Lietuvių kalbos katedra

TAIKOMOSIOS KALBOTYROS INSTITUTAS

KONTAKTAI

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius; tel. (+370 5) 268 7212

Katedros vedėja l.e.p. doc. dr. Vilma Zubaitienė ()                                                                                                                                               Katedros administratorė Rūta Bagužytė                                                                                                                                                                                 ()

Dėmesio 3 kurso studentams!

Kalbotyros temos (arba sritys) rašto darbams: Temos_semestriniams_6_sem.pdf


   2014 09 
2014 m. rugsėjo 1 d.