Lietuvių kalbos katedra

KONTAKTAI

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius; tel. (+370 5) 268 7212

Katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Kardelis (vytautas.kardelis@flf.vu.lt)                                                                                                                                                 Katedros administratorė Rūta Bagužytė                                                                                                                                                                                 (ruta.baguzyte@flf.vu.lt)


Svarbi informacija vyresniems studentams!

Studijų komiteto patvirtintos bakalauro rašto darbų rengimo gairės – Reikalavimai_stud_darbams.pdf  (galimi papildymai vėliau).

Vėliausiai gegužės 25 d. darbai turi būti pateikti Baltistikos katedroje (8.30–12.00), Lietuvių kalbos katedroje (13.00–17.30). Antraštiniame puslapyje turi būti eilutė su vadovo parašu „Ginti leista“. Vienas egz. komisijai, kitas – recenzentui. Reikalinga pateikti ir CD. Galima dar iki įteikiant darbą suvesti metaduomenis (pvz., antraštę, lietuvišką ir  anglišką anotacijas) bei įrašyti patį darbą PDF formatu į duomenų bazę per savo prieigą. Tada atspausdinti „Garantinį lapą“, kurį pateiktumėte kartu su darbu. Tačiau „Garantinį lapą“ galima pateikti vėliau, bet būtinai iki savo gynimo. Be lapo gintis negalėsite.
Prašytume metaduomenis pildyti korektiškai, anotacijos turi būti, nors ir trumpos.   2014 09 
2014 m. rugsėjo 1 d.