Filomatams 200 metų

philomates.konturFilomatai (lot. Philomathes: Societas Scientiarum Facultatis Philologiae) yra akademinė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete organizacija. Tai savanoriška, savarankiška ir visuomeniniu pagrindu veikianti mokslinė draugija, vienijanti Vilniaus universiteto studentus, pedagogus, mokslo darbuotojus, alumnus bei visus, siekiančius išsaugoti ir plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. Filomatai ir šiandien, minėdami 200 metų tradiciją vadovaujasi senuoju šūkiu – tėvynė, mokslas, dora!

 

Tikslai:

  • puoselėti VU FlF bendruomenę ir laisvą akademinę diskusiją;
  • skatinti studentų mokslo-tiriamąjį darbą;
  • gilinti studentų mokslines žinias;
  • kurti palankią aplinką mokslo ir švietimo raidos skatinimui;
  • plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą;
  • skatinti, vykdyti humanitarinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
  • šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias humanitarinių tyrimų problemas.

 

Valdyba:

 

Kontaktai:

Filomatai: Filologijos fakulteto mokslinė draugija. Universiteto g. 5, LT-01130 Vilnius. El. paštas: 

facebook Filomatai

16423066 1202592999818475 3118697306317681928 o