1. Doc. dr. Vytautas Ališauskas (Klasikinės filologijos katedra, pirmininkas)
  2. Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Baltistikos katedra)
  3. Prof. dr. Algis Kalėda (Polonistikos centras)
  4. Prof. dr. Ligija Kaminskienė (Vertimo studijų katedra)
  5. Anželika Gasperovič (Anglų filologijos katedra, studentų atstovė)
  6. Benas Arvydas Grigas (Anglų filologijos katedra, studentų atstovas)