Kaip mus rasti?

Filf zemelapis

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7207

Šv. Mišios už a. a. profesorių Vincą Urbutį

Šv. Mišios už a. a. profesorių Vincą Urbutį

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 11 val. Šv. Jonų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už a.a. Profesorių...

Studijų metų pradžios šventės programa

Studijų metų pradžios šventės programa

Studijų metų pradžios šventės renginiai kituose fakultetuose...