Sidebar

Simona Kontrimienė

Simona Kontrimienė

Mokslų daktarė, lektorė

Adresas: Universiteto 5, LT-01513 Vilnius.

Telefonas: +37061652088

El. paštas:   

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Dvasingumas 
 • Asmenybės vystymasis
 • Auklėjimo teorija ir praktika
 • Dalykinė anglų kalba
 • Psicholingvistika

 

Dėstomi dalykai

 • Dalykinė anglų kalba Psichologijos studijų programos studentams
 • Kiekybinių tyrimų metodologija PPS Mokyklos pedagogika studijų programos studentams
 • Kiekybinių tyrimų metodologija gretutinių studijų programos Mokyklos pedagogika studentams

Disertacija

 1. Kontrimienė, S. (2018). Humanistinio dvasingumo ryšys su auklėjimo šeimoje patirtimis. Daktaro disertacija.Vilnius: VUL. 
 2. Kontrimienė, S. (2018). Relationship between Humanistic Spirituality and Parenting Experiences. Summary of the Doctoral Dissertation. Vilnius: VUL. 

 

Straipsniai

 1. Kontrimienė, S. Assessing Spirituality as the Ultimate End: Development and Validation of the Humanistic Spirituality Inventory. Straipsnis 2019 m. balandžio mėn. priimtas Sage žurnale Journal of Humanistic Psychologyir bus publikuojamas 2019 m. 
 2. Kontrimienė, S. (2018). Kad ugdymas nebūtų vienakojis: dvasingumas kaip svarbi dedamoji. Acta Paedagogica Vilnensia, 41, 11-26.
 3. Kontrimienė, S. (2016). Relationships among Adaptive and Maladaptive Perfectionism and Perceived Parenting Styles. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: Conference Proceedings (Book 1, Volume III). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.
 4. Kontrimienė, S. (2014). Studentų adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo ir patirto auklėjimo stilių ryšys. Acta Paedagogica Vilnensia, 33, 96-115.
 5. Kontrimienė, S. (2012). Ego integralumas kaip būtina psichologinės brandos sąlyga. Andragogika, 1, 67-81.

 

Mokymo priemonės

 • Kontrimienė, S. (2003). Readings in Clinical Psychology. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 

  

Pranešimai tarptautinėse konferencijose 

 • 2019 m. sausio 24-25 d. Lisabonos universitete (Universidade de Lisboa) organizuotoje konferencijoje „Lisbon Economics and Statistics of Education“ skaitytas pranešimas „Relationship between Humanistic Spirituality and Parenting Experiences“.
 • 2016 m. spalio 21-22 d. Vilniaus universitete organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Education Policy and Culture: Consistent and Radical Transformations“ skaitytas pranešimas „Ensuring That Education Is Not One-Legged: The Humanistic Spirituality Inventory and Its Psychometric Properties“. 
 • 2016 m. rugpjūčio 24-31 d. Albenoje organizuotoje 3-ojoje tarptautinėje mokslinėje socialinių mokslų ir menų konferencijoje „Social Sciences and Arts, SGEM 2016“ skaitytas pranešimas „Relationships among Adaptive and Maladaptive Perfectionism and Perceived Parenting Styles“. 
 • 2013 m. birželio 27-29 d. Vilniaus universitete organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Spirituality, Music and Education in a Cultural Context” skaitytas pranešimas „Building on the Conceptualisation and Understanding of Spirituality. Relevant Constructs and Relevance of Socio-Cultural Contexts”.

 

Vertimai 

 • Butcher J. N., Graham J. R., Ben-Porath Y. S., Tellegen A., Dahlstrom W. G., Kaemer B. MMPI-2TM: Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas-2TM. Administravimo, skaičiavimo ir interpretavimo vadovas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. (Pirmo-trečio skyrių vertimas (162 p.).
 • Žemaičių kultūros savastys II T. Epochų jungtys. Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2013.(Santraukos „The Selfhood of Samogitian Culture: Connecting Epochs“ vertimas). 

 

Dalyvavimas ekspertų komisijose, asociacijose, žurnalų redakcinėse kolegijose ir kt. 

 • Sage leidyklos žurnalo Journal of Educationrecenzentė
 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė
 • Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė

 

Stažuotės

Data

Tikslas, tema

Vieta

2018 m. liepos 

1-5 d.

Mokymai kaip taikyti etnografinę prieigą ir gyvenimo istorijos (naratyvo) metodologiją moksliniame tyrime akcentuojant tarptautines etikos normas (30 akad. val.)

KU, Klaipėda

2018 m. liepos 

1-5 d.

Vasaros stovykla tyrėjams ir doktorantams kaip taikyti diskurso analizės metodologiją kalbos ir tekstų nagrinėjimui (36 akad. val.)

KU, Klaipėda

2017 m. rugpjūčio 7-11 d.

Stažuotė Leibnico Socialinių mokslų institute (angl. Leibniz Institute for the Social Sciences) Vokietijoje pagal programą „6thGESIS Summer School in Survey Methodology“.

Kiolnas, Vokietija 

2014 m. birželio 

9-21 d.

Stažuotė pagal Erasmus programą „Transnational and Intersectional Methodologies in Gender Studies“

Latvijos universitetas, Ryga

 

Dalyvavimas projektuose 

2018-2021 m.

Tyrėjos pareigos ERASMUS + KA203 aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projekte „Inovatyvus mokytojų ugdymas taikant personalizuoto mokymosi  koncepciją“ (2018-1-LT01-KA203-046979). Projekto partneriai: Korko universitetas, Islandijos universitetas, Vilniaus universitetas,  Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

  2014 m.

Tekstų redaktorės pareigos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra. II etapas“.

 

2011-2012 m.

VU Specialiosios psichologijos laboratorijos projektas „Minesotos daugiafazio asmenybės aprašo-2 (MDAA-2, angl. MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) vertimas į lietuvių kalbą, jo adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai”: 

MMPI-2 vertimo į lietuvių kalbą ir leidimo sutarties tarp Minesotos universiteto ir jo leidyklos JAV ir Vilniaus universiteto ir jo Specialiosios psichologijos laboratorijos vertimas iš anglų į lietuvių kalbą;

MMPI-2 vertimas iš anglų į lietuvių kalbą; 

MMPI-2 vadovo vertimas iš anglų į lietuvių kalbą (162 p.).

2010 m.

Projekto „Pasaulio filosofijos klasikos paveldo lituanizacija“ ataskaitos už 2010-uosius metus anotacijos vertimo į anglų kalbą redagavimas (VU Filosofijos fakulteto užsakymu).

 

2010 m.

Paraiškos dėl projekto „Statinių ir dinaminių objekto parametrų įtakos žmogaus suvokiamos regimosios erdvės formavimuisi tyrimai” finansavimo angliško varianto redagavimas (pagal priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“). Priimančioji institucija – Vilniaus universitetas.

 

2010 m.

Projekto „Statinių ir dinaminių objekto parametrų įtakos žmogaus suvokiamos regimosios erdvės formavimuisi tyrimai” išlaidų pagrindimo lentelės vertimas iš lietuvių į anglų kalbą (VU Filosofijos fakulteto užsakymu).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos