Neformalusis švietimas – tai studijos pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei programas, skirtas įgyti papildomų kompetencijų. Klausytojams, baigusiems šias programas, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas. Vilniaus universitetas siūlo lankstų ir kiekvienam prieinamą neformalųjį švietimą:

  • Asmenims, turintiems kitos krypties aukštąjį universitetinį arba tos pačios krypties koleginį išsilavinimą ir norintiems studijuoti Vilnius universitete atitinkamose magistrantūros arba vientisųjų studijų programose, vykdomos papildomosios studijos.
  • Kitos Universitete siūlomos galimybės yra skirtos kvalifikacijai tobulinti arba keisti, papildyti jau įgytą išsilavinimą arba kreditams pagal atskirai pasirenkamus studijų dalykus (modulius) kaupti. 

Galima studijuoti jau parengtas neformaliojo švietimo programas arba jos gali būti sudaromos pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Studijos gali būti organizuojamos darbo dienos metu, vakarais, savaitgaliais ar kitu klausytojams patogiu lauku. Į neformaliojo švietimo programas gali būti priimami visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus. Dėl priėmimo asmuo gali kreiptis į fakultetą. Dėl priėmimo gali kreiptis ir juridinis asmuo, pageidaujantis tobulinti savo darbuotojų kvalifikaciją.

Neformaliojo švietimo programas Filologijos fakultete kuruoja studijų prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

 

Kalbų mokymas

Kalbų mokymas skirtas kalbinių kompetencijų ugdymui. Universitete siūlome įvairias studijų galimybes, skirtas kvalifikacijai tobulinti arba keisti, papildyti jau įgytą išsilavinimą arba kreditams kaupti pagal atskirai pasirenkamus studijų dalykus (modulius).

Filologijos fakultete nuolat organizuojami šie neformaliojo švietimo kursai:

  • Estų kalba
  • Vengrų kalba
  • Lietuvių kalbos kursai užsieniečiams

Filologijos fakultete kaip neformaliojo švietimo programos klausytojui nemokamai gali lankyti estų ir vengrų kalbos kursus.

Laipsnio nesuteikiančios studijos

Laipsnio nesuteikiančios studijos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba pasirengti savarankiškai praktinei veiklai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Baigus laipsnio nesuteikiančias studijas, išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas.

  • Vertimo studijų programa

Papildomos studijos

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos ar vientisosioms studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos kai pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi (išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties) arba kai asmuo yra baigęs kolegines studijas.

Papildomų studijų sutartys sudaromos Filologijos fakulteto dekanate.

Klasikų akademija

2014 m. prasidėjusi Klasikų Akademija skirta 10–12 klasių moksleiviams – smalsiems humanitariniams mokslams, filosofijai, Antikos kultūrai ir senosioms kalboms. Akademijos dėmesio centre atsiduria klasikinis išsilavinimas, kurio svarbiausia ašis – tai Antikos pasaulis, Europoje vertinamas už tai, kad tapo pavyzdiniu literatūros ir meno dalykų modeliu.

Klasikų Akademija – tai mūsų siekis suteikti gilaus humanitarinio išsilavinimo pagrindus dar besimokant mokykloje: „Pastaraisiais metais Antikos kursas mokykloje buvo labai siaurinamas, galų gale visai sumažėjo. Moksleiviai žino tik svarbiausius faktus apie Senovės Graikiją ir Romą, bet neturi giluminio supratimo apie visai Vakarų pasaulio civilizacijai pamatus paklojusią kultūrą. Kalbant apie literatūrą, moksleiviai nebežino nei tokių autorių kaip Hesiodas, Ovidijus ar Vergilijus, o kur dar gausybė mitų, įvairių antikinių įvaizdžių“, – teigia Akademijos iniciatoriai filologai klasikai.

Paskaitų ciklas moksleiviams VU.ACADEMIA.RU

VU.ACADEMIA.RU – neformalių paskaitų ciklas besidomintiems rusų kalba ir literatūra, skirtas vyresnių klasių moksleiviams bei visiems, kurie norėtų pažvelgti į rusų kalbą ir literatūrą netikėtu kampu bei išgirsti apie naujus lingvistikos, literatūrologijos ir kultūros studijų pasiekimus. Programos tikslas yra supažindinti su aktualiais ir įdomiausiais rusų filologijos tyrimais, plėsti ir gilinti rusų literatūros ir kultūros supratimą, pademonstruoti naujus rusų kalbos mokymosi būdus.

Paskaitų ciklo temos: aktualios rusų literatūros temos ir tyrimai (nuo klasikos iki šių dienų), rusų kalbos tyrimai (nuo lingvistikos iki dėstymo metodikos), lingvokultūriniai ir tarpkultūrinės komunikacijos tyrimai (kalbos ir kultūros ryšiai, kalbos ir mąstymo ryšiai, kultūros tradicijos).

Daugiau informacijos:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos