JasiunaiteProfesorė

Adresas: Baltistikos katedra, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lithuania

Telefonas: +370 5 268 7211

El. paštas:

Priėmimo laikas: žr. Darbuotojai

 

Moksliniai interesai:

 • etnolingvistika
 • dialektologija
 • tarmių leksika ir frazeologija

Dėstomi dalykai:

 • Dabartinės lietuvių kalbos fonetika
 • Dialektologija
 • Baltų filologijos įvadas
 • Etnolingvistika
 • Tarmių leksika ir frazeologija

 

Publikacijos

VU mokslo publikacijų duomenų bazė


Monografijos

 •  Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje. – Vilnius, VU, leidykla, 2010, 437 p.

Mokymo priemonės, vadovėliai

 • Mokomės dialektologijos: Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė. Sud. Z. Babickienė, B.Jasiūnaitė, A. Pečeliūnaitė, R. Bagužytė. Vilnius: Baltos lankos, 2007, 167 p.
 • Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė: tarmės tekstai su komentarais ir žodynėliu. Sud. Z. Babickienė, B. Jasiūnaitė, A. Pečeliūnaitė, R. Bagužytė. Vilnius: Baltos lankos, 2007, 343 p.
 • Lietuvių dialektologijos skaitiniai 1. Sud. Z. Babickienė, B. Jasiūnaitė. Vilnius: VU leidykla, 1999, 347 p. 

Parengti, redaguoti leidiniai

 • A. Girdenis. Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais. Vilnius: VU leidykla, 2012.
 • A. Girdenis. Žemaičių dzūkai. Tekstai su komentarais. Vilnius: MELI, 2008. 

Moksliniai straipsniai

 • Метафоры утренней и вечерней зари в литовской и русской поэзии. – Acta Baltico-Slavica 40, 2016, 186–205 (kartu su J. Konickaja).
 • Bijai vilko – neik į mišką, arba nepaprastų posakių skrynelė. Tautosakos darbai = Folklore studies 51, 2016, 227–231.
 • „Zajac topit banju“: tuman v vyraženijach s perenosnym značenijem v tradicionnoj kul`ture i v avtorskoj literature. – BSI, 2014, 19, 230–266 (kartu su J. Konickaja). 
 • Antropomorfnyje metafory vetra v litovskoj i russkoj poezii. – Journal of comparative studies, 2014, 369–386 (kartu su J. Konickaja). 
 • Universalios aušros ir saulėlydžio metaforos lietuvių ir rusų poezijoje. – Baltistica, 2014,  49(2), 315–329 (kartu su J. Konickaja).
 • Eufemistiniai gyvatės pavadinimai. – Baltistica, 2013, 48 (2), 313–329 (kartu su M. Smetona).
 • Kūno trūkumai kaip velniavardžių motyvuojantis požymis. – TDr, 2012, 44, 49–63.
 • Spalva kaip velniavardžių motyvuojantis požymis. – Baltistica, 2012, 47 (1), 103–120.
 • Velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakoje. – Baltistica, 2011, 46 (1), 87–106.
 • Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai. – Slavistica Vilnensis 2005 – 2009, 133–139.
 • Žemaičių formuliniai keiksmai. – TDr, 2007, 34, 257–276.
 • „Raganos šluota“ (Mitologinių personažų įrankiai frazeologijoje). – Baltistica, 2008, 43 (2), 245–261.
 • „Dievas kojas aunas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdaras ir apavas). – Baltistica, 2007, 42 (3), 437–456.
 • „Dievo pyragas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: valgis ir gėrimas). – Baltis-tica, 2007, 42 (2), 271–296.
 • „Kolesnica Pjarkunasa“ (Atmosfernyje javlenija v vyraženijach s perenosnym značenijem: oblaka. – BSI, 2007, 18, 140–163 (kartu su J. Konickaja). 21.
 • Nekotoryje terminy opisanija pejorativnoj i meliorativnoj leksiki. – Vistnik nacional`nogo universitetu „L`vivs`ka politechnika“, Nr. 559, 2006, 195–197.
 • „Velnio kėdė“ (Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia). –Baltistica, 2007, 42 (1), 89–115.
 • Medžias Rytų Lietuvos folkloro formulėse. – Baltistica, 2006, 41 (2), 265–281.
 • Eufemizmai tarmėse bei tautosakoje: problemos ir perspektyvos. – Baltistica, 2005, VI priedas, 101–117.
 • Maldelės į jauną mėnesį Rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis aspektas. – Baltistica, 2006, 41 (3), 473–488.
 • „Formula nevozmožnogo“ v litovskoj frazeologii. – Mova i kul`tura, Kiiv, 2005, 5, 16–21.
 • „Žavoronkovsneg“ (proischoždenijesnega v tradicionnojkul`ture). – Balto – slavjanskie issledovanija, 2006, 17, 353–372 (kartu su J. Konickaja).
 • „Atlėkė paukštis be sparnų“ (Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas). – Kalbotyra, 2003, 51 (2), 45–60 (kartu su J. Konickaja).
 • „Gužutis vaiką parnešė! (Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje). –Baltistica, 2002, 36 (2), 277–297.
 • Dėl vienos keiksmo formulės kilmės. – Tautosakos darbai, 2001, 15 (22), 136–150.
 • Iš lietuvių mitologinės leksikos: baubas bei jo padermė. – Baltistica, 2000, 35 (2), 171–191.
 • „Skalsą beržo lapui!“ (Tradiciniai pirties linkėjimai). –  Kalbotyra, 2000, 48 (10), 39–48.
 • „Skalsu! Dangun balsu!“ (Tradiciniai gero linkėjimai valgantiems). – Lituanistica, 1999, Nr. 3 (39), 78–87.
 • „Į tavo sveikatą, į mano žyvatą!“ (Tradiciniai vaišių linkėjimai). – Lituanistica, 1999, Nr. 2(38), 34–44. 
 • Mūsų maloniniai kreipiniai. – Kalbotyra, 1998, 47 (1), 43–61.  
 • „Padėk, Dieve!“ (Tradiciniai gero linkėjimai dirbančiam žmogui). – Kalbotyra, 1997, 46 (1), 19–30.
 • Daugailiškių tradiciniai palyginimai. – Kalbotyra, 1996, 45 (1), 5–18.
 • Trys rytų aukštaičių uteniškių fonologiniai balsių ilgumai. – Baltistica, 1996, 31 (2), 181–199 (kartu su A. Girdeniu).
 • Endriejaviškių pejoratyvinė leksika. – Kalbotyra, 1995, 44 (1), 35–56.
 • Tembrinė koreliacija uteniškių ir pietinių kretingiškių tarmėse. – Baltistica, 1994, 27 (2), 68–76.

Apžvalginiai straipsniai

 • Aleksas Girdenis: Bibliografijos rodyklė : [trečiasis pataisytas ir papildytas leidimas], Mirga Griškevičienė, Zofija Milda Petrauskienė, Zita Barabanovaitė (sud.); Salomėja Peciulkienė, Dalia Valikonytė (papildė ir rengė), Vilnius : VU leidykla, 2016. p. 9–14.

Recenzijos

 • Vytautas Ališauskas. Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus (rec.) – Literatūra, 2013, 55 (3), 115–119).
 • Aleksas Girdenis (red.). Purpura iszganima mukos Iezusa (rec.) – Baltistica, 2011, 46 (1), 150–160 (drauge su R. Venckute).

Mokslo populiarinimo straipsniai

 • „Kiek žodžių, kiek daug žodžių!“ – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską [sudarė Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (ISBN: 9786094111570), 70-74.
 • Eufemistiniai vilko pavadinimai. – Tautodailės metraštis, 2014, Nr. 26, 20–25 (kartu su M. Smetona).
 • Mūsų dėstytojas Jonas Kabelka. – Ką buvo baltams pažadėjęs. Jono Kabelkos gimimo šimtmečiui. Sud. R. Venckutė. Vilnius: VU leidykla, 2014, 175–181.
 • Pluoštelis vaikystės atsiminimų apie namo kaimynus. – Baltistikos ąžuolas. Jono Kazlausko gyvenimas ir darbai. Sud. R. Šimkauskaitė ir R. Venckutė. Kaunas: Arx Baltica, 2010, 132–136. 

Parengti skaitmeniniai mokslo darbai

 • Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė (elektroninė versija). Vilnius: Baltos lankos, 2007. 

Vertimai

 • N. Tolstojus. Kalba ir kultūra. – Kalba ir žmonės. Vilnius: VU leidykla, 2009, 81–100 (vertimas iš rusų k.). 
 • P. Trostas. Pora pastabų apie lietuvių kalbos vokalizmą. – Lietuvių kalbos fonetikos skaitiniai. Vilnius: VU leidykla, 1997, 130–131 (vertimas iš anglų k.).
 • G. Bonfante. Gintaro pavadinimai baltų, lotynų, germanų ir graikų kalbose. – G. Bonfante. Baltistikos raštai. Vilnius: VU leidykla, 2008, 121–126 (vertimas iš anglų k.). 

Tyrimai ir kita veikla

Disertacija

 • Šiaurės žemaičių kretingiškių ir rytų aukštaičių uteniškių fonologinių sistemų lyginimas. VU, 1994, Vadovas prof. habil. dr. A. Girdenis. 

Moksliniai projektai

 • Sklaidos projekto „A. Girdenio knygos „Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais“ leidyba“, paraiškos registracijos Nr. LIT-12539, vykdomo pagal nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą, vadovė.
 • Sklaidos projekto „Tarptautinė konferencija prof. A. Girdenio atminimui: fonologijos ir dialektologijos problemos“, paraiškos registracijos Nr. LIT-12065, vykdomo pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą, vadovė.

Stažuotės, kvalifikacijos kėlimas

 • Sankt-Peterburgo universiteto Filologijos fakultetas, 2013 metų balandžio 7–21 d. 

Konferencijos

 • Velnio pavadinimai pagal veiksmą ar funkciją lietuvių tarmėse ir tautosakoje, Reikšmė kalboje ir kultūroje = Meaning in language and culture : 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. :  tezės,  Gintarė Judžentytė (sud.), Vilnius : Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, 2016, 93–94.
 • Uteniškių sudurtiniai pejoratyvai, Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, Vilnius 2016 m. spalio 19–21 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2016, 23.
 • XII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimų tezės = XII starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes = 12th international congress of Balticists : abstracts, Vilniaus universitetas, 2015, spalio 28-31 d. [elektroninis leidinys]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. p. 132.
 • Tikriniai velniavardžiai. Jasiūnaitė, Birutė; Vilniaus universitetas. XII tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius, 2015 (tezės elektroniniu pavidalu)
 • Metafory vetra v litovskoj i russkoj poezii. I Starptautiskais komparatīvistikas kongress. Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā. Daugavpils, 2013 (tezės nepaskelbtos).
 • Kai kurie velnių pavadinimai pagal išvaizdą tarmėse ir tautosakoje, Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“. Vilnius, 2013 (tezės elektroniniu pavidalu).
 • Dvibalsių ai, eimonoftongizacija A. Girdenio „Žemaičių dzūkų“ tekstuose. Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Vilnius, 2012, 28–29.
 • Kaip generolas pavirto į katę, arba mūsų istorija frazeologijoje. Pranešimas LKI dialektologų ir leksikografų konferencijoje. Vilnius, 2012 (tezės nepaskelbtos).
 • Velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakoje, XI tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės. Ryga, 2010, 67–68.
 • Mitologinių personažų augalai frazeologijoje,  Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2009, 17.
 • Arklys ir jo sinonimai „demonologiniuose“ frazeologizmuose,  J. Kazlausko diena. Tarptautinės konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 2009, 7–8.
 • Mitologinių personažų kūno dalys frazeologijoje. Pranešimas, skaitytas Salų kalbininkų vasaros mokykloje 2008 m. (tezės nepaskelbtos).
 • Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai, Tarptautinė konferencija V. Čekmonui atminti. V., 2008 (tezės nepaskelbtos).
 • B. Jasiūnaitė, J. Konickaja. Rūkas perkeltinės reikšmės posakiuose, Tarptautinė etnolingvistų konferencija. Šiauliai, 2008 (tezės nepaskelbtos).
 • Senas frazeologinis modelis?Tarptautinė Kazio Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. V., 2008, 9–12.
 • Kai kurie mitologinių personažų daiktai frazeologijoje, Meždunarodnajanaučnaja konferencija „Dnibaltov i belyenoči“. Tezisydokladov. Sankt – Peterburg, 2008, 52.
 • Eufemistinė substitucija kaip frazeologizmų kitimo priemonė, X tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės. V., 2005, 38 – 39. 
 • Tarptautinė konferencija „Mova i kul‘tura“ („Kalba ir kultūra“) Kijevas, 2005 m. (žr. mokslo darbų sąrašą).
 • Medžias folkloro formulėse, Kazimieras Jaunius (1848–1908). Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2003, 27–28.
 • Neįprasta žmogaus kilmė frazeologijoje, Tarptautinė konferencija „Leksikologijos ir leksikografijos problemos“. Pranešimų tezės. Vilnius, 2002, 31–32.
 • Sniegas perkeltinės reikšmės posakiuose, Tarptautinės konferencijos „Pasaulio vaizdas kalboje“ programa ir pranešimų santraukos. Šiauliai, 2002, 13 (kartu su J. Konickaja).
 • Būdingesnės lietuvių eufemizmų ypatybės, IX tarptautinis baltistų kongresas. Pranešimų tezės. Rīga, 2000, 116–117.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos