1. Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)
 2. Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė (pirmininko pavaduotoja)
 3. Prof. dr. Daiva Aliūkaitė
 4. Doc. dr. Mintautas Čiurinskas
 5. Prof. habil. dr. Axel Holvoet
 6. Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
 7. Prof. dr. Jadvyga Krūminienė
 8. Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 9. Doc. dr. Irena Smetonienė
 10. Habil. dr. Jūratė Sprindytė
 11. Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 12. Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė