2017 m. Filologijos fakultetas skelbia priėmimą į šias pagrindines studijų programas:

Anglų filologija (pažengusiesiems)

Anglų filologija puikiai tiks tiems, kurie nori suprasti pasaulį ir jame vykstančius procesus per kalbos ir literatūros nagrinėjimą. Šioje studijų programoje ne tik nuodugniai mokomasi anglų kalbos (studijų metu pasiekiamas profesinis C1-C2 kalbos mokėjimo lygis), bet derinamos anglakalbių valstybių istorijos ir kultūrų žinių studijos. Pradedant anglų literatūros klasikais ir užbaigiant moderniais amerikiečių, airių ar kitų angliškai kalbančių šalių rašytojų tyrinėjimais, nepamirštant ir audiovizualinės kalbos raiškos kine. 

Anglų filologijos studentai taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Ispanų filologija (pradedantiesiems)

Ispanų filologija vienintelė Lietuvoje tokia studijų programa, kurioje ne tik aukštu lygiu mokomasi kalbos (studijų metu pasiekiamas C1-C2 kalbos mokėjimo lygis), kurią dėsto gimtakalbiai ir lietuviai šios kalbos ekspertai, tačiau ugdo gebėjimą analizuoti ir vertinti ispanų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste. Studijų programos metu aptariami klasikiniai ir modernūs ispaniškai kalbančių viso pasaulio valstybių literatūros kūriniai, mokomasi kritiškai mąstyti ir savarankiškai suprasti įvairius kultūros reiškinius.

Ši studijų programa yra orientuota į pradedančiuosius ispanų kalbos studentus, tačiau susidarius grupei taip pat būtų galimybė ir gilinti jau turimas kalbos žinias.

Ispanų filologijos studentai taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Italų filologija (pradedantiesiems)

Tai studijų programa, kurios absolventai ne tik profesionaliai mokės italų kalbą (studijų metu pasiekiamas C1-C2 kalbos mokėjimo lygis), kurią moko gimtakalbiai ir lietuviai kalbos ekspertai, bet sugebės lengvai prisitaikyti darbo rinkoje. Italų filologijos absolventai įgyja tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, studijuoja Italijos civilizacijos ir kultūros reiškinius, tyrinėja klasikinę ir modernią itališkai kuriančių autorių literatūrą. 

Ši studijų programa yra orientuota į pradedančiuosius italų kalbos studentus, tačiau susidarius grupei taip pat būtų galimybė ir gilinti jau turimas kalbos žinias.

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Jei ne nuolatinis graikų noras būti laisviems, nes jie tikėjo, kad tik laisvas žmogus geba mąstyti ir kurti, jei ne romėnų gebėjimas organizuoti ir planuoti, jei ne du tūkstančiai metų Europos istorijos, įkvėptos Platono, Aristotelio, Cicerono ir kitų klasikos genijų raštų, šiandiena neabejotinai būtų visiškai kitokia. Todėl ir Vilniaus universiteto šūkis kviečia kartu siekti geriausių rezultatų, kylant į žvaigždes. Tai daugiau nei 400 metų tradiciją menantys žodžiai, raginantys kiekvieną pirmiausia atsigręžti į savo istoriją, į Vakarų kultūros ištakas, nes tik tuomet galime suprasti, kas vyksta šiandien ir kas bus rytoj. Klasikinės studijos – tai kertinis akmuo, nuo kurio atsispirti į žvaigždes tampa daug paprasčiau.

Leidinys apie klasikinę filologiją ir Klasikinės filologijos studijas

Lenkų filologija (pradedantiesiems ir pažengusiems)

Lietuvą ir Lenkiją nuo seno sieja stiprūs kultūriniai bei politiniai saitai. Juk kalbėdami apie Lietuvos istoriją visuomet prisimename abiejų valstybių Aukso amžių – ATR šimtmečius ir bendrus valstybių valdovus, o kur dar vėlesni amžiai ir abiems valstybėms tokie brangūs kūrėjai – Adomas Mickevičius ar Česlovas Milošas. Ir tai tik filologiniai kultūros tyrinėjimai, o lenkų kalbos mokėjimas Lietuvoje suteikia gana plačias galimybes darbinantis tiek verslo sektoriuje, tiek turizmo srityje. 

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Į lenkų filologiją renkamos pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės.

Lietuvių filologija

Lietuvių filologijos studijų programa nėra tiesiog tolesnis lietuvių kalbos mokymasis. Šia studijų programa pirmiausia siekiama parengti aukštos kvalifikacijos filologijos specialistus. Studentai įgauna tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, sistemines tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinias bei gebėjimą analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius platesniuose kontekstuose. Kiekvienas studentas gali pats rinktis, ar jį labiau žavi kalbotyriniai ar literatūriniai lietuvių filologijos aspektai ir rinktis interesus atitinkančius pasirenkamuosius, laisvuosius ar bendruosius universitetius dalykus. Lietuvių filologijos studentai taip pat gali tapti puikiais kalbos ar literatūros redaktoriais, vaikų ar šiuolaikinės ir klasikinės lietuvių literatūros specialistais.

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Lietuvių filologija ir užsienio (estų / naujoji graikų / turkų) kalba

Pasirinkę šią studijų programą studentai gilina savo žinias ne tik apie lietuvių kalbą bei literatūrą, tačiau taip pat "nuo 0" studijuoja vieną iš užsienio kalbų (estų, naująją graikų arba turkų). Baigę studijas šios programos studentai taip pat gauna dvigubą lietuvių filologijos ir užsienio kalbos diplomą.

Lietuvių filologijos studijų programa nėra tiesiog tolesnis lietuvių kalbos mokymasis. Šia studijų programa pirmiausia siekiama parengti aukštos kvalifikacijos filologijos specialistus. Studentai įgauna tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, sistemines tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinias bei gebėjimą analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius platesniuose kontekstuose. Lietuvių filologijos studentai taip pat gali tapti puikiais kalbos ar literatūros redaktoriais, vaikų ar šiuolaikinės ir klasikinės lietuvių literatūros specialistais, o mokėdami vieną iš ne tokių tradicinių kalbų, kurios dėstomos tik Filologijos fakultete, taip pat įgauna pranašumą darbo rinkoje.

Prancūzų filologija (pradedantiesiems ir pažengusiems)

Prancūzų filologijos studijos yra visiškai orientuotos į studentų poreikius. Jos apima ne tik Prancūzijos kultūros pažinimą, prancūziškai kalbančių pasaulio valstybių literatūros nagrinėjimą, tačiau ir mokymąsi kurti, redaguoti bei visapusiškai analizuoti įvairaus pobūdžio tekstus. Prancūzų kalba dažnai ne tik žavi savo skambesiu – Lietuvą ir Prancūziją sieja netgi nemažai literatūrinių-kultūrinių ryšių: juk būtent Vilniuje gimė ir augo Romain Gary, vėliau Prancūzijoje dėstė Prancūzijos semiotikos mokyklos pradininkas Algirdas Julius Greimas, o dažnas tikriausiai girdėjo legendą, kad Napoleonas norėjo Šv. Onos bažnyčią ant savo delno išsinešti į Paryžių.

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Į šią studijų programą priimami pradedantieji ir pažengusieji prancūzų kalbos studentai. 

Rusų filologija (pradedantiesiems ir pažengusiems)

Rusijos kultūra yra tarsi ir artima, tačiau visiškai kitokia, tad jos pažinimas per kalbą ir literatūrą leidžia plačiau suprasti įvairius kultūrinius, literatūrinius ir politinius kontekstus, kritiškai mąstyti bei analizuoti įvairaus pobūdžio informaciją.Rusų filologijos programos stiprybės – visapusiškos rusų filologijos studijos, apimančios rusų kalbą, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą, užtikrinančios solidų išsilavinimą. Juk Rusijos kūrėjai jau keletą amžių laikomi vienais progresyviausių – net Vakarų universitetuose žavimasi klasikinio rusų romanų kūrėjais, Rusijos filosofais ir mąstytojais bei tyrėjais. Be to, rusų kalbos specialistai visuomet yra laukiami įvairiose įmonėse.

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Į šią studijų programą priimami pradedantieji ir pažengusieji rusų kalbos studentai. 

Skandinavistika (švedų ir suomių kalbos) (pradedantiesiems)

Pasirinkusieji šią Skandinavistikos programos atšaką iškart jau studijuoja švedų ir suomių kalbas.

Skandinavistikos studijos suteikia unikalią galimybę studijuoti Šiaurės šalių kalbas, visuomenę, literatūrę ir kultūrą. Suomių ir švedų programos variantas neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Geras kalbinis ir kultūrinis parengimas yra viena iš stipriųjų programos pusių. Tai atitinka ir ES papildomų užsienio kalbų mokymo, daugiakalbystės skatinimo politiką, Lietuvos švietimo ir kalbų mokymo strategijas, kaimynų kalbų mokėjimo poreikį Lietuvos darbo rinkoje, kurioje nemažą investuotojų dalį sudaro skandinavai. Skandinavistikos centre nuolatos dirba kviestiniai lektoriai iš Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos, vyksta dėstytojų iš užsienio universitetų paskaitos, lankosi rašytojai ir kitų sričių menininkai iš Skandinavijos. Studentai dažnai dalyvauja skandinavų kultūrai skirtuose renginiuose, vyksta į mokomąsias keliones į Skandinaviją, dažnas turi galimybę kurį laiką studijuoti Skandinavijos universitetuose ar kitose švietimo įstaigose.

Skandinavistika (danų / švedų / norvegų kalbos) (pradedantiesiems)

Įstojusieji į šią studijų programą mokslo metų pradžioje yra paskirstomi į trys grupes pagal motyvaciją mokytis vieną iš trijų skandinavų kalbų: danų, švedų arba norvegų.

Skandinavistikos studijos suteikia unikalią galimybę studijuoti Šiaurės šalių kalbas, visuomenę, literatūrę ir kultūrą. Geras kalbinis ir kultūrinis parengimas yra viena iš stipriųjų programos pusių. Tai atitinka ir ES papildomų užsienio kalbų mokymo, daugiakalbystės skatinimo politiką, Lietuvos švietimo ir kalbų mokymo strategijas, kaimynų kalbų mokėjimo poreikį Lietuvos darbo rinkoje, kurioje nemažą investuotojų dalį sudaro skandinavai. Skandinavistikos centre nuolatos dirba kviestiniai lektoriai iš Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos, vyksta dėstytojų iš užsienio universitetų paskaitos, lankosi rašytojai ir kitų sričių menininkai iš Skandinavijos. Studentai dažnai dalyvauja skandinavų kultūrai skirtuose renginiuose, vyksta į mokomąsias keliones į Skandinaviją, dažnas turi galimybę kurį laiką studijuoti Skandinavijos universitetuose ar kitose švietimo įstaigose.

Studijuojantieji šią programą taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Vertimas (anglų ir vokiečių kalbos)

Vertimo studijų programos tikslas yra suteikti studentams tvirtus vertimo studijų – teorijos ir praktikos – pagrindus, išugdyti tarpkalbinę vertėjo kompetenciją, apimančią gebėjimus suvokti originalo ir vertimo kalbų sistemas. Šios unikalios studijų programos studentai mokomi suprasti kalbos socialinę prigimtį ir jos kaitą, išsiugdyti sisteminį originalo ir vertimo kalbos suvokimą, taip pat atskleisti terminų svarbą vertime. Vertimo studentai taip pat mokosi ne tik vertimo praktikos, bet ir tekstų kūrimo, rašymo bei pateikimo principų. Šios programos studentai turi unikalią galimybę ne tik suprasti, kaip turi atrodyti geras teksto vertimas, bet ir išmokti arba patobulinti dvi užsienio kalbas iškart. Vertimo studentai visuomet gilina savo anglų kalbos žinias ir dar vienos kiekvienais metais skirtingos užsienio kalbos įgūdžius.

Anglų kalbą reikia mokėti bent B2 lygiu, vokiečių kalbos mokomasi "nuo 0".

Baigę vertimo bakalauro programą taip pat turi galimybę tęsti studijas vertimo studijų magistrantūroje ir specializuotis vertimo žodžiu arba raštu srityje.

Vokiečių filologija (pradedantiesiems ir pažengusiems)

Vokietijos kultūra visais amžiais buvo labai svarbi visai Europos civilizacijai: pradedant viduramžių autoriais ir jų poezija ir pereinant iki klasikinio laikotarpio literatūros bei filosofijos, kai vokiškai rašantys autoriai pradėjo daryti itin didelę įtaką mokslo raidai ir filosofinei minčiai. Vokiečių filologijos studentai studijų metu itin aukštu lygiu mokosi kalbos (studijų metu pasiekiamas C1-C2 kalbos mokėjimo lygis), kurią dėsto gimtakalbiai ir lietuviai šios kalbos ekspertai, taip pat ugdosi gebėjimą analizuoti ir vertinti Vokietijos kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste. Studijų programos metu aptariami klasikiniai ir modernūs Vokietijos literatūros kūriniai, mokomasi kritiškai mąstyti ir savarankiškai suprasti įvairius kultūros reiškinius.

Vokiečių filologijos studentai taip pat turi galimybę rinktis gretutines studijas.

Į šią studijų programą priimami pradedantieji ir pažengusieji vokiečių kalbos studentai. 

Taip pat galite peržiūrėti 2016 m. leidinį apie studijas Filologijos fakultete.

Visos programos yra NL formos: studijų trukmė – 4 metai, dieninis tvarkaraštis. Kiekvienai  programai skirtas tam tikras skaičius valstybės finansuojamų vietų, tad norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų (VFn) vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą, užsienio kalbos (anglų / vokiečių / prancūzų) brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą ir matematikos brandos egzaminą.

 

2017 m. konkursinio balo sandara:

Filologijos fakulteto bakalauro studijų programos

Konkursinis balas

Pirmasis dalykas
(0,4)

Antrasis dalykas
(0,2)

Trečiasis dalykas
(0,2) 

Ketvirtasis dalykas
(0,2) 

Visos studijų programos Filologijos fakultete

lietuvių kalba ir literatūra

užsienio kalba

istorija

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

 

Apie studijas ir jų struktūrą Filologijos fakultete

 

Ką studijuoja filologai?

Kad ir kokią programą pasirinkę, Filologijos fakultete studentai studijuoja:

  • Literatūros dalykus: žanrų raidą, antikinę literatūrą, Viduramžių, Renesanso, Baroko literatūrą, šiuolaikinę lietuvių ir pasaulio literatūrą, studijuojama kalba kurtą literatūrą.
  • Lingvistinius dalykus: fonetiką, gramatiką, kalbos istoriją, leksikografiją (žodynų tradiciją ir sudarymą), leksikologiją (žodžių sandarą ir ryšius), semantiką (žodžio, frazės, sakinio reikšmę), sociolingvistiką (kalbos veikimą visuomenės gyvenime), diskursą ir teksto analizę (kas yra tekstas, kokios reikšmės jame kuriamos), leksiką (sakytinės, rašytinės, politinės, ekonominės, akademinės ir kitų sričių žodyno ypatumus).
  • Šalityrą: studijuojama kalba kalbančių tautų istoriją, dabartį, kultūrą.
  • Akademinį rašymą
  • Vertimą
  • Užsienio kalbas
  • Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus
  • Pasirenkamuosius dalykus, atitinkančius jūsų polinkius ir interesus.

Iš ko susideda filologijos studijų programa?

Visos Filologijos fakultete vykdomos bakalauro studijų programos, išskyrus Skandinavistiką ir Klasikinę filologiją, sudarytos pagal šį modelį:

BUS (15 kr.)

XXX filologija (pagrindinė studijų kryptis (SK1) – 165 kr.)

Studento sprendimas (60 kr.)

Kalbotyra

Literatūra

Kalba

BA darbas (15 kr.)

Bendrosios universitetinės studijos

(pvz., filosofija, psichologija, logika, sociologija ir kt.)

Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai

Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai

Studijuojamos kalbos komunikaciniai gebėjimai (C1/C2)

Kalbos ar literatūros tyrėjo kompetencija

Gretutinės studijos

arba 

gilinamoji specializacija

arba

pasirenkamieji dalykai 

Studijuojamos kalbos sistemos supratimas ir analizė įvairias lygmenimis

Studijuojama kalba sukurtos literatūros supratimas ir analizė

Lietuvių kalbos žinios ir gebėjimai

Mokomoji ir profesinė praktika (15 kr.)

Gebėjimas taikyti filologines žinias praktikoje 

Studijuojamos kalbos šalių kultūros supratimas, tarpkultūrinė kompetencija

! 1 kreditą sudaro 25-30 studento darbo valandų (mokantis auditorijoje ir savarankiškai)

Gretutinės studijos

Kas yra gretutinės studijos?

Filologijos fakulteto studentai sudaro daugiau nei pusę visų Vilniaus universiteto studentų, pasirinkusių gretutines studijas, o ir kitų fakultetų studentus labiausiai domina Filologijos fakulteto siūlomos gretutinių studijų programos. Gretutinės studijos – tai galimybė greta pagrindinės savo studijų krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programos dalykus ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Tarkime, greta savo pagrindinės studijų krypties (pvz., Anglų filologijos) galite studijuoti dar vieną filologijos (kalbos ir kultūros, pvz., vokiečių) ar kitos studijų krypties modulį ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį (pvz., Anglų filologijos ir vokiečių kalbos bakalauro). 

Gretutinių studijų programos sudaromos iš Universitete vykdomų bakalauro programų išskiriant „mažesnę“ programos dalį – studijų krypties branduolį. Tai reiškia, kad pasirinkusieji, pvz., Rusų kalbos gretutines studijas studijuos dalį tų pačių dalykų, kaip įstojusieji į Rusų filologijos bakalauro studijų programą. Šią studijų programos dalį sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) jūsų pasirenkami ne mažiau kaip 60 kreditų apimties kitos studijų krypties dalykai (moduliai).

Daugiau informacijos apie gretutines studijas rasite čia.

Galimybė tapti mokytoju

Vilniaus universitetas siūlo galimybę įgyti MOKYTOJO kvalifikaciją, pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“. Daugiau informacijos rasite čia.

Tolesnių studijų galimybės

Tolesnių studijų perspektyva: magistrantūra

Baigę bakalauro studijas, galite rinktis iš daugelio humanitarinių ar socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programų. Magistrantūros metu siekiame ugdyti intelektualią, savarankišką, atsakingą ir kūrybingą asmenybę, savo veikla aktyviai siekiančią tobulinti dabarties ir ateities visuomenę. Mūsų fakulteto vaidmuo ir atsakomybė yra ypatingi: mūsų magistrantūros programos sudaro daugiau nei pusę visų Vilniaus universitete vykdomų humanitarinių antrosios pakopos studijų programų. 

Besidomintys lingvistika ir įvairiais teoriniais kalbos aspektais, gali rinktis Bendrąją ar Taikomąją kalbotyrą. Norintys praktiškai pritaikyti kalbos tyrėjo kompetenciją, intensyviai dirbti su dalykiniais tekstais užsienio ir lietuvių kalbomis, renkasi iš Dalykinės (teisės) kalbos ar Vertimo studijų. Besidomintys literatūra, tekstais, jų tarpusavio sąveikomis, literatūros ir kitų medijų sąryšiais, tarpdisciplininiais tyrimais, renkasi Intermedialių literatūros studijų, Semiotikos ar Literatūros antropologijos ir kultūros programas. Anglistika, Klasikinė filologija, Skandinavistika (ir Europos studijos) ar Rusistika labiau orientuotos į gilias ir įvairiapuses konkretaus regiono studijas, peržengiančias tradicinės filologijos ribas. Anglistika ir Rusistika vykdomos užsienio (atitinkamai anglų ir rusų) kalbomis, šios studijų programos yra atviros ir studentams iš užsienio. Magistrantūros studijos yra puiki galimybė studijų metu išsiugdyti gilią tarpkultūrinę kompetenciją.

Tarpdisciplininės studijos, gilūs lietuvių ir kitų kalbų, literatūros, kultūros tyrimai ir jų pagrindu vykdomos studijos skatina žengti toliau, trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų link. Doktorantūroje tęsiama mokslinė, tiriamoji, neretai ir pedagoginė veikla ar taikomieji tyrimai, plėtojami ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir kitose veiklos srityse, kuriose aktualūs profesionalūs filologiniai gebėjimai ir kompetencijos.

Daugiau informacijos apie siūlomas programas rasite Studijų programų kataloge.

 

Turite klausimų, susijusių su priėmimo procedūromis?

Saulėtekio al. 9, I-ieji rūmai, 108 kab., LT-10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3144, el. paštas