Mokslo krypčių doktorantūros komitetų teikimu Vilniaus universiteto mokslo prorektorius prof. Rimantas Jankauskas 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D–419 patvirtino tokias atrankos į doktorantūros studijas komisijas Filologijos mokslo krypčiai 04H:

KALBOTYRA:

 • prof. Aurelija Usonienė (pirmininkė)
 • doc. Daiva Aliūkaitė
 • doc. Rita Baranauskienė
 • prof. Vytautas Kardelis
 • prof. Regina Koženiauskienė
 • prof. Meilutė Ramonienė
 • doc. Jurgis Pakerys
 • doc. Danguolė Satkauskaitė
 • prof. Irena Smetonienė
 • doc. Jolanta Šinkunienė

BENDROJI IR LYGINAMOJI LITERATŪRA:

 • prof. Regina Rudaitytė (pirmininkė)
 • doc. Skirmantė Biržietienė
 • doc. Dalia Čiočytė
 • doc. Nijolė Juchnevičienė
 • doc. Eglė Keturakienė
 • prof. Jadvyga Krūminienė
 • dr. Donata Mitaitė
 • prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 • habil. dr. Jūratė Sprindytė
 • doc. Audinga Tikuišienė

Visų Vilniaus universiteto doktorantūros komisijų 2017 m. sąrašas