Sidebar

Pasitikrink savo lenkų kalbos žinias Lietuvoje! Lenkų kalbos sertifikavimo sistemos sklaida užsienyje

 • Projekto pavadinimas: „Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą“ [„Pasitikrink savo lenkų kalbos žinias Lietuvoje! Lenkų kalbos sertifikavimo sistemos sklaida užsienyje“]
 • Projekto vadovai: prof. dr. Anna Burzyńska-Kamieniecka (Vroclavo universitetas, Lenkija), VU dalies projekto vadovas: doc. dr. Miroslav Davlevič
 • Projekto trukmė: 2023-01-01 - 2023-12-30
 • Projekto finansavimas: Projektas finansuojamas iš NAWA lėšų (NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej [Nacionalinė akademinių mainų agentūra], Varšuva, Lenkija) pagal lenkų kalbos skatinimo programą. Sutarties Nr. BJP/PJP/2022/1/00028.
 • Projekto partneriai: Vroclavo universitetas (Lenkija, projekto koordinatorius), Vilniaus universitetas, Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas (Ukraina).
 • Projekto tyrėjai VU: dr. Teresa Dalecka (BKKI), doc. dr. Miroslav Davlevič (BKKI), doc. dr. Irena Fedorovič (BKKI), doc. dr. Kinga Geben (TKI), doc. dr. Regina Jakubėnas (BKKI), doc. dr. Viktorija Ušinskienė (BKKI).

Projektas „Pasitikrink savo lenkų kalbos žinias Lietuvoje! Lenkų kalbos sertifikavimo sistemos sklaida užsienyje“ vykdomas pagal NAWA [Nacionalinės akademinių mainų agentūros] (Varšuva, Lenkija) lenkų kalbos skatinimo programą. Projekto tikslas - skatinti lenkų kaip užsienio kalbos žinių patikrinimą ir vertinimą Lietuvoje pagal bendrųjų Europos kalbų metmenų gaires bei organizacinį egzaminatorių komandos parengimą VU Polonistikos centre. Projektas taip pat apima mokymo veiklas, sukurtas elektroninis vadovas „Išbandyk savo lenkų kalbą“, skirtas lenkų kaip užsienio kalbos egzaminui Lietuvoje besiruošiantiems kandidatams (elektroninis leidinys patalpintas Filologijos fakulteto interneto svetainėje > Projekto puslapis >

logo_copy_copy.jpglogo2.pnglogo3.jpg<a href=

Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti stabiliųjų junginių tyrimai

 • Projekto pavadinimas: „Korpusdidaktik für formelhafte (Fach)Sprache (KoDi-FS)“
 • Projekto vadovė: prof. dr. Heike Zinsmeister (Hamburgo universitetas), projekto koordinatorės Vilniaus universitete: doc. dr. Skaistė Volungevičienė, doc. dr. Vaiva Žeimantienė
 • Projekto trukmė: 2022-01-27 – 2024-12-31
 • Projekto biudžetas: 134 000 EUR
 • Projekto partneriai: Hamburgo universitetas (Vokietija)

Projektas „Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti bendrosios ir dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“ vykdomas pagal Hamburgo ir Vilniaus universitetų germanistikos katedrų bendradarbiavimo programą. Iš Vilniaus universiteto projekte dalyvauja Vokiečių filologijos katedros mokslininkai ir doktorantai, programa parengta atsižvelgiant į naujas technologijas ir skaitmeninius metodus, kurie taikomi atliekant humanitarinių mokslų tyrimus. Projekto metu numatyti dėstytojų mainai, stažuotės, studijų stipendijos, praktikos, kūrybinės dirbtuvės ir bendros publikacijos. Dėstytojai (-jos) ir studentai (-ės) galės įgyti moderniame pasaulyje reikalingų darbo skaitmeninėje aplinkoje įgūdžių. Tekstynai bus plačiau naudojami atliekant vokiečių ir lietuvių kalbos mokslinius tyrimus, mokantis kalbos ar studijuojant literatūrą. Projektą finansuoja Vokietijos akademinių mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

1_copy.jpg2_copy.jpg

Deutsch Unterricht Online

Picture 1Picture 2 

Projekto pavadinimas: Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht Online (DUO)

Universiteto dalies projekto vadovė: doc. dr. Virginija Masiulionytė

Projekto trukmė: 2021-03-01–2023-02-28

Projekto biudžetas: 24 956,00 EUR (VU) 

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos „KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness (School education)“ lėšomis.

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovakija, projekto koordinatorius), Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem (Čekija), Gymnázium Janka Matúšku v Galante (Slovakija), Gymnázium Jána Hollého (Trnava, Slovakija), Gymnázium a střední odborná škola Mikulov (Čekija), Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala (Ústí nad Labem, Čekija), Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija.

Projekto tyrėjos VU: doc. dr. Virginija Masiulionytė (Filologijos fakultetas), doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (Filologijos fakultetas), doc. dr. Aina Būdvytytė (Šiaulių akademija), projekto administratorė: Aida Jungaitytė (Filologijos fakultetas).

Projekto Nr. 020-1-SK01-KA226-SCH-094410

Šio projekto, kuriame dalyvauja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedros ir Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto mokslininkės, tikslas yra atsižvelgiant į naujausias užsienio kalbų mokymo(si) tendencijas parengti skaitmeninio vokiečių kalbos mokymo(si) vadovą, kuriame, pagrindžiant metodiškai ir iliustruojant praktiniai pavyzdžiais, bus pristatyti įvairūs skaitmeniniai įrankiai ir jų panaudojimo galimybės vokiečių kalbos pamokoje. Projektas taip pat apima mokymo veiklas, skirtas mokytojų ir dėstytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti ir mokytojų, dalyvaujančių įgyvendinant projekto rezultatus, metodinei ir techninei kompetencijai ugdyti. Visas vadovas bei sukurtų užduočių ir veiklų pavyzdžiai bus laisvai prieinami internete.

Germanistik Digital

 • Projekto vadovė: doc. dr. Eglė Kontutytė (koordinatorė Lietuvoje)
 • Projekto trukmė: 2021-05-01 – 2023-04-30
 • Projekto biudžetas:  140 700  EUR
 • Projekto partneriai: Jano Evangelisto Purkino universitetas Usti nad Laboje (Čekijos Respublika), Ventspilio aukštoji mokykla (Latvija), Belgrado universitetas (Serbija), Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto (Slovakija), Mariboro universitetas (Slovėnija)

Šio projekto tikslas, kuriame dalyvauja Vokiečių filologijos katedros mokslininkai, yra parengti germanistikos studijų internetinius kursus negimtakalbiams studentams bei metodines šių kursų rekomendacijas dėstytojams. Tai – Europos Sąjungos finansuojamas Erasmus+ programos projektas, koordinuojamas Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto (Slovakija). Projekto vykdytojai Lietuvoje – dr. Daumantas Katinas ir doc. dr. Eglė Kontutytė. Projekto administratorė – doc. dr. Skaistė Volungevičienė.

Projekto Nr. 2020-1-SK01-KA226-HE-094271.

Screenshot_2021-06-07_at_14.41.33.png

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: elektroninis lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas

 • Projekto vadovė: doc. dr. Lina Plaušinaitytė
 • Projekto trukmė: 2020.07– 2023.07
 • Projekto biudžetas: 80 000  EUR
 • Projekto partneriai: Goethe-Universität Frankfurt/Main

Projekto siekis – stiprinti lietuvių kalbos reprezentaciją elektroninėje erdvėje ir pateikti profesionaliai parengtą skaitmeninį dvikalbį lietuvių-vokiečių kalbų žodyną ir taip užpildyti spragą dvikalbės elektroninės leksikografijos su lietuvių kalba srityje. Žodyne bus teikiama fonetinė, gramatinė bei semantinė informacija, daugiausia dėmesio skiriant realiam kalbos vartojimui ir abiejų kalbų santykiui atskleisti. Todėl bus pateikiami ne tik įvairūs junginiai, bet ir gausūs vartojimo pavyzdžiai abejomis kalbomis. Žodynas bus viešai prieinamas internete. Projekte dirba VU Filologijos fakulteto BKKI Vokiečių filologijos ir TKI Lietuvių kalbos katedros mokslininkai bendradarbiaudami su kolegomis iš Frankfurto prie Maino Goethes universiteto (Vokietija) Empirinės kalbotyros instituto. Projektą finansuoja VU Mokslo skatinimo fondas.

Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas

 • Projekto vadovas: dr. Gina Holvoet
 • Projekto trukmė: 2017.02 (iki projektinės veiklos 2015.07) – 2023.01
 • Projekto biudžetas:  5.791.778 EUR
 • Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto tikslas: lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Didžiausias dėmesys skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui įakademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, organizuojamas ilgalaikis lektoratas užsienio baltistikos centruose ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimųrezultatus ir kt.; organizuojami užsienio baltistikos centrų dėstytojų vizitai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvoje, edukaciniai renginiai – vasaros mokyklos ir dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje bus sukurtos 6 elektroninės mokymo(si) priemonės ir dvi mokymo priemonės pdf formatu. Informacija apie projekto veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.) bus skelbiama svetainėje Baltnexus.

Projekto nuoroda: http://baltnexus.lt/lt/baltistikos-projektas 

Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje

 • Projekto vadovas: prof. dr. Kristina Rutkovska
 • Projekto trukmė: 2019-04-01–2019-12-10
 • Projekto biudžetas: 5059 EUR

 

Vilniaus universitete planuojamas pirmas mokslinio-edukacinio ciklo „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ kognityvinės etnolingvistikos seminaras, kuriame dalyvaus VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto, Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojai ir doktorantai, taip pat Liublino universiteto dėstytojai ir doktorantai. Seminaras skirtas visiems, besidominantiems vertybių, kalbos ir kultūros sąsajų tyrimais.

Vienas esminių šio seminaro tikslų yra lietuvių ir lenkų bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos ir kultūros ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Kaip žinia, vertybės sudaro kiekvienos kultūros šerdį, todėl pasirinktų sąvokų analizė iš skirtingų kalbinių perspektyvų leidžia atskleisti tai, kas jungia abi kultūras, kokius pasaulio suvokimo ir aksiologinių sistemų skirtumus įtvirtino kalba, kas trukdo sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją. Tiriant pasirinktų sąvokų genezę, neišvengiamai remiamasi bendra istorija, bendra visuomenine patirtimi, kas leidžia naujai į jas žvelgti, o naudojant mokslinius kognityvinės etnolingvistikos tyrimų metodus – kiek tai įmanoma objektyviai interpretuoti.

Dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos konferencijoje su pranešimu

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – dalyvavimas tarptautinėje Europos religijos akademijos (Italija) rengiamoje konferencijoje (EuARe2019), mokslinio pranešimo pristatymas ir dalyvavimas knygos pristatyme. Parengtame pranešime bus viešinami tyrimai, kurie buvo atlikti rengiant spaudai naują kritinį K. Sirvydo postilės „Punktų sakymų“ leidimą, aptariami iki šiol netirti Sirvydo indėlio į lietuvių kultūrą aspektai. Pranešime bus išryškintos Sirvydo „Punktų sakymų“ sąsajos su krikščioniškuoju Europos kultūros paveldu bei aptartos pamokslų žanro formavimosi Lietuvoje ypatybės.

Projekto dalyvė – prof. dr. Kristina Rutkovska

Projekto trukmė – 2019-03-03 – 2019-03-08

Projekto rezultatai – pranešimas, kuris skaitomas konferencijos metu, yra įtrauktas į renginio programą, o pranešimo pagrindu parengtas straipsnis bus spausdinamas leidyklos Vandenhoeck Ruprecht & Giotingene mokslo darbų tome.

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0225) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
www.esinvesticijos.lt 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos