Profesoriai, vyriausieji mokslo darbuotojai

 • Prof. dr. Vytautas Bikulčius (ARKSI)
 • Prof. dr. Aksel Holvoet (BKKI)
 • Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (UKI)
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė (TKI) (tarybos pirmininkė)
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (BKKI)
 • Prof. dr. Arūnas Sverdiolas (LKTI)
 • Prof. dr. Inesa Šeškauskienė (TKI)

 

Docentai, vyresnieji mokslo darbuotojai

 • Doc. dr. Linara Bartkuvienė (ARKSI)
 • Doc. dr. Lina Bikelienė (UKI)
 • Doc. dr. Loreta Chodzkienė (UKI)
 • Doc. dr. Aušra Janulienė (UKI)
 • Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (BKKI)
 • Doc. dr. Jurgis Pakerys (BKKI) (tarybos pirmininkės pavaduotojas)
 • Doc. dr. Loreta VIlkienė (TKI)

 

Kiti nariai

 • Dr. Rasa Baranauskienė (BKKI)
 • Dr. Daumantas Katinas (BKKI)
 • Dr. Jurgita Katkuvienė (LKTI)
 • Dr. Aistė Kučinskienė (LKTI)
 • Dr. Rūta Šlapkauskaitė (ARKSI)

 

Studentų atstovai

 

Tarybos darbo planas

Filologijos fakulteto tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo planas

Posėdžio dataKlausimaiAtsakingi asmenys
2018-02-05 Dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-02-27 Pakartotiniai dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-03-23 Filologijos fakulteto ir Užsienio kalbų instituto 2017 m. veiklos ir finansinių ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas

Fakulteto pajamų ir išlaidų 2018 m. metinės sąmatos svarstymas ir tvirtinimas
Dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė, direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė


Dekanas
2018-04-20 Eilinis posėdis  
2018-05-25 Eilinis posėdis  
2018-06-22 Išrinktosios dekanės prof. Inesos Šeškauskienės veiksmų plano pristatymas, dalyvauja Universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas  
2018-08-31 Bakalauro ir magistro studijų programų komitetų ataskaitos Studijų prodekanas

Visi Fakulteto bendruomenės nariai turi teisę siūlyti Taryboje svarstytinus klausimus, apie kuriuos prašome el. paštu pranešti Tarybos pirmininkui ir sekretoriui ne vėliau nei prieš 7 darbo dienas iki artimiausio numatyto posėdžio.

 

Universiteto teisinė informacija

Reikalavimai pretendentams į Filologijos fakulteto A lygio profesoriaus, docento ir lektoriaus pareigybių poziciją

Ištraukos iš Vilniaus universiteto Statuto:

28 STRAIPSNIS. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai

2. Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai yra vidiniai organizaciniai dariniai, kuriuose vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Šie organizaciniai dariniai turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai kamieninių akademinių padalinių nuostatai). Pavyzdinius kamieninių akademinių padalinių nuostatus rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.

3. Pavyzdiniuose kamieninių akademinių padalinių nuostatuose, be kita ko, turi būti nustatyta, kad kamieninio akademinio padalinio kolegialus savivaldos organas yra kamieninio akademinio padalinio taryba, sudaroma 4 metams. Tarybos narius, išskyrus to padalinio studentų atstovus, deleguojamus Studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys to padalinio mokslo (meno) darbuotojai ir dėstytojai. Ne mažiau kaip penktadalis kamieninio akademinio padalinio tarybos narių turi būti atitinkamo padalinio profesoriai ir vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – docentai ir vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – studentų atstovai. Šakinių akademinių padalinių vadovai gali būti renkami į padalinio tarybą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos