Jasiunaite

PRADINIS

 

Profesorė

Adresas: Baltistikos katedra, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lithuania

Telefonas: +370 5 268 7211

El. paštas:

Priėmimo laikas: žr. Darbuotojai


Moksliniai interesai:

  • etnolingvistika
  • dialektologija
  • tarmių leksika ir frazeologija

 
Dėstomi dalykai:

  • Dabartinės lietuvių kalbos fonetika
  • Dialektologija
  • Baltų filologijos įvadas
  • Etnolingvistika
  • Tarmių leksika ir frazeologija

Tikriniai velniavardžiai. Jasiūnaitė, Birutė ; Vilniaus universitetas.

XII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimų tezės = XII starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes = 12th international congress of Balticists : abstracts, Vilniaus universitetas, 2015, spalio 28-31 d. [elektroninis leidinys]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. p. 132.