Sidebar

Germanistik Digital

 • Projekto vadovė: doc. dr. Eglė Kontutytė (koordinatorė Lietuvoje)
 • Projekto trukmė: 2021-05-01 – 2023-04-30
 • Projekto biudžetas:  140 700  EUR
 • Projekto partneriai: Jano Evangelisto Purkino universitetas Usti nad Laboje (Čekijos Respublika), Ventspilio aukštoji mokykla (Latvija), Belgrado universitetas (Serbija), Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto (Slovakija), Mariboro universitetas (Slovėnija)

Šio projekto tikslas, kuriame dalyvauja Vokiečių filologijos katedros mokslininkai, yra parengti germanistikos studijų internetinius kursus negimtakalbiams studentams bei metodines šių kursų rekomendacijas dėstytojams. Tai – Europos Sąjungos finansuojamas Erasmus+ programos projektas, koordinuojamas Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto (Slovakija). Projekto vykdytojai Lietuvoje – dr. Daumantas Katinas ir doc. dr. Eglė Kontutytė. Projekto administratorė – doc. dr. Skaistė Volungevičienė.

Projekto Nr. 2020-1-SK01-KA226-HE-094271.

Screenshot_2021-06-07_at_14.41.33.png

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: elektroninis lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas

 • Projekto vadovė: doc. dr. Lina Plaušinaitytė
 • Projekto trukmė: 2020.07– 2023.07
 • Projekto biudžetas: 80 000  EUR
 • Projekto partneriai: Goethe-Universität Frankfurt/Main

Projekto siekis – stiprinti lietuvių kalbos reprezentaciją elektroninėje erdvėje ir pateikti profesionaliai parengtą skaitmeninį dvikalbį lietuvių-vokiečių kalbų žodyną ir taip užpildyti spragą dvikalbės elektroninės leksikografijos su lietuvių kalba srityje. Žodyne bus teikiama fonetinė, gramatinė bei semantinė informacija, daugiausia dėmesio skiriant realiam kalbos vartojimui ir abiejų kalbų santykiui atskleisti. Todėl bus pateikiami ne tik įvairūs junginiai, bet ir gausūs vartojimo pavyzdžiai abejomis kalbomis. Žodynas bus viešai prieinamas internete. Projekte dirba VU Filologijos fakulteto BKKI Vokiečių filologijos ir TKI Lietuvių kalbos katedros mokslininkai bendradarbiaudami su kolegomis iš Frankfurto prie Maino Goethes universiteto (Vokietija) Empirinės kalbotyros instituto. Projektą finansuoja VU Mokslo skatinimo fondas.

Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas

 • Projekto vadovas: dr. Gina Holvoet
 • Projekto trukmė: 2017.02 (iki projektinės veiklos 2015.07) – 2023.01
 • Projekto biudžetas:  5.791.778 EUR
 • Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto tikslas: lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Didžiausias dėmesys skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui įakademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, organizuojamas ilgalaikis lektoratas užsienio baltistikos centruose ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimųrezultatus ir kt.; organizuojami užsienio baltistikos centrų dėstytojų vizitai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvoje, edukaciniai renginiai – vasaros mokyklos ir dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje bus sukurtos 6 elektroninės mokymo(si) priemonės ir dvi mokymo priemonės pdf formatu. Informacija apie projekto veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.) bus skelbiama svetainėje Baltnexus.

Projekto nuoroda: http://baltnexus.lt/lt/baltistikos-projektas 

Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje

 • Projekto vadovas: prof. dr. Kristina Rutkovska
 • Projekto trukmė: 2019-04-01–2019-12-10
 • Projekto biudžetas: 5059 EUR

 

Vilniaus universitete planuojamas pirmas mokslinio-edukacinio ciklo „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ kognityvinės etnolingvistikos seminaras, kuriame dalyvaus VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto, Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojai ir doktorantai, taip pat Liublino universiteto dėstytojai ir doktorantai. Seminaras skirtas visiems, besidominantiems vertybių, kalbos ir kultūros sąsajų tyrimais.

Vienas esminių šio seminaro tikslų yra lietuvių ir lenkų bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos ir kultūros ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Kaip žinia, vertybės sudaro kiekvienos kultūros šerdį, todėl pasirinktų sąvokų analizė iš skirtingų kalbinių perspektyvų leidžia atskleisti tai, kas jungia abi kultūras, kokius pasaulio suvokimo ir aksiologinių sistemų skirtumus įtvirtino kalba, kas trukdo sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją. Tiriant pasirinktų sąvokų genezę, neišvengiamai remiamasi bendra istorija, bendra visuomenine patirtimi, kas leidžia naujai į jas žvelgti, o naudojant mokslinius kognityvinės etnolingvistikos tyrimų metodus – kiek tai įmanoma objektyviai interpretuoti.

Dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos konferencijoje su pranešimu

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos (Italija) rengiamoje konferencijoje (EuARe2019), mokslinio pranešimo pristatymas ir dalyvavimas knygos pristatyme. Parengtame pranešime bus viešinami tyrimai, kurie buvo atlikti rengiant spaudai naują kritinį K. Sirvydo postilės „Punktų sakymų“ leidimą, aptariami iki šiol netirti Sirvydo indėlio į lietuvių kultūrą aspektai. Pranešime bus išryškintos Sirvydo „Punktų sakymų“ sąsajos su krikščioniškuoju Europos kultūros paveldu bei aptartos pamokslų žanro formavimosi Lietuvoje ypatybės.

Projekto dalyvė – prof. dr. Kristina Rutkovska

Projekto trukmė – 2019-03-03 – 2019-03-08

Projekto rezultatai – pranešimas, kuris skaitomas konferencijos metu, yra įtrauktas į renginio programą, o pranešimo pagrindu parengtas straipsnis bus spausdinamas leidyklos Vandenhoeck Ruprecht & Giotingene mokslo darbų tome.

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0225) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
www.esinvesticijos.lt 

Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas

Projekto vadovas: dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet

Projekto trukmė: 2016-2018

Projekto biudžetas: 128 930 EUR

Projekto tikslai: Parengti ir serijoje „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija“ išleisti knygą Chylinskio Biblija. Naujasis Testamentas. II tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilė. Specialioje interneto svetainėje paskelbti interaktyvų Chylinskio NT tekstą, kuriuo naudodamasis skaitytojas ar tyrėjas galės pasirinkti galutinę ar ankstesnes teksto redakcijas, esant poreikiui, galės atsirinkti morfologinius, leksinius ar sintaksinius teksto keitimus, galės naudotis tiesioginiu, atgaliniu ir dažniniu žodžių formų sąrašais bei konkordancija (pagrįsta lemomis ir žodžių formomis). Prieiga bus sukurta taip, kad ateityje esant poreikiui ją bus galima plėsti įvedant naujas – įvairių gramatinių kalbos lygmenų ir vertimo šaltinių atitikmenų anotacijas.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-022/2016).

Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių–baltų ir baltų–vokiečių kalbų žodynuose

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 99 808 EUR

Projekto tikslas: ištirti dūrybą senuosiuose (XV–XVIII a.) dvikalbiuose vokiečių-prūsų/ lietuvių/ latvių arba lietuvių/ latvių-vokiečių kalbų žodynuose, parengti ir išleisti monografiją. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-028/2016).

Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51–53 tomų leidyba

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 26.646 EUR

Projekto tikslas: parengti, išleisti ir pristatyti visuomenei tris naujus baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” tomus. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-069/2016).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos