 30–birželio 5 d. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0098

Projekto dalyvis – Taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja lektorė Gintarė Judžentytė.

 

Plakato šablonas 7 Gintare 1

Išvyka į jubiliejinę Baltijos šalių studijų skatinimo asociacijos (AABS) konferenciją 2018 m. gegužės 30–birželio 5 d. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0084

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja doc. dr. Gina Kaval-Holvoet.

 

Plakato šablonas 8 Gina 1

Dalyvavimas XVI Tarptautiniame slavistų kongrese su pranešimu (Belgradas, Serbija, 2018-08-20–27). Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0055

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja doc. dr. Viktorija Ušinskienė.

 

Plakato šablonas 9 Ušinskiene 1

Dalyvavimas pasauliniame simpoziume Sociolinguistics Symposium 22 Aucklando universitete. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0114

Projekto dalyvis – Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytoja doc. dr. Loreta Vaicekauskienė.

 

Plakato šablonas 10 Loreta 1

 

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje 

Projektai, vykdomi pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07 (2017-11-14):

Mokslinė stažuotė Birmingemo universitete. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0008

Projekto dalyvis – Taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja doc. dr. Rita Juknevičienė.

 

Plakato šablonas 11 Rita 1

Archyvinių tyrimų plėtra: inkvizicinių procesų dokumentai kaip Lietuvos ir Europos Reformacijos tinklaveikos šaltiniai. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0012

Projekto dalyvis – Literatūros ir kultūros tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Dainora Pociūtė.

 

Plakato šablonas 12 Dainora 1

Stažuotė, skirta Antikos šaltinių vertimo ir komentavimo kompetencijai kelti: Cicerono „Kalbos prieš Verį“. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0014

Projekto dalyvis – Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto dėstytoja doc. dr. Audronė Kučinskienė.

 

Plakato šablonas 13 Audrone 1

Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 

Kiti projektai