Windows sistemai

2009 m. gruodžio mėnesį Skaitmeninės filologijos centras išleido elektroninį Lotynų-lietuvių kalbų žodyną, parengtą Kazimiero Kuzavinio žodyno antrojo leidimo pagrindu. Projektą rėmė Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Žodynas parengtas kaip CHM formato duomenų failas, kuris veikia visose Windows versijose.

 

 Kaip parsisiųsti?

 • Paspauskite šią nuorodą ir į Jūsų kompiuterį bus parsiųstas ZIP archyvas su žodynu.
 • Atidarykite archyvą ir perkelkite žodyno failą iš jo į norimą vietą savo kompiuteryje. Logiškas pasirinkimas būtų desktop.
 • Labai svarbu. Kadangi failas parsisiųstas iš interneto, kai kurios antivirusinės programos gali juo nepasitikėti ir blokuoti jo veikimą. Dėl to parsisiųstą failą reikės atblokuoti. Tai daroma taip:
 • Dešiniuoju pelės mygtuku atidarykite parsisiųsto failo konteksto meniu ir pasirinkite Properties.
 • Properties langelyje paspauskite mygtuką Unblock, kaip parodyta paveikslėlyje.

atblokuoti 513

Neatlikus šio žingsnio, žodynas Jūsų kompiuteryje gali neveikti.

Veikiantis žodynas atrodys taip:

cortexchm 503

Knygoje šis straipsnis atrodė taip:

cortex-knygoje

Kaip naudoti viso teksto paiešką?

Programos kortelėje „Search“ įrašykite lietuvišką žodį ir paspauskite Enter. Bus parodytas straipsnelių, kuriuose yra ieškomas lietuviškas žodis, sąrašas. Pasirinkite norimą straipsnelį; ieškomas žodis jame bus išryškintas.

Pavyzdžiui, jei norime sužinoti, kaip lotyniškai bus „varveklis“, įrašykime šį žodį kortelėje „Search“ ir paspauskime Enter. Bus surastas straipsnelis „stiria“:

varveklischm 503

Latin-English Dictionary

The dictionary is available, free of charge, in the form of a CHM data file which works in all Windows versions.

 
DOWNLOAD INSTRUCTIONS
 • Click this link to download a ZIP archive containing the dictionary.
 • Extract the dictionary file from the archive and put it to some place in your computer. Your desktop would be a logical choice.
 • Very important. As the file came from the internet, some anti-virus programs might distrust it and block it from running in your computer. So you will need to unblock it in the following way:
  • Right-click on the downloaded file to open its context menu, and choose Properties.
  • In the Properties window, press the Unblock button, as shown in the picture above. Without this step the dictionary might not work in your computer.