Sidebar

LMT kvietimas mokslininkų grupių projektams

Pasirodė VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val.

 • numatoma projektų pradžia 2019-05-01–2019-07-01
 • projektų pabaiga iki 2022-06-30 (negalima sausio–vasario mėn.)
 • biudžetas – ne didesnis nei 150 tūkst. Eur
 • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.

Daugiau informacijos >

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

 • Gitana Vaitiekūnienė, tel. (8 5) 236 6068

Dėl biudžetinių klausimų VU Plėtros departamente konsultuoja:

 • Agnija Duobienė, tel. (8 5)  268 7034
 • Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5)  268 6968

 

Kvietimai doktorantams akademinėms išvykoms ir paramai už pasiekimus

Kvietimas doktorantams teikti paraiškas akademinei išvykai 2019 m. I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2019 metų I pusmečio išvykoms.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Paramos dydis – iki 1140 Eur.

Daugiau informacijos >

 

Kvietimas doktorantams teikti paraiškas už akademinius pasiekimus 2019 m.

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus. Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. gruodžio 17 d. 24 val.

Paramos dydis bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už akademinius pasiekimus bei paramai akademinėms išvykoms skirtą lėšų sumą.

Daugiau informacijos >

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

 • Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095

 

LMT kvietimai stažuotėms, išvykoms ir kompetencijų kėlimui

Kviečiame dalyvauti šiuose Lietuvos mokslų tarybos skelbiamuose konkursuose stažuotėms, išvykoms ir kompetencijų kėlimui. Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

 • Jolanta Droždz, tel. (8 5) 219 3203
 • Laura Zableckienė, tel. (8 5) 219 3201

 

1. Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais 

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos >

 

2. Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais 

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos >

 

3. Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais

Tikslas – skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį.

Daugiau informacijos >

 

4. Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais 

Tikslas – Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai. 

Daugiau informacijos >

 

ŠMPF konkursas užisenio dėstytojų vizitams

Švietimo mainų paramos fondas paskelbė konkursą dėl paramos užsienio dėstytojams atvykti skaityti paskaitų į Lietuvos AMI. 

Parama skiriama užsienio dėstytojams akademinei veiklai vykdyti Lietuvos AMI, kuri vyktų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 1 d.:

 • 2018 / 2019 m. pavasario semestras (nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)
 • 2019 / 2020 m. rudens semestras ( nuo 2019-09-01 iki 2019-11-30)

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

 • Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama iki 70% visam vizitui reikalingų lėšų, 
 • Dėstytoją kviečiančio akademinio padalinio ko-finansavimas turi sudaryti ne mažiau kaip 30% visam vizitui reikalingų lėšų. 
 • Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų. Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos.

Jei numatoma dėstymo vizito trukmė trumpesnė nei 10 d., pridedamas fakulteto aiškinamasis raštas, pagrindžiantis sutrumpintą trukmę (pvz. didelis užimtumas ir pan.)

Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos. Paskaitos turi būti integruotos į Fakulteto vykdomas studijų programas. 

Rekomenduojama paraiškoje nurodyti kitas veiklas, kurias vykdytų atvykstantis dėstytojas (susitikimai su fakulteto atstovais, diskusijos ir pan.), kas padidintų vizito pridėtinę vertę. 

Konkurso tvarką rasite čia: 

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti

 

Prikabinti dokumentai: Paraiškos forma ir biudžeto skaičiuoklė  

Paraiškų pateikimo tvarka ir terminas: iki 2018 m. lapkričio 21 d. Paraiškų paketus (paraiškos forma – word dokumentas, dėstytojo CV ir skanuotas sutikimo laiškas dėstyti – laisva forma) surenka ir kartu su Patikinimo deklaracija (pildo Tarptautinių ryšių skyrius ir pasirašo Partnerystės prorektorė) išsiunčia Tarptautinių ryšių skyriui – S. Savickaitė  (el. paštas:  Universiteto g. 3, 242 kab.)  

Iškilus klausimams, kreiptis el. paštu  arba tel. 2687049

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos