Filologijos fakulteto doktorantūros komitetas:

 • Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)
 • Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė (pirmininko pavaduotoja)
 • Prof. dr. Daiva Aliūkaitė
 • Prof. dr. Vytautas Bikulčius
 • Prof. habil. dr. Axel Holvoet
 • Prof. dr. Jadvyga Krūminienė
 • Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė
 • Prof. dr. Irena Smetonienė
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
 • Doc. dr. Mintautas Čiurinskas
 • Dr. Solveiga Daugirdaitė

 

Stojamojo į doktorantūrą komisijos

Mokslo krypčių doktorantūros komitetų teikimu Vilniaus universiteto mokslo prorektorius prof. Rimantas Jankauskas 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D–419 patvirtino tokias atrankos į doktorantūros studijas komisijas Filologijos mokslo krypčiai 04H:

Doktorantūros priėmimo komisija (kalbotyra)

 • prof. dr. Aurelija Usonienė (pirmininkė)
 • prof. dr. Daiva Aliūkaitė
 • doc. dr. Rita Baranauskienė
 • prof. dr. Vytautas Kardelis
 • prof. dr. Regina Koženiauskienė
 • prof. dr. Meilutė Ramonienė
 • doc. dr. Jurgis Pakerys
 • prof. dr. Danguolė Satkauskaitė
 • prof. dr. Irena Smetonienė
 • doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Doktorantūros priėmimo komisija (bendroji ir lyginamoji literatūra)

 • prof. dr. Regina Rudaitytė (pirmininkė)
 • doc. dr. Skirmantė Biržietienė
 • doc. dr. Dalia Čiočytė
 • doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
 • doc. dr. Eglė Keturakienė
 • prof. dr. Jadvyga Krūminienė
 • dr. Donata Mitaitė
 • prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 • habil. dr. Jūratė Sprindytė
 • doc. dr. Audinga Tikuišienė

Visų Vilniaus universiteto doktorantūros komisijų 2017 m. sąrašas

 

Komiteto protokai