1. Prof. dr. Genovaitė Dručkutė (Prancūzų filologijos katedra)
 2. Prof. dr. Ligija Kaminskienė (Vertimo studijų katedra)
 3. Doc. dr. Jelena Brazauskienė (Rusų filologijos katedra)
 4. Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)
 5. Doc. dr. Irina Melnikova (A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras)
 6. Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos katedra)
 7. Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (Skandinavistikos centras)
 8. Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri  (Vokiečių filologijos katedra)
 9. Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Lietuvių literatūros katedra)
 10. Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Polonistikos centras)
 11. Lekt. Kęstutis Bredelis (Lietuvių kalbos katedra)
 12. Lekt. Joana Pribušauskaitė (Lituanistinių studijų katedra), pirmininkė
 13. Lekt. dr. Rūta Šlapkauskaitė (Anglų filologijos katedra)
 14. Benas Arvydas Grigas (studentų atstovas, BA)
 15. Antanas Keturakis (studentų atstovas, doktorantas)
 16. Miglė Laurinavičiūtė (studentų atstovė, BA)
 17. Erika Sinkevičiūtė (studentų atstovė, MA)