Sidebar

Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška

ES logo

Podoktorantūros stažuotės projektas „Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška“

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0175) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). www.esinvesticijos.lt

Projekto santrauka - tyrimo tikslas yra nustatyti pagrindinius lietuviškųjų mokslo straipsnių santraukų bruožus humanitarinių mokslų srityje, atskleisti jų struktūrinius ypatumus ir autoriaus pozicijos raiškos, santykio su skaitytoju kūrimo būdus lyginant su anglosaksiškuoju (santraukos anglų kalba) ir kontinentiniu (santraukos rusų kalba) modeliais bei nustatyti tarpdisciplininius mokslo straipsnių santraukų panašumus ir skirtumus.
Tyrimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kokie humanitarinių mokslų straipsnių santraukų, parašytų lietuvių kalba, ypatumai? Kokia įvairovė egzistuoja tarp skirtingų humanitarinių mokslų disciplinų? Kokie skirtumai ir panašumai atsiskleidžia lyginant šių disciplinų tekstus, parašytus trimis skirtingomis kalbomis ir skirtingų kultūrinių tradicijų kontekste?
Pirmoje tyrimo dalyje (makro aspektas) bus tiriami santraukų struktūravimo modeliai, teksto nuoseklumo kūrimo būdai, t.y. bus siekiama identfikuoti, kaip skirtingose disciplinose ir kalbose realizuojami retoriniai „ėjimai“ ir „žingsniai“, kokiomis kalbinėmis priemonėmis siejami atskiri teksto segmentai.
Antroje dalyje (mikro aspektas) bus tiriami kalbiniai vienetai, vartojami santykiui su skaitytoju kurti ir autoriaus pozicijai reikšti, jų pobūdis, įvairovė, tyrinėjamų vienetų semantinio turinio ir atliekamų pragmatinių funkcijų sąsajos, pasiskirstymas skirtingose santraukų struktūrinėse dalyse.
Šio tyrimo metodika remsis kontrastyvine analize ir tekstynų lingvistikos metodu. Tyrimui pasirinkti santraukų elementai bus analizuojami kokybiškai ir kiekybiškai. Makro ir mikro analizės rezultatų pagrindu bus pristatyti 2 pranešimai tarptautinėse konferencijose, 2 moksliniai straipsniai (1 išleistas, 1 įteiktas) tarptautiniuose žurnaluose, indeksuojamuose Scopus ir/ar Clarivate Analytics duomenų bazėse, 1 mokslinis pranešimas nacionaliniame renginyje. Siekiant parodyti mokslo kuriamą pridėtinę vertę ir socialinę naudą, publikuotas mokslo populiarinimo straipsnis plačiajai visuomenei.

Stažuotojas – dr. Erika Gobekci

Stažuotės vadovė – doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Projekto laikotarpis  – 2021 m. liepos mėn.  – 2023 m. birželio mėn.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos