Kviečiame susipažinti su studijų VU Filologijos fakultete galimybėmis

 

Tradicijos ir naujovės

Filologija ir kalbos studijuojamos Vilniaus universitete nuo pat jo įkūrimo. Filologijos fakultetas  per kelis amžius išaugo iš Literatūros ir laisvųjų menų (vėliau – Humanitarinio) fakulteto. Esame įsikūrę pačiame Vilniaus centre, romantiška renesanso dvasia alsuojančiuose senuosiuose Universiteto rūmuose, kuriuose dar tebeaidi K. Sirvydo, A. Mickevičiaus, S. Daukanto ir kitų žymių kultūros veikėjų žingsniai.

Dabartinis Filologijos fakultetas siūlo platų universitetinį išsilavinimą, pagrįstą principu „Pažink pats save ir tave supančius žmones bei jų kūrybą“. Studijų programos aprėpia daugybę kultūrų, pradedant Antika ir baigiant lietuvių kultūra, kuri gali didžiuotis savo kalba – konservatyvia ir drauge tenkinančia šiuolaikinės visuomenės poreikius.

 

Mūsų misija

Siekiame turtinti pasaulio mokslą lietuvių ir kitų kalbų, literatūrų ir kultūrų tyrimais, rengti plačios erudicijos filologus, derinančius geriausių humanitarinių tradicijų plėtrą su atvirumu naujovėms bei gebėjimu pažinti, keisti ir prasmingai kurti save, savo gyvenimą ir aplinkinį pasaulį.

 

Kodėl verta studijuoti Filologijos fakultete?

Čia sudarytos sąlygos gilintis ir į gimtąsias, ir į kaimynų bei tolimesnių tautų kalbas, literatūras, tautosaką, kultūrą, lavinti asmenines kūrybos galias. Fakultete gražiai pritampa ir linkusieji į tiksliuosius mokslus, tie, kuriuos traukia eksperimentiniai tyrimai – garsų, formų, žodžių.

Pasirinkę studijas Filologijos fakultete, galėsite:

  • išvykti dalinių studijų į užsienį pagal įvairias mainų programas (Tarptautiniai ryšiai);
  • įsitraukti į VU Studentų atstovybės veiklą (VU SA ir VU SA FilF);
  • dalyvauti įvairiose akademinėse šventėse ir studentų saviveikloje;
  • dainuoti, šokti, keliauti po visą pasaulį su meno kolektyvais (Kultūros centras).