Sidebar

LKTI darbuotojai

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė Užsienio (anglų) kalbos moksliniai tyrimai, tyrimai universitetinės didaktikos srityje (dėstymas ir studijavimas, studijų pasiekimų vertinimas), inovatyvių studijų metodų integravimo universitetinėse studijose tyrimai, suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paradigmos tyrimai.  
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė,
profesorė emeritė
Lietuvių literatūra, fenomenologija  
Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė Semantika; kalbos filosofija; politinis diskursas; tekstynų lingvistika; mokinio kalba
Prof. dr. (HP) Ligija Kaminskienė Teoriniai ir praktiniai vertimo studijų aspektai; vertimo studijų krypčių ir plėtros politika; socialiniai kalbotyros ir edukologijos aspektai
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai; terminologija; leksinė ir sintaksinė semantika; leksikologija; terminologija ir terminografija
Prof. dr. Irina Melnikova Teoriniai ir praktiniai intertekstualumo ir intermedialumo aspektai; adaptacijos (literatūros tekstų ekranizacijos) problemos; pasakojimo struktūra literatūroje, kine, tapyboje; miesto konstravimo būdai literatūros ir kino tekstuose
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, profesorius emeritas Semiotika, literatūros teorija, mitologija, komparatyvistika, lietuvių literatūra
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė LDK ir Prūsijos literatūros ir kultūros istorija (XVI-XVIII a.); ankstyvųjų Naujųjų laikų mintis; Reformacija ir religinių konfesijų istorija; religijotyra; lietuvių-italų kultūriniai ryšiai
Prof. dr. Paulius Subačius Tekstologija, teksto teorija, nacionalizmo istorija, Bažnyčios istorija, religijotyra, XIX a. lietuvių literatūra, postkolonijinė kritika, literatūros sociologija
Prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas

Kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, hermeneutikos istorija, dabartinės kultūros teorijos

Prof. dr. Brigita Speičytė Literatūros istorija ir teorija, kultūros istorija ir teorija, Lietuvos literatūra ir kultūra
DOCENTAI
Doc. dr. Liucija Černiuvienė Vertimo istorija ir teorija; vertimo metodologija; vertimo strategijos; vertimo teorijos ir praktinis jų pritaikymas, vertimų analizė
Doc. dr. Dalia Čiočytė Klasikinės lietuvių literatūros
modeliavimas; krikščioniškieji literatūros kontekstai; literatūros
teologija, literatūros teorija
 
Doc. dr. Nijolė Keršytė Naratologija, semiotika, šiuolaikinė retorika, poststruktūralizmas, fenomenologinė filosofija, šiuolaikinė prancūzų filosofija
Doc. dr. Darius Kuolys LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra
Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas XIX-XX daugiakalbė Lietuvos literatūra, lietuvių literatūrinis modernizmas, šiuolaikinė literatūra, literatūros antropologija, judaika
Doc. dr. Birutė Meržvinskytė Literatūros teorija, dekonstrukcija, mito teorijos, modernizmas, psichoanalitinė meno kritika
Doc. dr. Regimantas Tamošaitis Lietuvių literatūros teorija, kritika ir istorija (XX a. I p.); Rytų ir Vakarų filosofija; kultūros teorija; mito teorija
Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė XX-XXI-ojo a. lietuvių literatūra ir kontekstai; Rytų ir Vidurio Europos literatūra; komparatyvistinės ir intermedialios literatūros studijos; modernaus ir postmodernaus meno teorijos
Doc. dr. Rita Tūtlytė Lietuvių lyrika, egzodo, sovietmečio, autobiografinė lietuvių literatūra, XX a. lietuvių literatūra, gyvenimo filosofija ir lietuvių literatūra, modernizmo ir avangardizmo paradigma lietuvių literatūroje
Doc. dr. Kęstutis Urba Lietuvių ir užsienio vaikų literatūra
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Artūras Ratkus Kalbotyros istorija; morfosintaksė; morfologijos teorija; istorinė kalbotyra; vertimo teorija ir praktika
ASISTENTAI
Dr. Paulius Jevsejevas Bendroji semiotikos teorija, semiotinės analizės metodika, skaitymo problema semiotikoje, plastinė semiotika ir formalioji estetika, sociosemiotika, sovietmečio lietuvių literatūra
Dr. Jurgita Katkuvienė Literatūros teorija (struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika, teksto teorija, kūniškumo aspektai literatūros teorijoje);  reikšmės  problematika;  literatūros kritika;  XX –XXI a. lietuvių poezija;  XX a. Lotynų Amerikos literatūra
Dr. Neringa Klišienė XX a. lietuvių ir užsienio šalių dramaturgija, dramos teorija, XX a. lietuvių literatūra
Dr. Aistė Kučinskienė Lietuvių literatūros istorija, ispanų literatūros istorija; vertimo teorija ir praktika
Dr. Jūratė Levina Fenomenologinė estetika; anglakalbių literatūrų istorija; modernizmas; Algirdo Juliaus Greimo paveldas
Dr. Saulė Matulevičienė Folkloristika (tautosaka, mitologija, folkloristikos istorija ir metodologija), baltistika, literatūros mokslo metodologija, dokumentinė literatūra
Dr. Anna Mikonis-Railienė Kino ir medijų teorija, Vidurio ir Rytų Europos kino istorija, kultūros teorija ir antropologija
Dr. Rimas Užgiris  
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dovilė Kuzminskaitė Lotynų Amerikos literatūra
Dalia Mankauskienė Kultūriniai vertimo aspektai; vertimas žodžiu
LEKTORIAI
Alina Dailidėnaitė Sinchroninio ir nuosekliojo vertimo teorija ir praktika
Rasa Darbutaitė Sinchroninio vertimo strategijos; vertimo žodžiu dėstymo metodika; eksplikavimas sinchroniniame vertime
Ieva Gelžinytė Vertimo raštu metodologija
Diana Guogienė Vertimo žodžiu metodologija
Elizabeta Khiterer  
Rasa Kičaitė-Petraitienė Vertimo raštu metodologija
Dr. Rasa Klioštoraitytė Lyginamosios kalbų ir kultūrų studijos; vertimo kritika; vertimo žodžiu ir raštu metodologija, italų kalbos dėstymo metodika; gretinamoji italų ir lietuvių kalbų stilistika
Valentinas Kulinič Pagalbinės vertimo programos, automatinis vertimas, transformacinė gramatika, istorinė kalbotyra
Nomeda Lukoševičienė Sinchroninis vertimas
Dr. Markas Paura Vertimo raštu strategijos; vertimo teorija ir praktika; terminologija; terminografija; leksikologija; leksikografija; semantika; dalykiniai tekstai; specialioji kalba
Žygimantas Pekūnas    
Lina Rimkuvienė    
Neringa Terleckaitė    
Daina Valentinavičienė Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Vida Vilkienė Vertimo teorija
Agnė Zolubienė Literatūrinis vertimas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos