Sidebar

Intermedialiosios literatūros studijos

Programą vykdo ir administruoja Lietuvių literatūros katedra. Programai vadovauja doc. dr. Audinga Tikuišienė. Programoje dalyvauja ir pagrindinius bei pasirenkamuosius dalykus skaito dauguma Lietuvių literatūros katedros dėstytojų.  

Valstybinis kodas:

621Q20004

Studijų pakopa:

Antrosios pakopos studijų

Studijų sritis:

Humanitariniai mokslai

Studijų krypčių grupė:

Filologija

Studijų kryptis (šaka):

Literatūrologija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

Literatūrologijos magistras

Suteikiama profesinė kvalifikacija:

Studijų programos vykdymo kalba(-os):

Lietuvių, anglų 

Kvalifikacijos lygis pagal LKS:

7

Studijų forma:

Nuolatinė

Studijų programos trukmė (metais):

2

Kreditai:

120

Studijų programos tikslas:

Rengti kvalifikuotus literatūros ir kultūros specialistus, interpretatorius, išmanančius šiuolaikinio meno teorijas ir procesus, suvokiančius naujausių literatūros ir meno technologijų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, atitinkančius Europos ir pasaulio literatūros, kultūros ir meno specialistų standartus.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai):

Absolventai geba apibrėžti literatūros ir kitų menų bei šiuolaikinių technologijų kuriamą teorinę šiuolaikinės kultūros sampratą, lyginti literatūros ir kitų menų sąveikos šiuolaikinėse medijose principus, analizuoti literatūros teksto kaitos galimybes, sukurti šiuolaikine literatūros, meno, kultūros teorijos samprata grįstą sisteminį požiūrį į literatūros bei kitų menų tekstus, į skirtingus kultūros diskursus, nustatyti literatūrų, menų, kultūrų kanonų, žanrų ribas, autorines ir autentiškas mokyklų paradigmas, skirtingų žanrų ir kultūrų komunikacijos būdus; nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.

Tolesnių studijų galimybės:

Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų srities filologijos (ar kitos) krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventas gali dirbti literatūros ir meno kritiku ir analitiku, redaktoriumi, leidėju, viešųjų ryšių atstovu ar žinybų konsultantu valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose, taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.

 

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji egzaminai:

Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Apgynus magistro darbą studentui suteikiamas kvalifikacinis literatūrologijos magistro laipsnis.

Vertinimo metodai:

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.

Studijų mainų koordinatorius:

Docentė Dr. (HP) Regina Rudaitytė

Studijų programos komiteto pirmininkas:

Doc. Dr. Audinga Tikuišienė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos