Sidebar

Ala Lichačiova „Rusų komunikacinė kultūra ir jos verbalinės apraiškos gretinant su lietuvių ir kitomis komunikacinėmis kultūromis.

Knygoje pateikiamas nacionalinės komunikacinės kultūros analizės modelis remiantis rusų komunikacinės kultūros pavyzdžiu ir rusų kalbine medžiaga, gretinant su kai kuriomis lietuvių komunikacinės kultūros savybėmis, taip pat pasitelkiant duomenis apie kitų tautų komunikacines kultūras. Daugiausia dėmesio skiriama verbalinėms nacionalinio komunikacinio stiliaus apraiškoms. Monografija skirta filologams ir kitų humanitarinių krypčių atstovams, studijuojantiems ir tyrinėjantiems nacionalinių komunikacinių kultūrų specifiką bei jų kalbinius aspektus.


Aлла Лихачева "Русская коммуникативная культура и ее вербальные проявления в сопоставлении с литовской и другими коммуникативными культурами".

В книге предлагается модель анализа национальной коммуникативной культуры на примере русской коммуникативной культуры и на русском языковом материале в сопоставлении с некоторыми чертами литовской коммуникативной культуры, а также с привлечением сведений о коммуникативных культурах других народов. Основное внимание уделяется вербальным манифестациям национального коммуникативного стиля. Монография адресована филологам и представителям других гуманитарных направлений, изучающим и исследующим специфику национальных коммуникативных культур и их вербальных аспектов.

ISBN 978-609-459-867-8 (elektroninė versija), ISBN 978-609-459-868-5 (popierinė versija), VU leidykla, 2017, 294 p.

 virselis

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos