Filologijos fakultete vykdomi šių krypčių moksliniai tyrimai:  Lituanistika: filologinis ir tarpdalykinis aspektai ir Įvairiakalbiai diskursai: lingvistika, literatūra, kultūra. Šios kryptys apima įvairias temas: Lenkų kalbos ir literatūros funkcionavimas lietuvoje: istorija ir dabartis; Rusų ir kitų slavų kalbų, literatūrų, kultūrų tyrimai: istorija ir dabartis; Lotyniškoji Lietuvos literatūra ir antikinės literatūros tradicijos; Germanų, romanų  literatūros ir kultūros tekstai; Baltų kalbų ir tarmių fonologijos, gramatikos ir leksikos sinchroniniai, diachroniniai ir tipologiniai tyrimai;Meta-kognityvieji vertimo kaip dvikalbės komunikacijos tyrinėjimai; Kalbų vartosena ir mokymas(is); Lietuvių literatūra ir kultūros studijos; Germanų, romanų ir baltų kalbų tyrimai; Semiotika ir humanitariniai mokslai.

Nemažai fakulteto mokslininkų yra  pelnę nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą. Tai liudija narystė Lietuvos mokslų akademijoje bei kitose tarptautinėse akademijose, suteikti užsienio universitetų garbės vardai, dalyvavimas tarptautinių kongresų ir programų komitetuose, nacionalinės ir tarptautinės mokslo premijos.

Siekdami užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, fakultete kasmet rengiame ne vieną tarptautinę mokslinę konferenciją, jose dalyvauja ir pranešimus skaito šalies bei užsienio mokslininkai. Nuolatos rengiamos šios tarptautinės konferencijos: J. Kazlausko diena, K. Būgos konferencija, Baltistų kongresas, J. Jablonskio konferencija, Šiuolaikinė rusų literatūra: rašymo ir skaitymo strategijos, taip pat nagrinėjančios Vakarų literatūros ir kultūros problemas. Mokslo veikla skatinama ne tik tarp dėstytojų. Kasmet rengiamos tradicinės studentų konferencijos (anglistų, germanistų, lituanistų, polonistų), kuriose baigiamųjų kursų studentai ir doktorantai pristato savo mokslinius darbus. Fakultete taip pat leidžiami mokslo žurnalai Baltistica, Kalbotyra, Literatūra, Lietuvių kalba ir Slavistica Vilnensis.

Filologijos fakultetas palaiko mokslinius ryšius su universitetais Belgijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir kt.

2013 m. Vilniaus universitete vykdomi 207 biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai, dalis jų vykdomis ir Filologijos fakultete.

Kai kurių leidinių elektronines versijas galima rasti Elektrininiuose ištekliuose

Išsamiau

 

books-584