Sidebar

XVI–XVII a. baltų raštijos komparatyvistiniai tyrimai
Podoktorantūros stažuotojo vieta Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institute. 
Paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 1 d. 

Apie projektą 

Dvejų metų trukmės podoktorantūros stažuotės projektas skirtas XVI–XVII a. senosios baltų raštijos komparatyvistiniams tyrimams. Stažuotojo(s) atliekamiems tyrimams vadovaus prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.  

Tikimasi, kad podoktorantūros stažuotoja(s) pasiūlys tyrimų projektą, kuriame baltų kalbotyroje gerai įtvirtinti metodai bus derinami su šiuolaikiniais skaitmeninės filologijos požiūriais bei įrankiais. Įgyvendintas podoktorantūros projektas suteiktų vertingų duomenų tyrėjams, kurie gilinsis į senosios baltų raštijos istoriją, užsiims tekstų sklaida, o tarptautinei mokslo bendruomenei – naujų baltų kalbų duomenų. Komparatyvistinių senosios raštijos tyrimų esama (plg. Pietro U. Dinio darbus), tačiau daugiausia tirti liuteroniški šaltiniai, todėl šiuo kvietimu Fakultetas matytų itin perspektyvią katalikų raštijos baltų kalbomis tyrimų kryptį, kuri tiesiogiai susijusi su XVI–XVII a. jėzuitų veikla ir Vilniaus universitetu. Galimi ir  lyginamieji katalikiškų ir liuteroniškų šaltinių tyrimai. Ateityje šių tyrimų rezultatai būtų integruoti į dėstomus kursus. Nauja metodinė traktuotė pasitarnautų rašant studentų darbus ir dėstant tyrimo metodų kursus abiejų pakopų studentams. 

Į klausimus, susijusius su šia podoktorantūros vieta, atsakys prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia elektroniniu paštu .  

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Vilniaus universiteto lėšomis finansuojamų doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir vizituojančių mokslo darbuotojų atrankos ir priėmimo tvarkos aprašu. 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

 • Filologijos mokslo krypties daktaro laipsnis, įgytas per pastaruosius 5 metus. 
 • Baltų filologijos krypties straipsniai, publikuoti nacionaliniuose ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose. 
 • Lietuvių ir latvių kalbų mokėjimas C1 lygiu.  
 • Patirtis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose būtų privalumas. 

Preliminari darbo pradžia: 2022-09-01, trukmė – 2 metai. 

Etato dalis: 1 etatas. 

Tarnybinis atlyginimas: iki 2100 EUR (neatskaičius mokesčių). 

Paraiškos dokumentai: 

 • Motyvacinis laiškas.  
 • Gyvenimo aprašymas (CV). 
 • Mokslinių publikacijų sąrašas. 
 • Magistro ir mokslų daktaro diplomų kopijos. 
 • Dviejų mokslinink(i)ų rekomendacijos. 

Dokumentus kviečiame teikti el. p. , laiško pavadinime nurodant „Podoktorantūros stažuotojas“. 


[EN]

Comparative studies of Baltic writings of the 16th–17th centuries  
Postdoctoral fellowship position at the Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, Faculty of Philology, Vilnius University. 
Applications are accepted until June 1, 2022. 

About the project 

The two-year postdoctoral fellowship research project is dedicated to conducting comparative research of Baltic writings of the 16th–17th centuries. The research conducted by the postdoctoral fellow will be supervised by Prof. Dr Habil. Bonifacas Stundžia. 

A postdoctoral fellow is expected to submit a research project that combines well-established methods in Baltic linguistics with contemporary approaches and tools in digital philology. The successfully completed postdoctoral research project would provide valuable data for researchers who will pursue studies of the history of old Baltic writings and will be involved in the activity of disseminating texts, whereas the international scientific community would benefit from the project by gaining access to new data on the Baltic languages. Works in comparative studies of old writings exist (e.g. the work of Pietro Dini); however, extant research in this area has mainly focused on Lutheran sources. This invitation opens a highly promising field of research in Catholic writings in the Baltic languages which is directly related to the activities of Jesuits and Vilnius University in the 16th–17th centuries. The invitation also welcomes comparative studies of Catholic and Lutheran writings. In the future, the results of these studies would be integrated into different courses of study programmes. The new methodological approach would be useful for writing students’ research papers and teaching research methods to students in both Bachelor and Master study cycles. 

Inquiries related to this postdoctoral fellowship position are welcome and should be addressed to Prof. Dr Habil. Bonifacas Stundžia by email at

The candidates for the postdoctoral fellowship position shall be selected in accordance with the Procedure of Selecting and Admitting Doctoral Students, Postdoctoral Researchers and Visiting Researchers funded by Vilnius University. 

Qualification requirements: 

 • A PhD or equivalent degree in Philology awarded to the candidate during the last 5 years. 
 • Research papers in the field of Baltic Philology published in national and international peer-reviewed scientific journals. 
 • Proficiency in Lithuanian and Latvian at C1 level according to CEFRL. 
 • Experience in national and international projects is considered to be an advantage. 

Preliminary starting date for the position: September 1, 2022, duration: 2 years. 

Position: full-time. 

Salary: up to 2100 EUR (before tax). 

Application documents: 

 • Cover letter. 
 • Curriculum Vitae (CV). 
 • List of publications. 
 • Copies of diplomas certifying the award of the Master and doctoral degrees. 
 • Two reference letters. 

Please submit all documents by e-mail to Birutė Gudelienė at , indicating “Postdoctoral Fellowship Position” in the subject line of the letter. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos