Jungtiniai SPK

Anglų filologija ir anglistika

Doc. dr. Linara Bartkuvienė (pirmininkė)

Prof. Regina Rudaitytė

Prof. Aurelija Usonienė

Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Dr. Audronė Šolienė

Dr. Rūta Šlapkauskaitė

Dr. Anna Ruskan

Dr. Deimantas Valančiūnas

Studentų atstovai: Greta Kaikarytė (BA), Deividas Zibalas (MA)

Socialinis partneris: Vilma Bačkiūtė (LR Švietimo ir mokslo ministerija)

Klasikinė filologija

Doc. dr. Audronė Kučinskienė (pirmininkė)

Prof. dr. Fatima Eloeva

Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

Doc. dr. Vytautas Ališauskas

Doc. dr. Mintautas Čiurinskas

Studentų atstovai: Orinta Gerikaitė (BA), Gintarė Vaičiulytė (MA)

Socialinis partneris: prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (LSMU)

Vertimo studijos

Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (pirmininkė)

Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė

Doc. dr. Liucija Černiuvienė

Dr. Rasa Klioštoraitytė

Jaun. asist. Dalia Mankauskienė

Lekt. Rasa Darbutaitė

Lekt. Daina Valentinavičienė

Studentų atstovai: Laura Dukauskaitė (BA)

Socialinis partneriaiKristina Remeikienė (Vertimų biuro „Alumnus“ direktorė) ir Dainius Sabaliauskas (UAB „Eurotradus“)

 

I studijų pakopos SPK

Anglų ir rusų kalbos

 

Doc. dr. Viktorija Makarova (pirmininkė)

Prof. dr. Danutė Balšaitytė

Doc. dr. Lina Bikelienė

Doc. dr. Anastasija Belovodskaja

Dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė

Studentų atstovai: Aurelija Valentinovičiūtė

Socialinis partneris: Andrius Francas (Alliance for Recruitment, partneris)

Anglų ir kita užsienio kalba

Prof. dr. Danguolė Melnikienė (pirmininkė)

Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė

Doc. dr. Carmen Caro Dugo

Doc. dr. Aušra Janulienė

Lekt. Simona Kamarauskaitė

Lekt. Svetlana Kosova

Studentų atstovai: Karina Germanovič

Socialinis partneris: Sandra Almantienė (Industry Service Center direktorė)

Ispanų filologija

Doc. dr. Miguel Villanueva Svensson (pirmininkas)

Prof. dr. Bonifacas Stundžia 

Dr. Marta Plaza Velasco

Dr. Aistė Kučinskienė

Studentų atstovai: Julija Daugėlaitė (BA)

Socialinis partneris: Vaida Griniūtė

Italų filologija

Doc. dr. Dainius Būrė (pirmininkas)

Prof. dr. Pietro Dini (Pizos universitetas, Italija) 

Doc. dr. Novella Di Nunzio 

Doc dr. Diego Ardoino Diego

Lekt. Paola Fertoli 

Studentų atstovai: Rugilė Pumputytė (BA)

Socialinis partneris: dr. Paola Cioni (Italų kultūros instituto direktorė)

Lenkų filologija

Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (pirmininkė)

Doc. dr. Miroslavas Davlevič

Doc. dr. Kinga Geben

Dr. Teresa Dalecka

Studentų atstovai: Izabela Choroscin (BA)

Socialinis partneris: Janina Klimaševska (Vilniaus raj. savivaldybės administracija, Švietimo skyrius, vyr.specialistė)

Lietuvių filologija / Lietuvių filologija ir užsienio kalba

Doc. dr. Brigita Speičytė (pirmininkė)

Prof. dr. Meilutė Ramonienė

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė 

Doc. dr. Jurgis Pakerys

Doc. dr. Antanas Smetona

Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė

Dr. Gintarė Judžentytė

Dr. Eglė Gudavičienė

Dr. Neringa Klišienė

Lekt. Kristina Svarevičiūtė

Studentų atstovai: Evelina Verbickaitė ( BA)

Socialinis partneris: Donatas Smalinskas (Lietuvių kalbos inspekcijos viršininkas)

Prancūzų filologija

Prof. dr. Vytautas Bikulčius (pirmininkas)

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė 

Dr. Jūratė Navakauskienė

Dr. Vita Valiukienė

Dokt. Vitalija Kazlauskienė

Studentų atstovai: Viktorija Petrikaitė  (BA) ir Miglė Prišmontaitė (BA)

Socialinis partneris: leidykla „Tyto alba“, UAB „Tildės technologijos“.

Rusų filologija

Doc. dr. Dagnė Beržaitė (pirmininkė)

Prof. dr. Ala Lichačiova

Prof. dr. Galina Michailova

Doc. dr. Jelena Brazauskienė

Lekt. Valentina Stankevičiūtė

Studentų atstovai: Viktorija Fedorec (BA)

Socialinis partneris: Oleg Jerofejev (RU.DELFI redakcijos vyr. redaktorius)

Skandinavistika

Dr. Birutė Spraunienė (pirmininkė)

Doc. dr. Erika Sausverde

Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė

Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė

Doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros profesorius)

Asist. Agnietė Merkliopaitė (atsakinga už Skandinavistikos BA gretutinių studijų koordinavimą) 

Studentų atstovai: Toma Limontaitė (BA) ir Lina Poškutė (BA)

Socialinis partneris: Šarūnas Radvilavičius (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje direktoriaus pavaduotojas)

Vokiečių filologija

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (pirmininkė)

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė

Doc. dr. Virginija Masiulionytė 

Doc. dr. Eglė Kontutytė

Doc. dr. Aleksej Burov

Dr. Justina Daunorienė

Studentų atstovai: Jūratė Petkevičiūtė (BA)

Socialinis partneris: Nijolia Buinovskaja (Goethe's Instituto Kalbos skyriaus vadovė)

 

II studijų pakopos SPK

Bendroji kalbotyra

Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)

Prof. dr. Irena Smetonienė

Prof. dr. Aurelija Usonienė

Doc. dr. Jurgis Pakerys

Dr. Daumantas Katinas

Studentų atstovai: Beatričė Ganusauskaitė

Socialinis partneris: dr. Vilija Ragaišienė (VLKK Programų skyriaus vedėja)

Dalykinė (teisės) kalba

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė (pirmininkė)

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė

Doc. dr. Eglė Kontutytė

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri 

Doc. dr. Birutė Ryvitytė

Prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis

Prof. habil. dr. Gintaras Švedas

Studentų atstovaiVaida Giedraitytė ir Aivaras Liutkauskas

Socialinis partneris: Audrius Voveris (advokatų kontoros UAB „Rödl&Partner“ advokatas)

Intermedialios literatūros studijos

Doc. dr. Audinga Tikuišienė (pirmininkė)

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė

Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas

Doc. dr. Nijolė Keršytė

Dr. Neringa Klišienė

Studentų atstovai: Julija Lekavičiūtė ir Mantas Tamošaitis

Socialinis partneris: dr. Rūta Pileckaitė (LR Kultūros ministerija)

Rusistika

Doc. dr. Jelena Konickaja (pirmininkė)

Prof. dr. Ala Lichačiova

Doc. dr. Pavel Lavrinec

Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė

Lekt. Regina Čičinskaitė

Studentų atstovai: Anželika Krus-Šelginskich

Socialinis partneris: Nina Mackevič (Lietuvos radijo Naujienų tarnybos vyr. redaktorė)

Literatūros antropologija ir kultūra

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (pirmininkė)

Prof. dr. Regina Rudaitytė

Doc. dr. Dalia Čiočytė

Doc. dr. Darius Kuolys

Studentų atstovai: Lina Valentinavičiūtė

Socialinis partneris: Loreta Jakonytė (LLTI)

Taikomoji kalbotyra

Prof. dr. Meilutė Ramonienė (pirmininkė)

Prof. dr. Irena Smetonienė

Prof. dr. Bonifacas Stundžia

Doc. dr. Loreta Vilkienė

Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri

Studentų atstovai: Rusnė Paulavičiūtė

Socialinis partneris: Jūratė Palionytė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)

Semiotika

Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (pirmininkas)

Prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas

Doc. dr. Loreta Mačianskaitė

Doc. dr. Nijolė Keršytė

Dr. Jurgita Katkuvienė

Studentų atstovai: Justinas Mazūra

Socialinis partneris: doc. dr. Saulius Žukas („Baltų lankų“ leidyklos direktorius)

Fakulteto restruktūrizacija

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., sujungus Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir Užsienio kalbų institutą, naująjį Filologijos fakultetą sudaro penki visą akademinę bendruomenę pagal mokslinių interesų sritis vienijantys institutai.

Šiuose institutuose susibūrė geriausi vykdomų tyrimų krypčių specialistai. Tikimasi, kad restruktūrizacija paskatins aukšto lygio humanitarinių mokslų tyrimus, leis aktyviau įsitraukti į tarpdalykinius bei tarptautinius mokslo projektus. Pertvarka siekiama padaryti studijų koordinavimo procesą sklandesnį. Studijų administravimas nuo šiol sutelkiama Filologijos fakulteto dekanato Studijų skyriuje, kuris kartu su studijų programų komitetais rūpinsis aukščiausia studijų kokybe.

 2017 m. fakulteto restruktūrizacija

Struktūra

struktura

Administracija

Ramoniene Dekanė
Prof. dr. Meilutė RAMONIENĖ
Tel. (8 5) 268 7205
El. paštas  

Dekanatas (III a.)

Dėl priėmimo tartis iš anksto telefonu ar el. paštu

Juchneviciene Studijų prodekanė
Doc. dr. Nijolė JUCHNEVIČIENĖ
Tel. (8 5) 268 7201
El. paštas

Studijų skyrius (Dekanato II a.)

Priėmimo valandos:
pirmadieniais 13.00–15.00 val.,
ketvirtadieniais 13.00–15.00 val.

 

Fakulteto komunikacijos koordinatorius

 Riklius Vyresnysis specialistas
Tomas RIKLIUS
Mob. 8 692 95537
El. paštas  

Vidinė ir išorinė komunikacija:
fakulteto komunikacijos koordinavimas,
tinklalapio ir socialinių tinklų 
paskyrų kuravimas;
renginiai (
ADD, Studijų mugės ir t. t.)

Dėl susitikimo tartis el. paštu arba telefonu

 

Dekanato Studijų skyrius (II aukštas)

Peilakauskaite Studijų koordinatorė
Kotryna PEILAKAUSKAITĖ
Tel. (8 5) 268 7203
El. paštas  

 

Nuolatinės studijos;
studijų koordinavimo procesas.

Priėmimo valandos:
darbo dienomis 10.00–15.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Matkeniene ERASMUS studijų koordinatorė
Vyresnioji specialistė

Giedrė MATKĖNIENĖ
Tel. (8 5) 268 7203
El. paštas

 

ERASMUS praktikos / absolventų praktikos koordinatorė;
ERASMUS studijų įsakymai, pratęsimai, įskaitymas;
laisvųjų klausytojų sutartys;
personalo mokymosi vizitai į neakademines organizacijas pagal Erasmus+ programą;
negalią turinčių studentų kuravimas.

 

Priėmimo valandos:
darbo dienomis 10.00–15.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Toma Limontaitė Akademinė konsultantė
Toma LIMONTAITĖ
Tel. (8 5) 268 7202
El. paštas  

 

Studentų konsultavimas visais
akademinio studijų proceso klausimais.

 

Priėmimo valandos:
Pirmadienis 10–12 val. ir 13–15 val.
Antradienis 13–15 val.
Trečiadienis 10–12 val.
Ketvirtadienis 10–12 val.

Taip pat el. paštu galima susitarti dėl individualaus laiko

jefremova Vyresnioji specialistė
Jekaterina JEFREMOVA
Tel. (8 5) 268 7203
El. paštas

 

Gretutinės studijos;
profesinė praktika;

studentų asmens bylos;
akademinės pažymos;
studijų įmokos.

 

Priėmimo valandos:
darbo dienomis 10.00–15.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Staisiunaite Vyresnioji specialistė
Viktorija STAIŠIŪNAITĖ
Tel. (8 5) 219 3292
El. paštas

 

Dėstytojų krūvio skaičiavimas

 

Priėmimo valandos:
darbo dienomis 10.00–14.00

Rita Bilinskienė  Vyresnioji specialistė
Rita BILINSKIENĖ
Tel. (8 5) 219 3292
El. paštas

 

Paskaitų tvarkaraštis;
auditorijų skyrimas.

 

Priėmimo valandos:
darbo dienomis 10.00–15.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

 

Dekanatas (III aukštas)

markeviciene Vyriausioji specialistė
Aistė Marija MARKEVIČIENĖ
Tel. (8 5) 268 7207
El. paštas

 

Fakulteto renginių organizavimas;
viešieji pirkimai;
ūkiniai reikalai;
fakulteto projektai.

Dekanatas (III a.)

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

sabaseviciute Vyresnioji specialistė
Julija ŠABASEVIČIŪTĖ
Tel. (8 5) 268 7207
El. paštas

 

Finansai;
viešieji pirkimai;
personalas.

Dekanatas (III a.)

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

valotka1 Projektų vadovas
Dr. Audrius VALOTKA
Tel. (8 5) 268 7269
El. paštas

 

Fakulteto projektai

Dekanatas (Domus Philologiae II a.)

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

mikalauskas copy Informacinių sistemų inžinierius
Lukas MIKALAUSKAS
Tel. (8 5) 268 7269
Mob. tel. 8 65719115
El. paštas

Kompiuterinė įranga;
programinė įranga;
vietinis tinklas.

Dekanatas (Domus Philologiae II a.)

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Ptickinas Kompiuterių klasės administratorius
Remigijus PTIČKINAS
Mob. +370 679 03056
Tel. (8 5) 268 7269
El. paštas

Kompiuterinė įranga;
programinė įranga;
vietinis tinklas.

Dekanatas (Domus Philologiae II a.)

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

  Specialistas ūkio reikalams
Drąsius SMOLSKAS
Tel. 8 688 77 705
El. paštas

 

Patalpų ir inventoriaus priežiūra bei remontas

 

Darbo valandos:
darbo dienomis 9.00–17.00 val.
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Katedros ir centrai

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras

Tel. (8 5) 268 7161

Centro vedėjas – prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas ()

Centro administratorė – Magdalena Slavinska ()

 

Anglų filologijos katedra

Tel. (8 5) 268 7228

Katedros vedėja – prof. habil. dr. Aurelija Usonienė ()

Bakalauro programos pirmininkė – doc. dr. Linara Bartkuvienė ()

 

Baltistikos katedra

Tel. (8 5) 268 7211

Katedros vedėja – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė ()

Katedros administratorė – Rūta Bagužytė ()

 

Klasikinės filologijos katedra

Tel. (8 5) 268 7220

Katedros vedėja – doc. dr. Audronė Kučinskienė ()

Katedros administratorė – Renata Papšytė ()


Lietuvių kalbos katedra

Tel. (8 5) 268 7212

Katedros vedėja – l.e.p. doc. dr. Vilma Zubaitienė ()  

Katedros administratorė – Rūta Bagužytė ()


Lietuvių literatūros katedra

Tel. (8 5) 268 7216

Katedros vedėja – prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė ()

Katedros administratorė – Birutė Gudelienė ()  


Lituanistinių studijų katedra

Tel. (8 5) 268 7214

Katedros vedėja – prof. dr. Meilutė Ramonienė ()

Katedros administratorė – Lina Blauzdavičiūtė ()

 

Polonistikos centras

Tel. (8 5) 268 7237

Centro vedėjas – doc. dr. Miroslav Davlevič ()

Centro administratorė – Marija Višnevska ()

 

Romanų filologijos katedra     

Tel. (8 5) 268 7232

Katedros vedėjas – doc. dr. Vytautas Bikulčius ()

Katedros administratorė – Sigita Mažukėlytė ()

 

Rusų filologijos katedra

Tel. (8 5) 268 7224, (8 5) 268 7225

Katedros vedėjas – doc. dr. Pavel Lavrinec ()

Katedros administratorė – Marina Ličinskaja ()

 

Skandinavistikos centras

Tel. (8 5) 268 7235

Centro vedėja – dr. Rasa Baranauskienė ()

Centro administratorė – Liana Šimanskienė ()

 

Turkų kalbos centras     

Tel. (8 5) 268 7226

Centro kuratorė – doc. dr. Galina Miškinienė ()

 

Vertimo studijų katedra     

Tel. (8 5) 268 7245, (8 5) 268 7246

Katedros vedėja – prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (

Katedros administratorė – Guostė Stonienė ()

 

Vokiečių filologijos katedra

Tel. (8 5) 268 7230

Katedros vedėja – doc. dr. Eglė Kontutytė ()

Katedros administratorė – Asta Vitukynaitė ()

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

Akademinė komisija

 • Lekt. Joana Pribušauskaitė (pirmininkė)
 • Prof. dr. Genovaitė Dručkutė
 • Prof. dr. Ligija Kaminskienė
 • Prof. dr. Irina Melnikova
 • Doc. dr. Jelena Brazauskienė
 • Doc. dr. Audronė Kučinskienė
 • Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė
 • Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri
 • Doc. dr. Audinga Tikuišienė
 • Doc. dr. Viktorija Ušinskienė
 • Lekt. Kęstutis Bredelis
 • Lekt. dr. Rūta Šlapkauskaitė
 • studentų atstovas (BA)
 • studentų atstovas (BA)
 • studentų atstovas (MA)
 • studentų atstovas (doktorantūra)

Taryba

 Profesoriai, vyriausieji mokslo darbuotojai

 • Prof. dr. Vytautas Bikulčius (ARKSI)
 • Prof. dr. Aksel Holvoet (BKKI)
 • Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (UKI)
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė (TKI) (tarybos pirmininkė)
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (BKKI)
 • Prof. dr. Arūnas Sverdiolas (LKTI)
 • Prof. dr. Inesa Šeškauskienė (TKI)

 

Docentai, vyresnieji mokslo darbuotojai

 • Doc. dr. Linara Bartkuvienė (ARKSI)
 • Doc. dr. Lina Bikelienė (UKI)
 • Doc. dr. Loreta Chodzkienė (UKI)
 • Doc. dr. Aušra Janulienė (UKI)
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (BKKI)
 • Doc. dr. Jurgis Pakerys (BKKI) (tarybos pirmininkės pavaduotojas)
 • Doc. dr. Loreta VIlkienė (TKI)

 

Kiti nariai

 • Dr. Rasa Baranauskienė (BKKI)
 • Dr. Daumantas Katinas (BKKI)
 • Dr. Jurgita Katkuvienė (LKTI)
 • Dr. Aistė Kučinskienė (LKTI)
 • Dr. Rūta Šlapkauskaitė (ARKSI)

 

Studentų atstovai

 • Kamilė Bandonytė (Vertimas, BA)
 • Aušrinė Gedminaitė (Anglų filologija, BA)
 • Julija Lekavičiūtė (Intermedialios literatūros studijos, MA)
 • Justinas Mazūra (Semiotika, MA)
 • Miglė Prišmontaitė (Prancūzų filologija, BA)

 

 

Universiteto teisinė informacija

Reikalavimai pretendentams į Filologijos fakulteto A lygio profesoriaus, docento ir lektoriaus pareigybių poziciją

Ištraukos iš Vilniaus universiteto Statuto:

28 STRAIPSNIS. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai

2. Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai yra vidiniai organizaciniai dariniai, kuriuose vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Šie organizaciniai dariniai turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai kamieninių akademinių padalinių nuostatai). Pavyzdinius kamieninių akademinių padalinių nuostatus rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.

3. Pavyzdiniuose kamieninių akademinių padalinių nuostatuose, be kita ko, turi būti nustatyta, kad kamieninio akademinio padalinio kolegialus savivaldos organas yra kamieninio akademinio padalinio taryba, sudaroma 4 metams. Tarybos narius, išskyrus to padalinio studentų atstovus, deleguojamus Studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys to padalinio mokslo (meno) darbuotojai ir dėstytojai. Ne mažiau kaip penktadalis kamieninio akademinio padalinio tarybos narių turi būti atitinkamo padalinio profesoriai ir vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – docentai ir vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – studentų atstovai. Šakinių akademinių padalinių vadovai gali būti renkami į padalinio tarybą.