1. Prof. dr. Genovaitė Dručkutė (Prancūzų filologijos katedra)
 2. Prof. dr. Ligija Kaminskienė (Vertimo studijų katedra)
 3. Prof. dr. Irina Melnikova (A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras)
 4. Doc. dr. Jelena Brazauskienė (Rusų filologijos katedra)
 5. Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)
 6. Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos katedra)
 7. Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (Skandinavistikos centras)
 8. Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri  (Vokiečių filologijos katedra)
 9. Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Lietuvių literatūros katedra)
 10. Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Polonistikos centras)
 11. Lekt. Kęstutis Bredelis (Lietuvių kalbos katedra)
 12. Lekt. Joana Pribušauskaitė (Lituanistinių studijų katedra), pirmininkė
 13. Lekt. dr. Rūta Šlapkauskaitė (Anglų filologijos katedra)
 14. studentų atstovas (BA)
 15. studentų atstovas (BA)
 16. studentų atstovas (MA)
 17. studentų atstovas (doktorantūra)