Pirmininkas 

Sekretorius

Prof. dr. Meilutė Ramonienė

Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)

 Nariai  
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Baltistikos katedra)
 • Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (Anglų filologijos katedra)
 • Prof. dr. Vytautas Kardelis (Lietuvių kalbos katedra)
 • Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (Vertimo studijų katedra)
 • Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Lietuvių literatūros katedra)
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė (Lituanistinių studijų katedra)
 • Prof. dr. Regina Rudaitytė (Anglų filologijos katedra)
 • Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos katedra)
 • Doc. dr. Vytautas Bikulčius (Prancūzų filologijos katedra)
 • Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (Klasikinės filologijos katedra)
 • Doc. dr. Eglė Kontutytė (Vokiečių filologijos katedra)
 • Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra)
 • Doc. dr. Pavel Lavrinec (Rusų filologijos katedra)
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (Vokiečių filologijos katedra)
 • Doc. dr. Kęstutis Urba (Lietuvių literatūros katedra)
 • Studentė Miglė Prišmontaitė
 • Studentė Kamilė Bandonytė
 • Studentė Julija Lekavičiūtė

Universiteto teisinė informacija

Ištraukos iš Vilniaus universiteto Statuto:

28 STRAIPSNIS. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai

2. Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai yra vidiniai organizaciniai dariniai, kuriuose vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Šie organizaciniai dariniai turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai kamieninių akademinių padalinių nuostatai). Pavyzdinius kamieninių akademinių padalinių nuostatus rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.

3. Pavyzdiniuose kamieninių akademinių padalinių nuostatuose, be kita ko, turi būti nustatyta, kad kamieninio akademinio padalinio kolegialus savivaldos organas yra kamieninio akademinio padalinio taryba, sudaroma 4 metams. Tarybos narius, išskyrus to padalinio studentų atstovus, deleguojamus Studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys to padalinio mokslo (meno) darbuotojai ir dėstytojai. Ne mažiau kaip penktadalis kamieninio akademinio padalinio tarybos narių turi būti atitinkamo padalinio profesoriai ir vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – docentai ir vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – studentų atstovai. Šakinių akademinių padalinių vadovai gali būti renkami į padalinio tarybą.