Pradedant studijuoti, kiekvienas studentas pasirašo studijų sutartį (teisinį dokumentą). Ją nutraukti taip pat reikia oficialiu būdu. Net jeigu pasirašius studijų sutartį nebus lankomos paskaitos ir egzaminai, tai nereiškia, kad studentas nutraukė studijas savo noru. Nutraukti studijas savo noru – tai įteikti aukštajai mokyklai fiziškai pasirašytą prašymą. 

 

Kada galima nutraukti studijas?

Studijos gali būti nutraukiamos pačiam studentui (klausytojui) prašant, studentą pašalinus iš Universiteto, kai studentas keičia studijų programą ir kitais atvejais.

Studentams, studijuojantiems laispnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas valstybės finansuojamoje vietoje bei jų prašymu norintiems nutraukti studijas, gali tekti grąžinti į valstybės biudžetą nustatytą studijų programos kainos dalį.

Iš Universiteto šalinama dėl nepažangumo, nesąžiningumo studijų metu, taip pat finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir kitais atvejais.

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą, rekomenduojama iki sausio 26 d.), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į LR valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Studentas atleidžiamas nuo įmokos grąžinimo, kai studijų semestrą baigė Vilniaus universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.  

Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiami studentai, kurie nutraukia studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą; taip pat baigę studijų semestrą laiku ir be akademinių skolų bei ne vėliau kaip iki naujojo semestro pradžios raštu pranešę Universitetui apie studijų nutraukimą; be to, ir kitais atvejais.

Kada nereikia grąžinti studijų krepšelio?

Asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo, kai:

 • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą; 
 • kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kuriems sesija buvo pratęsta  ir  studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • miršta.     

Atkreipiame dėmesį, kad studijų krepšelio grąžinti neturi:

 • studentai, kurie iki semestro pradžios (rudens – rugsėjo 1 d., pavasario – vasario 4 d.) raštu kreipsis į akademinį padalinį dėl išbraukimo iš studentų sąrašų
 • baigiamųjų kursų studentai, baigiamąjį darbą akademiniam padaliniui pateikę iki padalinyje nustatytos datos
 • asmenys neturintys akademinių skolų (t.y. neturi per perlaikymą neišlaikytų egzaminų (įskaitų))

 

Kaip sugrąžinti įmoką, jei pats moku už studijas?

Studijų įmokų grąžinimas valstybės nefinansuojamų vietų studentams

Jei studentas / klausytojas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), grąžinamos šiais atvejais ir tvarka:

 • nutraukus sutartį iki semestro pradžios – grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už semestrą (dalykų (modulių) kainos), kuriame studentas / klausytojas nestudijavo;
 • nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);
 • nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
 •  nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, įmoka negrąžinama;
 • jei studentas / klausytojas turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas, grąžinama suma apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą mokesčio dydį.

Studentams, klausytojams, kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre iki vasario 28 d.), grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.

Prašymas dėl studijų įmokos ar jos dalies grąžinimo pateikiamas akademiniam kamieniniam padaliniui, vykdančiam studijų programą, kurioje asmuo studijuoja. Akademinio kamieninio padalinio vadovas vizuoja prašymą, kuris pateikiamas Universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijai, atliekančiai įmokų grąžinimą.

Įmoka už studijų dalyko (modulio) egzamino (įskaitos) laikymą eksternu negrąžinama.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos