1. Doc. dr. Vytautas Ališauskas (Klasikinės filologijos katedra, pirmininkas)
  2. Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Baltistikos katedra)
  3. Prof. dr. Ligija Kaminskienė (Vertimo studijų katedra)
  4. studentų atstovė Aušrinė Gedminaitė (BA, Anglų filologija)
  5. studentų atstovė Kamilė Bandonytė (BA, Vertimas)