Sidebar

Vida Jonaitienė

Vida Jonaitienė

Lektorė

Adresas: Universiteto 5, LT-01513 Vilnius.

Telefonas: +370 5 2687271

El. paštas: 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:  

 • Kognityvinė lingvistika (metafora politiniame diskurse)
 • Užsienio kalbų didaktika
 • Anglų kalbos mokymas specialiaisiais tikslais (politikos mokslų studentams)
 • Mokymo(si) efektyvumo įvertinimo būdai
 • Iškalbos teorija ir praktika
 • Akademiniai debatai

 

Dėstomi dalykai:

 • Dalykinė anglų kalba politikos mokslų studentams
 • Vadovavimas VU UKI II ir III kurso studentų kursiniams darbams anglų kalba

 

Moksliniai straipsniai:

 1. Arcimaviciene, L.,Jonaitiene, V.2015. Leadership Styles and Metaphor Use: The case study of presidential New Year greetings. Open Linguistics(1), ISSN (Online) 2300-9969, DOI: 10.1515/opli-2015-0006.

Vadovėliai:

 1. Rozgienė, I., Šleinotienė, E., Jonaitienė, V., Jasinskienė, R., Triplett, M. 2001. Business English for Schools. Vadovėlis XI-XII klasei. Kaunas: Šviesa, 175 p. ISBN 5-430-03274-3.
 2. Autorių kolektyvas. 2002. Test your Speaking Skills. Mokomoji knyga aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas: Šviesa, 102 p. (LR ŠMM rekomenduota 2001 05 07, Nr. 167).
 3. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2004. Limelight 11.Student’s Book. Anglų kalba. Vadovėlis XI klasei ir gimnazijų III klasei. Kaunas: Šviesa,  192 p. ISBN 5-430-03809-1
 4. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2004. Limelight 11. Activity Book. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis XI klasei ir gimnazijų III klasei. Kaunas: Šviesa,  86 p. ISBN 5-430-3863-6
 5. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2004. Limelight 11. Teacher’s Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 111 p. ISBN 5-430-03946-2
 6. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2005. Limelight 12. Student’s Book. Anglų kalba. Vadovėlis XII klasei ir gimnazijų IV klasei. Kaunas: Šviesa, 192 p. ISBN 5-430-03865-2
 7. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2005. Limelight 12. Activity Book. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis XII klasei ir gimnazijų IV klasei. Kaunas: Šviesa, 88 p. ISBN 5-430-03864-4
 8. Šleinotienė, E.,  Jonaitienė, V. ... [et al]. 2005. Limelight 12. Teacher’s Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 112 p. ISBN 5-430-03898-9

 

Mokymo priemonės:

 1. Jonaitienė, V. 2000. Anglų kalbos netaisyklingųjų veiksmažodžių ir laikų vartojimas. Lietuviškasis leidimas. Vilnius: TEV. 2000. Mokomoji priemonė. (LR ŠMM leista naudoti 2000 01 24, grifo Nr.9).
 2. Rozgienė, I., Šleinotienė, E., Jonaitienė, V., Jasinskienė, R., Triplett, M. 2001. Business English for Schools. Vadovėlis XI-XII klasei. Kaunas: Šviesa. 2001. Garsajuostė. ISBN 5-430-03344-8
 3. Šleinotienė, E., Jonaitienė, V. ... [et al]. 2004. Limelight 11. Student’s Book. Anglų kalba. Vadovėlis XI klasei ir gimnazijų III klasei. Kaunas: Šviesa. 2004. Garsajuostė. ISBN 5-430-03887-3
 4. Šleinotienė, E., Jonaitienė, V. ... [et al]. 2005. Limelight 12. Student’s Book. Anglų kalba. Vadovėlis XII klasei ir gimnazijų IV klasei. Kaunas: Šviesa. 2005. Garsajuostė. ISBN 5-430-03888-1
 5. Elektroninė metodinė priemonė (mokomųjų užduočių pavyzdžiai tema “On Becoming a Better Student”) pagal LPKA, VU, VIKC ir UPC nacionalinį projektą ,,Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas).“ 2015 12 06 (www.lkpa.vdu.lt/projektai)
 6. Elektroninis kursas “English for Students of Political Science” (UKI1028, sukurtas 2013 m., atnaujintas 2018 m.) https://vma.esec.vu.lt

 

Vertimai:

 1. Crawford A., Saul E.W., Mathews S., Makinster J. 2005. “Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom“. A Publication of the reading and writing for critical thinking Project. Elektroninis knygos vertimas į lietuvių kalbą, 2006, p. 236. www.rwct.org
 2. VU TSPMI autorių (V. Nakrošas ir kt.) kolektyvinės monografijos „Kuomet reformos tampa pokyčiais?” santraukos vertimas į anglų kalbą (~30.000 sp.ženklų). 2015 11 09.

 

Konferencijose skaityti pranešimai:

 1. In Search of Ourselves. Tarptautinė konferencija pagal Socrates fondo Comenius 1 programą “To a Perfect School Community”, gegužės 3– 4 d., 2003, Vilnius, Lietuva.
 2. Debate, as a Method of EFL Teaching. Tarptautinė konferencija “Best Practices in Teaching Less Widely-Used Languages in Multicultural and Multinational Europe”, rugsėjo 23–25 d., 2004, Vilnius, Lietuva.
 3. „Vyno baro teorija” šiuolaikinėje mokykloje: sėkmingo mokymo/si principai. Respublikinė mokytojų konferencija “Ar mokykla paruošia vaiką gyvenimui?”(su tiesiogine TV transliacija „Seimas gyvai“), birželio 18 d., 2014, LR Seimas, Vilnius, Lietuva.

 

Viešosios paskaitos/Seminarai: 

 1. Teaching English through Debate and Extra-Curricular Activities. EK Švietimo ir kultūros direktorato, LR ŠMM tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos skyriaus, Švietimo plėtotės centro ARION studijų programa „Mokymo ir mokymosi tobulinimas Lietuvos mokyklose“, gegužės 8 d., 2004, Vilnius, Lietuva.
 2. Debate for Success. Seminaras Pasaulio mokyklų debatų turnyro debatų treneriams ir dalyviams, vasario 9–19 d., 2005, H D Cartwright Jr High School, Kalgaris, Kanada. 
 3. Enhancing Students’ Performance in English Classroom. Mokymai Respublikos gimnazijų ir kolegijų anglų kalbos mokytojams ir dėstytojams, rugsėjo 14–16 d., 2006, Druskininkai, Lietuva. 
 4. Deliberative Methodologies for ESP Teaching. Seminaras VU UKI dėstytojams, lapkričio 10 d., 2006, Vilnius, Lietuva.
 5. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai. Kvalifikacijos seminaras Vilniaus m. savivaldybės administracijai, lapkričio 17 d., 2006, Vilnius, Lietuva.
 6. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai. Kvalifikacijos seminaras Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams, lapkričio 24 d., 2006, Vilnius, Lietuva.
 7. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai. Kvalifikacijos seminaras Vilniaus m. Apskrities viršininko administracijai, gegužės 4 d., 2007, Vilnius, Lietuva.
 8. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai. Kvalifikacijos seminaras Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams, gruodžio 5 d., 2007, Vilnius, Lietuva.
 9. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai. Kvalifikacijos seminaras Užsienio reikalų ministerijos darbuotojams, vasario 27 d., 2009, Vilnius, Lietuva.
 10. Don’t Worry, Be Ready…To Maximize your Presentation Skills! Seminaras VU dėstytojams ir studentams, balandžio 15 d., 2011, Vilnius, Lietuva.
 11. Sėkmingų derybų įgūdžiai. Paskaita ir mokymai UAB „Kadujos Vėžė“ darbuotojams pagal  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą, spalio 16d., 2015. Vilnius, Lietuva.
 12. Efektyvi komunikacija. Praktiniai seminarai UAB „Tojaris Projektai“ darbuotojams pagal  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą, vasario 29d., 2016. Vilnius, Lietuva.

 

Projektai:

 1. Caught on the Rails. Bendras VU, VGTU ir Gabijos gimnazijos jaunimo socialinis projektas (miuziklas anglų kalba), režisierė, 2000–2002, Vilnius, Lietuva.
 2. In Search of Ourselves. Tarptautinis projektas (Austrija, Belgija, Lietuva, Suomija) pagal ES Socrates fondo Comenius 1 mokyklos tobulinimo programą, koordinatorė, 2001–2003.
 3. Youth Against Coruption. Tarptautinis mokyklų projektas (Baltijos šalys, Lenkija, Vokietija, Baltarusija), mokyklos veiklos koordinatorė, 2002–2003.
 4. Youth Against Drugs and Violence. Tarptautinis mokyklų projektas (Baltijos šalys, Vokietija, Baltarusija, Slovėnija), mokyklos veiklos koordinatorė, 2003–2004.
 5. Self-government, as School of Democracy.  Tarptautinis mokyklų projektas (Baltijos šalys, Didžioji Britanija), mokyklos veiklos koordinatorė, 2004–2005.
 6. Deliberation across Curriculum. Tarptautinis Comenius 2.1 projektas, vertėja, 2006.
 7. Honest School. VU TSPMI I kurso studentų ir Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleivių bendras socialinis projektas anglų kalba, kuruojamas Transparency International, Lietuva, 2014 – 2015.   

 

Mokymo ir mokymosi vizitai užsienio universitetuose:

Intensyvios studijos Centrinės ir Rytų Europos anglų kalbos mokytojų rengėjams ir švietimo vadybos specialistams pagal Tarptautinio edukacijos instituto programą, Bolderio Universitetas, Koloradas, JAV, birželis–rugsėjis, 1994.

 

Ekspertinė veikla:

 • Anglų kalbos brandos egzamino užduočių rengimas ir vertinimas.  2000–2002, Nacionalinis egzaminų centras, Vilnius, Lietuva.
 • Anglų kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių Lietuvos mokykloms recenzavimas. 2004–2006, LŠMM Švietimo plėtotės centras, Vilnius, Lietuva.

 

Narystė organizacijose:

 • Neformalaus švietimo Debatų centras, 1995–2005, trenerė, ekspertė.
 • Vilniaus miesto Švietimo ir jaunimo skyrius, Anglų kalbos metodinė komisija, 1997–1999, narė.
 • Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, Anglų kalbos ekspertų komisija, 1997–1999, narė. 
 • Lietuvos Pedagogų profesinės raidos centras, Pedagogų atestacijos skyrius, Respublikinės anglų kalbos mokytojų kvalifikacijos komisija, 1997–2006, pirmininkė.
 • Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės centras, 2004–2006, nepriklausoma ekspertė.
 • LAKMIDA, narė nuo 1997 m.
 • US-LT asociacija,  narė nuo 2006 m.
 • LKPA, narė nuo 2015 (tarybos narė 2016–2017)

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos