Sidebar

LKVTI darbuotojai

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Irina Melnikova 
(centro vedėja)
Charleso S. Peirce’o semiotika
Teoriniai ir praktiniai intertekstualumo ir intermedialumo aspektai
Adaptacijos (literatūros tekstų ekranizacijos) problemos
Pasakojimo struktūra literatūroje, kine, tapyboje
Miesto konstravimo būdai literatūros ir kino tekstuose
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, emeritas Semiotika
Literatūros teorija
Mitologija
Komparatyvistika
Lietuvių literatūra
Prof. dr. Paulius Subačius Tekstologija, teksto teorija
Nacionalizmo istorija
Bažnyčios istorija, religijotyra
XIX a. lietuvių literatūra
Postkolonijinė kritika
Literatūros sociologija
Prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas, emeritas Kultūros filosofija
Fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija
Hermeneutikos istorija
Dabartinės kultūros teorijos
DOCENTAI
Doc. dr. Nijolė Keršytė Naratologija
Semiotika
Šiuolaikinė retorika
Poststruktūralizmas
Fenomenologinė filosofija
Šiuolaikinė prancūzų filosofija
Doc. dr. Jūratė Levina Fenomenologinė estetika
Anglakalbių literatūrų istorija
Modernizmas
Algirdo Juliaus Greimo paveldas
Doc. dr. Birutė Meržvinskytė Literatūros teorija
Dekonstrukcija
Mito teorijos
Modernizmas
Psichoanalitinė meno kritika
Doc. dr. Daiva Vaitkevičienė Lietuvių prigimtinė kultūra
Lietuvių užkalbėjimų tradicija
Baltų mitologija
Kultūros antropologija
Semiotiniai tyrimai
Tautosakos šaltinių skaitmeninimas
ASISTENTAI
Dr. Paulius Jevsejevas Bendroji semiotikos teorija
Vizualinė semiotika
Literatūros teorija ir analizė
Gyvenamos erdvės tyrimai
Dr. Jurgita Katkuvienė Literatūros teorija (struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika, teksto teorija, kūniškumo aspektai literatūros teorijoje)
Reikšmės  problematika
Literatūros kritika
XX–XXI a. lietuvių poezija
XX a. Lotynų Amerikos literatūra
DOKTORANTAI
Aušra Kundrotaitė Disertacijos tema: Miesto (re)konstravimas autobiografinėje prozoje: žemėlapiai, portretai, kelionių, vadovė prof. dr. Irina Melnikova  
Augustas Sireikis Disertacijos tema: Tapatinimasis literatūros diskurse, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė  

 

 

Lietuvių literatūros katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė,
emeritė
Lietuvių literatūra
Fenomenologija
Prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas Lietuvių literatūrinis modernizmas
Daugiakalbė Lietuvos literatūra
Lyginamieji Lietuvos ir Vidurio Europos modernizmo tyrimai
Judaika
Miesto kultūrinės studijos
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė LDK ir Prūsijos literatūros ir kultūros istorija (XVI-XVIII a.)
Ankstyvųjų Naujųjų laikų mintis
Reformacija ir religinių konfesijų istorija
Religijotyra
Lietuvių-italų kultūriniai ryšiai
Prof. dr. Brigita Speičytė
(katedros vedėja)
Literatūros istorija ir teorija
Kultūros istorija ir teorija
Lietuvos literatūra ir kultūra
 
DOCENTAI
Doc. dr. Dalia Čiočytė Klasikinės lietuvių literatūros modeliavimas
Krikščioniškieji literatūros kontekstai
Literatūros teologija
Literatūros teorija
Doc. dr. Rimantas Kmita (rašytojas, partnerystės docentas) Kūrybinis rašymas
Doc. dr. Darius Kuolys LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra
Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė XX–XXI-ojo a. lietuvių literatūra ir kontekstai
Rytų ir Vidurio Europos literatūra
Komparatyvistinės ir intermedialios literatūros studijos
Modernaus ir postmodernaus meno teorijos
ASISTENTAI
Dr. Neringa Klišienė XX a. lietuvių ir užsienio šalių dramaturgija
Dramos teorija
XX a. lietuvių literatūra
Dr. Laura Laurušaitė  
Dr. Saulė Matulevičienė Folkloristika (tautosaka, mitologija, folkloristikos istorija ir metodologija)
Baltistika
Literatūros mokslo metodologija
Dokumentinė literatūra
Dr. Jurgita Raškevičiūtė-Andriukonienė Literatūros sociologija
XX a. lietuvių literatūra ir sovietmečio tyrimai
Tekstologija
Vaikų literatūra
Dr. Regimantas Tamošaitis Lietuvių literatūros teorija, kritika ir istorija (XX a. I p.)
Rytų ir Vakarų filosofija
Kultūros teorija
Mito teorija
JAUNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Eleonora Terleckienė Disertacijos tema: Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) kultūrinė aplinka ir katalikiškojo atsinaujinimo procesas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vadovė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė  
DOKTORANTAI
Agnė Ambrazaitė Disertacijos tema: Julijono Lindės-Dobilo kultūros kritika, vadovė prof. Brigita Speičytė.  
Aleksandra Strelcova Disertacijos tema: Tapatybės kaitos modeliai XX a. pab.-XXI a. pr. lietuvių prozoje paaugliams, vadovė doc. dr. Audinga Tikuišienė  
Gintarė Petuchovaitė-Majauskė Disertacijos tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų ir jėzuitų religinė polemika XVI a. pab. – XVII a. pr., vadovė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė  

 

 

Vertimo studijų katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė Užsienio (anglų) kalbos moksliniai tyrimai
Kompetencijų ugdymas vertimo studijose
Tyrimai universitetinės didaktikos srityje (dėstymas ir studijavimas, studijų pasiekimų vertinimas)
Inovatyvių studijų metodų integravimo universitetinėse studijose tyrimai
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paradigmos tyrimai
 
Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė Semantika
Kalbos filosofija
Politinis diskursas
Tekstynų lingvistika
Mokinio kalba
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė
(katedros vedėja)
Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Terminologija
Leksinė ir sintaksinė semantika
Leksikologija
Terminologija ir terminografija
DOCENTAI
Doc. dr. Liucija Černiuvienė Vertimo istorija ir teorija
Vertimo metodologija
Vertimo strategijos
Vertimo teorijos ir praktinis jų pritaikymas
Vertimų analizė
Doc. dr. Dainora Maumevičienė  
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Aistė Kiltinavičiūtė  
Dr. Artūras Ratkus Kalbotyros istorija
Morfosintaksė
Morfologijos teorija
Istorinė kalbotyra
Vertimo teorija ir praktika
ASISTENTAI
Dr. Dalia Mankauskienė Kultūriniai vertimo aspektai
Vertimas žodžiu
Dr. Rimas Užgiris  
Dr. Deimantė Veličkienė Profesinė anglų kalba
Literatūrinis vertimas
 
JAUNIESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Žygimantas Pekūnas Disertacijos tema: Eurolekto įtaka lietuvių teisės kalbos sintaksei, vadovas dr. Artūras Ratkus  
LEKTORIAI
Elmina Burneikienė  
Alina Dailidėnaitė Sinchroninio ir nuosekliojo vertimo teorija ir praktika
Romas Dailidėnas  
Antanas Dambrauskas  
Rasa Darbutaitė Sinchroninio vertimo strategijos
Vertimo žodžiu dėstymo metodika
Eksplikavimas sinchroniniame vertime
Diana Guogienė Vertimo žodžiu metodologija
Nijolė Pivorienė Gestų kalba  
Neringa Terleckaitė  
Daina Valentinavičienė Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Agnė Zolubienė Literatūrinis vertimas

 

 

Lyginamųjų literatūros studijų mokslinių tyrimų grupė

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Aistė Kučinskienė  Lietuvių literatūros istorija (XIX a. pab. –XX a. I pusė)
Ispanų literatūros istorija (XX a.)
Epistolikos tyrimai
Vertimo teorija ir praktika
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė (vadovė) Romantizmo epocha
Juoko kultūra
Literatūros geografija ir kartografija
Vilniaus literatūra
ASISTENTAI
Dr. Dovilė Kuzminskaitė XX-XXI a. Lotynų Amerikos literatūra
Šiuolaikinė ispanakalbė literatūra
Moterų literatūra
Lyginamoji literatūra, vertimas
Dr. María Sebastià Sáez Ιspanų literatūra: viduramžiai – XVII a.
Šiuolaikinis ispanų teatras
Šiuolaikinė ispanų kalba V/V
Dalykinė ispanų kalba
Ispanų kalbos registrai
LEKTORIAI
Ramiro Cabañes Martinez    
DOKTORANTAI
Gintarė Bidlauskienė Disertacijos tema: Miestas ir tekstas: Vilniaus erdvės XX a. antrosios pusės lietuvių literatūroje, vadovė doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos