Apie institutą

Institutas vienija taikomosios ir bendrosios kalbotyros, taip pat lituanistinių studijų mokslininkus bei tyrėjus.

Laikinoji instituto vadovė – doc. Loreta Vilkienė (loreta.vilkiene@flf.vu.lt)