Sidebar

Monografijoje gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir Norvegijoje.

Knygoje tiriama skirtingų emigracijos bangų ir kartų lietuvių išeivių bei jų palikuonių lietuvių kalbos (ne)išlaikymas, mokėjimas ir vartojimas, kalbinės nuostatos ir elgsena, kalbinės ir tautinės tapatybės klausimai. Tiriamosios medžiagos pagrindą sudaro projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (2015-2017 m.) duomenys.

Emigrantai: kalba ir tapatybė II

Ramonienė, M. (Ed.)
Emigrantai: kalba ir tapatybė II
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019

PDF EPUB

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information