Sidebar

Tarybos 2023-06-16 posėdžio darbotvarkė

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Informacija dėl Tarybos nario (-ės) rinkimų (Fakulteto rinkimų komisijos pirmininkė dr. Violeta Katinienė, 10 min.)
 3. 2023–2024 m. m. Tarybos darbo plano aptarimas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 20 min.)
 4. Institutų direktorių teikimas tvirtinti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 5. Katedrų vedėjų teikimas tvirtinti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 6. Klasikinės filologijos (BA) ir Klasikinių studijų (MA) SPK sudėties tvirtinimas (prodekanė dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 7. Dėl UAB „Reiz Tech“ stipendijos, skiriamos vienam ar vienai Vokiečių kalbą ar filologiją studijuojančiam studentui ar studentei, nuostatų patvirtinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.)
 8. Baigiamieji posėdžio žodžiai.

Tarybos 2023-05-26 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. gegužės 26 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 2. Minimalūs grupių dydžiai ir koeficientai (tęsinys, prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 20 min.).
 3. Dėl monografijos sampratos (tęsinys, asist. dr. Eglė Gudavičienė, 15 min.).
 4. Dėl Filologijos fakulteto prodekanės kandidatūros teikimo ir tvirtinimo (prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.).
 5. Etikos komisijos sudėties atnaujinimas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 6. Fakulteto 2023 m. pirmųjų keturių mėn. biudžeto apžvalga (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 20 min.).
 7. Pataisytos Atleidimo nuo pedagoginio darbo tvarkos tvirtinimas (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).
 8. Atnaujintos Anglų filologijos ir Anglistikos SPK sudėties tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 9. Dėl UAB "Reiz Tech" stipendijos, skiriamos vienam ar vienai Vokiečių kalbą ar filologiją studijuojančiam studentui ar studentei, nuostatų patvirtinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 10. Dėl Artmedica stipendijos nuostatų tvirtinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).

Tarybos 2023-04-28 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. balandžio 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas, artimiausių posėdžių klausimai (prof. Jurgis Pakerys, 10 min.).
 2. Informacija apie darbų tęstinumą (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 20 min.)
 3. Filologijos fakulteto dekano (-ės) rinkimai (Rinkimų komisijos pirmininkė dr. Violeta Katinienė, 30 min).
 4. Minimalūs grupių dydžiai ir koeficientai (BA) (tęsinys, prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 20 min.).
 5. Klasikinių studijų SPK sudėties atnaujinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).

Tarybos 2023-03-24 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. kovo 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90–100 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 2. ŠAP nuostatų tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, institutų direktorės, 20 min.).
 3. Mokslo strategijos rengimo grupės tarpinė ataskaita (prof. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Vilius Bartninkas, 20 min.).
 4. Doktorantūros studijų apžvalga (prof. Meilutė Ramonienė, 20 min.).
 5. Minimalūs grupių dydžiai ir koeficientai (BA) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 20 min.).
 6. Atnaujinti studijų planai (Ispanų filologija, Skandinavistika (suomių)) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.).
 7. Prancūzų filologijos SPK sudėties atnaujinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Prašymai dėl studijų įmokų mažinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).

Tarybos 2022-02-24 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. vasario 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

Pedagoginių vardų diplomų teikimas. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas, artimiausio posėdžio data (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2023 m. Filologijos fakulteto veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas (tęsinys, dekanė prof. Inesa Šeškauskienė (Bendruomenės dalis), prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri (Studijų dalis), 20)
 3. Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 30 min.)
 4. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės 2022 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.) 
 5. Dekanės prof. Inesos Šeškauskienės informacija apie palyginamojo vertinimo eigą ir artimiausią perspektyvą (5 min.)
 6. Konkurso Filologijos fakulteto dekano (-ės) pareigoms skelbimas ( Jurgis Pakerys, 10 min.)
 7. Papildomųjų studijų kainos (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 8. Dėl žurnalo „Kalbotyra“ redakcinės kolegijos atnaujinimo (doc. Erika Sausverde, 5 min.)

Tarybos 2022-02-03 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. vasario 3 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2023 m. Filologijos fakulteto veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 40)
 3. Filologijos fakulteto 2023 m. biudžeto projekto svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 4. Skatinimo už studijų kokybę aprašo tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 5. Skatinimo už ekspertinę veiklą ir mokslo sklaidą aprašo tvirtinimas (doc. Aistė Kučinskienė, 10 min.)
 6. Filologijos fakulteto bakalauro studijų programų planų atnaujinimas (dr. Linara Bartkuvienė, 15 min.)

Tarybos 2022-12-16 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11.00 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Dėl Rusų filologijos katedros pavadinimo keitimo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.)
 3. 2023 m. Fakulteto veiklos plano svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 30 min.)
 4. Mokslo darbų vertinimo klausimai (dr. Artūras Ratkus, 30 min.) 
 5. 2023 m. Fakulteto mokslinių tyrimų krypčių ir programų svarstymas ir tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 6. Dėl kandidato Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti (doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, 10 min.)

Tarybos 2022-11-25 posėdžio darbotvarkė

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2023 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 30 min.)
 3. Dėl kartotinių seminarų ir pratybų koeficiento (doc. Audronė Kučinskienė, 20 min.)
 4. Dėl slavistikos ateities (diskusijos tęsinys, 20 min.)
 5. Dėl profesorių konkursų (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė)
 6. Dėl FilF atstovo ekspertų grupėje nuo Lietuvos „Europos horizonto“ programoje (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė)
 7. Latvių kalbos vadovėlio (Agnė Navickaitė-Klišauskienė, Vytautas Rinkevičius, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, SKAIDRĀK. Latviešu valoda lietuviešu studentiem) teikimas leidybai (doc. Vytautas Rinkevičius, 5 min.).
 8. Magistro darbų teikimas LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 9. Kiti klausimai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos