Sidebar

Magistrantūros studijos

Įgijusiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį siūlome Filologijos fakulteto ir Teisės fakulteto vykdomą Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijų programą.

 

Dalykinė (teisės) kalba (anglų/vokiečių) (peržiūrėti studijų planą)

Studijų programos tikslas:

Rengti aukštos kvalifikacijos filologus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį darbą, tirti dalykinę (teisės) kalbą ir analizuoti, interpretuoti, rengti, versti bei redaguoti įvairių tipų ir stilių teisinius tekstus vokiečių (arba anglų) ir lietuvių kalbomis, taikant dalykinės kalbos teorijos ir teisės žinias (išsamiau).

Apie studijų programą:
Tai yra tarpdisciplininė magistrantūros studijų programa, integruojanti kalbotyros, dalykinės kalbos ir teisės studijas. Pagrindiniai dalykai dėstomi vokiečių arba anglų kalba. Programa turi dalykinių panašumų su kalbotyros ir vertimo studijomis, jos turinį sudaro teorinės studijos ir moksliniai tyrimai.

Privalomieji dalykai (dalykinės kalbos teorija, terminologija, įvairių teisės sričių – baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės, civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos, konstitucinės ir administracinės, tarptautinės ir ES teisės – kalba, gretinamoji gramatika, lietuvių kalbos kultūra) suteikia teisės kalbos specialistui būtinų žinių ir gebėjimų (65 kr.); moksliniams tyrimams skirti mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas (30 kr.).

Pasirenkamieji dalykai (sutarčių rengimas, teisinis argumentavimas, leksikografija, lingvistinė pragmatika, IT taikymas verčiant, teisės tekstų vertimas ir kt.) leidžia individualizuoti studijas, įgyti papildomų teisės ir kalbotyros žinių bei gebėjimų (25 kr.).

Reikalavimai stojantiesiems:

  1. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: VS+D+P.
    VS – visų semestrų vidurkis, D – bakalauro darbas, P – papildomi balai
  2. Būtina mokėti anglų arba vokiečių k. (B2–C1 lygis); ne anglų filologijos, vokiečių filologijos ar vokiečių kalbos studijų absolventai turi pateikti pažymą Nr. 4 apie atitikimą atrankos kriterijams, kuri išduodama Filologijos fakultete, pateikus anglų arba vokiečių k. mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba išlaikius anglų ar vokiečių k. testą.

Studijų kokybės vertinimo centro Dalykinės (teisės) kalbos studijų programos vertinimo išvados

Absolventų nuomonė:

Studijos VU visų pirma naudingos puikiu bendru išsilavinimu, visapusišku žmogaus švietimu. Man labai patiko mano Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijos tuo, kad išties buvo apimta daugelis teisės sričių, taip pat bendri teisės pagrindai. Net ir nedirbant šioje srityje tai praverstų kasdieniame gyvenime. Užsienio kalbų mokėjimas – tai išties toks lobis! Mums tai atrodo įprasta, bet tai žavi aplinkinius. Žinau, kad darbą visada turėsiu. Visada galiu užsiimti vertimais žodžiu ar raštu. Šiuo metu to beveik nedarau, tačiau dirbu pagal išsilavinimą.

Agnė Šimkūnaitė, 2015 m. DTK (vokiečių) absolventė


Dalykinės (teisės) kalbos studijos man buvo nepaprastai įdomios ir svarbios. Labiausiai žavėjo tai, kad studentams buvo suteikta galimybė ne tik išmokti taisyklingos vokiečių teisės kalbos, įsigilinti į jos sistemos ypatumus, suvokti teisės kalbos funkciją ir jos vietą kalbos hierarchijoje, bet ir įgyti teisės žinių, susipažinti su pagrindinėmis teisės šakomis ir teisinės sistemos visuma. Tai buvo lyginamosios dviejų šalių, Lietuvos ir Vokietijos, teisės kalbų bei teisės sistemų studijos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dėstytojai visada palaikydavo studentų nuomones ir požiūrius į skirtingus dalykus. Tai sukurdavo itin pozityvią ir draugišką atmosferą, skatinančią su malonumu mokytis naujų dalykų, diskutuoti, kurti bei pristatyti savo vizijas. Manau, man labai pasisekė, jog turėjau galimybę studijuoti dalykinę teisės kalbą.

Tatjana Charlampovič-Lobanovienė, 2008 m. DTK (vokiečių) absolventė, magistro darbas įvertintas Miunsterio „Balticum“ fondo premija
 
Daugiau informacijos suteiks studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Birutė Ryvitytė, el. p.
 
Papildoma studentų veikla:
 
Kvietimas dalyvauti 16-oje Europos teisės vasaros mokykloje: http://www.tf.vu.lt/ivykiai/16-oji-europos-teises-vasaros-mokykla/
 
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos