Sidebar

LKVTI darbuotojai

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Eric Landowski Vizituojantis dėstytojas, Prancūzijos Nacionalinių tyrimų centras, Paryžius
Prof. dr. Irina Melnikova Teoriniai ir praktiniai intertekstualumo ir intermedialumo aspektai
Adaptacijos (literatūros tekstų ekranizacijos) problemos
Pasakojimo struktūra literatūroje, kine, tapyboje
Miesto konstravimo būdai literatūros ir kino tekstuose
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, emeritas Semiotika
Literatūros teorija
Mitologija
Komparatyvistika
Lietuvių literatūra
Prof. dr. Paulius Subačius Tekstologija, teksto teorija
Nacionalizmo istorija
Bažnyčios istorija, religijotyra
XIX a. lietuvių literatūra
Postkolonijinė kritika
Literatūros sociologija
Prof. dr. (HP) Arūnas Sverdiolas
(centro vedėjas)
Kultūros filosofija
Fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija
Hermeneutikos istorija
Dabartinės kultūros teorijos
DOCENTAI
Doc. dr. Nijolė Keršytė Naratologija
Semiotika
Šiuolaikinė retorika
Poststruktūralizmas
Fenomenologinė filosofija
Šiuolaikinė prancūzų filosofija
Doc. dr. Loreta Mačianskaitė XX a. ir XXI a. literatūra
Menų sąveika
Kultūros modelių dinamika
Doc. dr. Birutė Meržvinskytė Literatūros teorija
Dekonstrukcija
Mito teorijos
Modernizmas
Psichoanalitinė meno kritika
ASISTENTAI
Dr. Paulius Jevsejevas Bendroji semiotikos teorija
Semiotinės analizės metodika
Skaitymo problema semiotikoje
Plastinė semiotika ir formalioji estetika
Sociosemiotika
Sovietmečio lietuvių literatūra
Dr. Jurgita Katkuvienė Literatūros teorija (struktūralizmas, poststruktūralizmas, semiotika, teksto teorija, kūniškumo aspektai literatūros teorijoje)
Reikšmės  problematika
Literatūros kritika
XX–XXI a. lietuvių poezija
XX a. Lotynų Amerikos literatūra
Dr. Jūratė Levina Fenomenologinė estetika
Anglakalbių literatūrų istorija
Modernizmas
Algirdo Juliaus Greimo paveldas
DOKTORANTAI
Dokt. Dmitrij Gluščevskij
(akademinėse atostogose)
Disertacijos tema: Literatūrinio teksto komiškumo sąlygos: OBERIU atvejis, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė  
Dokt. Giedrė (Smolskaitė) Ivanova
(rengia disertaciją gynimui)
Disertacijos tema: Muzikos raiška Kosto Ostrausko dramose, vadovė prof. dr. Irina Melnikova
Dokt. Aušra Kundrotaitė Disertacijos tema: Miesto (re)konstravimas autobiografinėje prozoje: žemėlapiai, portretai, kelionių, vadovė prof. dr. Irina Melnikova  
Dokt. Austėja Oržekauskienė
(akademinėse atostogose)
Disertacijos tema: Lietuviškoji Algirdo Juliaus Greimo epistolika, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė  
Dokt. Vida Repšienė Disertacijos tema: Vakarų literatūros recepcija tarpukario Lietuvoje: europietiškos filologijos pradmenys, vadovas prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius  
Dokt. Augustas Sireikis Disertacijos tema: Tapatinimasis literatūros diskurse, vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė  

 

 

Lietuvių literatūros katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė,
emeritė
Lietuvių literatūra
Fenomenologija
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė LDK ir Prūsijos literatūros ir kultūros istorija (XVI-XVIII a.)
Ankstyvųjų Naujųjų laikų mintis
Reformacija ir religinių konfesijų istorija
Religijotyra
Lietuvių-italų kultūriniai ryšiai
Prof. dr. Brigita Speičytė
(katedros vedėja)
Literatūros istorija ir teorija
Kultūros istorija ir teorija
Lietuvos literatūra ir kultūra
 
DOCENTAI
Doc. dr. Dalia Čiočytė Klasikinės lietuvių literatūros modeliavimas
Krikščioniškieji literatūros kontekstai
Literatūros teologija
Literatūros teorija
Doc. dr. Darius Kuolys LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra
Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas XIX–XX daugiakalbė Lietuvos literatūra
Lietuvių literatūrinis modernizmas
Šiuolaikinė literatūra
Literatūros antropologija
Judaika
.l
Doc. dr. Regimantas Tamošaitis Lietuvių literatūros teorija, kritika ir istorija (XX a. I p.)
Rytų ir Vakarų filosofija
Kultūros teorija
Mito teorija
Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė XX–XXI-ojo a. lietuvių literatūra ir kontekstai
Rytų ir Vidurio Europos literatūra
Komparatyvistinės ir intermedialios literatūros studijos
Modernaus ir postmodernaus meno teorijos
Doc. dr. Rita Tūtlytė Lietuvių lyrika
Egzodo, sovietmečio, autobiografinė lietuvių literatūra
XX a. lietuvių literatūra
Gyvenimo filosofija ir lietuvių literatūra
Modernizmo ir avangardizmo paradigma lietuvių literatūroje
ASISTENTAI
Dr. Neringa Klišienė XX a. lietuvių ir užsienio šalių dramaturgija
Dramos teorija
XX a. lietuvių literatūra
Dr. Saulė Matulevičienė Folkloristika (tautosaka, mitologija, folkloristikos istorija ir metodologija)
Baltistika
Literatūros mokslo metodologija
Dokumentinė literatūra
Dr. Jurgita Raškevičiūtė-Andriukonienė Literatūros sociologija
XX a. lietuvių literatūra ir sovietmečio tyrimai
Tekstologija
Vaikų literatūra
DOKTORANTAI
Dokt. Monika Andrulytė Disertacijos tema: Mitinis Onės Baliukonės ir Vlado Braziūno poezijos pasaulėvaizdis, vadovė doc. dr. Audinga Tikuišienė  
Dokt. Eleonora Buožytė Disertacijos tema: Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) kultūrinė aplinka ir katalikiškojo atsinaujinimo procesas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vadovė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė  
Dokt. Aleksandra Strelcova-Kelpšė
(akademinėse atostogose)
Disertacijos tema: Tapatybės kaitos modeliai XX a. pab.-XXI a. pr. lietuvių prozoje paaugliams, vadovė doc. dr. Audinga Tikuišienė  
Dokt. Gintarė Petuchovaitė-Majauskė
(akademinėse atostogose)
Disertacijos tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų ir jėzuitų religinė polemika XVI a. pab. – XVII a. pr., vadovė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė  

 

 

Vertimo studijų katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė Užsienio (anglų) kalbos moksliniai tyrimai
Tyrimai universitetinės didaktikos srityje (dėstymas ir studijavimas, studijų pasiekimų vertinimas)
Inovatyvių studijų metodų integravimo universitetinėse studijose tyrimai
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paradigmos tyrimai
 
Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė Semantika
Kalbos filosofija
Politinis diskursas
Tekstynų lingvistika
Mokinio kalba
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė
(katedros vedėja)
Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Terminologija
Leksinė ir sintaksinė semantika
Leksikologija
Terminologija ir terminografija
DOCENTAI
Doc. dr. Liucija Černiuvienė Vertimo istorija ir teorija
Vertimo metodologija
Vertimo strategijos
Vertimo teorijos ir praktinis jų pritaikymas
Vertimų analizė
MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Artūras Ratkus Kalbotyros istorija
Morfosintaksė
Morfologijos teorija
Istorinė kalbotyra
Vertimo teorija ir praktika
ASISTENTAI
Dr. Dalia Mankauskienė Kultūriniai vertimo aspektai
Vertimas žodžiu
Dr. Rimas Užgiris  
LEKTORIAI
Dr. Rasa Klioštoraitytė Lyginamosios kalbų ir kultūrų studijos
Vertimo kritika
Vertimo žodžiu ir raštu metodologija
Italų kalbos dėstymo metodika
Gretinamoji italų ir lietuvių kalbų stilistika
Alina Dailidėnaitė Sinchroninio ir nuosekliojo vertimo teorija ir praktika
Rasa Darbutaitė Sinchroninio vertimo strategijos
Vertimo žodžiu dėstymo metodika
Eksplikavimas sinchroniniame vertime
Diana Guogienė Vertimo žodžiu metodologija
Elizabeta Khiterer Vertimo metodologija
Rasa Kičaitė-Petraitienė Vertimo raštu metodologija
Valentinas Kulinič Pagalbinės vertimo programos
Automatinis vertimas
Transformacinė gramatika
Istorinė kalbotyra
Nomeda Lukoševičienė Sinchroninis vertimas
Žygimantas Pekūnas    
Lina Rimkuvienė    
Neringa Terleckaitė  
Daina Valentinavičienė Teoriniai ir praktiniai vertimo aspektai
Vida Vilkienė Vertimo teorija
Agnė Zolubienė Literatūrinis vertimas
DOKTORANTAI
Dokt. Ingrida Tatolytė
(akademinėse atostogose)
Disertacijos tema: Retorikos ir vertimo sankirta viešojo argumentuojamojo diskurso vertime: implikacijos išverčiamumo problema, vadovė prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė  

 

 

Lyginamųjų literatūros studijų mokslinių tyrimų grupė

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
Asist. dr. Aistė Kučinskienė (vadovė) Lietuvių literatūros istorija
Ispanų literatūros istorija
Vertimo teorija ir praktika
Asist. dr. Dovilė Kuzminskaitė Lotynų Amerikos literatūra
Dr. María Sebastià Sáez  
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė Romantizmo epocha
Juoko kultūra
Literatūros geografija ir kartografija
Vilniaus literatūra
DOKTORANTAI
Dokt. Gintarė Bidlauskienė Disertacijos tema:Miestas ir tekstas: Vilniaus erdvės XX a. antrosios pusės lietuvių literatūroje, vadovė doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos