Lietuvių kalbos katedra

KONTAKTAI

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius; tel. (+370 5) 268 7212

Katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Kardelis (vytautas.kardelis@flf.vu.lt)                                                                                                                                                 Katedros administratorė Rūta Bagužytė                                                                                                                                                                                 (ruta.baguzyte@flf.vu.lt)


Svarbi informacija vyresniems studentams!

Studijų komiteto patvirtintos bakalauro rašto darbų rengimo gairės – Reikalavimai_stud_darbams.pdf  (galimi papildymai vėliau).

    2014 09 
2014 m. rugsėjo 1 d.