1. Užsienio ekspertas (profesorius, habilituotas daktaras)
  2. Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė (pirmininkė)
  3. Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
  4. Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė
  5. Prof. dr. Vilija Salienė (Lietuvos edukologijos universitetas)
  6. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
  7. Doc. dr. Sigitas Narbutas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
  8. Doc. dr. Antanas Smetona
  9. Aistė Vekerotaitė (studentų atstovas, Anglų filologija)