Sidebar

Tarybos 2024-04-26 posėdžio darbotvarkė

Balandžio 26 d. nuo 11 val. J. Balkevičiaus auditorijoje planuojamas Tarybos posėdis.

Numatoma tokia darbotvarkė:

 • Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 • Dėl Fakulteto nuostatų pakeitimų (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 30-45 min.).
 • Doktorantūros studijų apžvalga ir prioritetinių krypčių aptarimas (prof. dr. Daiva Aliūkaitė, 20-30 min.).
 • Dėl doc. Rachilės Aprijaskytės-Valdštein vardo suteikimo A8 auditorijai (tęsinys) (prof. Inesa Šeškauskienė, dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.).
 • Nauja II pakopos studijų programos Kalbotyra specializacija: baltistika (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, doc. dr. Antanas Smetona, 10 min.).
 • Vokiečių filologijos SPK atnaujinimas (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 5 min.).
 • Kiti klausimai.

Tarybos 2024-03-29 posėdžio darbotvarkė

Kovo 29 d. nuo 11 val. J. Balkevičiaus auditorijoje planuojamas Tarybos posėdis.

Numatoma tokia darbotvarkė:

UAB „Teleperformance LT“  stipendijos įteikimas (dalyvauja įmonės atstovai)

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Dėl UAB „Teleperformance LT“ stipendijos skyrimo (doc. dr. Giedrius Tamaševičius, 5 min.).
 3. Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir išvados teikimas Rektoriui dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, institutų direktorės, 30 min.)
 4. 2023 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.)
 5. Fakulteto metinio (2024 m.) plano svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 20 min.)
 6. Esminiai Lenkų filologijos programos keitimai (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 15 min.)
 7. Individualiųjų studijų dalykai (doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 10 min.).
 8. Tolesnio Tarybos darbo plano svarstymas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 10 min.)
 9. Naujos gretutinių studijų programos (Vertimas) tvirtinimas (prof. dr. Jonė Grigaliūnienė, 10 min.)

Tarybos 2024-02-23 posėdžio darbotvarkė

Vasario 23 d. nuo 11 val. J. Balkevičiaus auditorijoje planuojamas Tarybos posėdis.

Numatoma tokia darbotvarkė:

Pedagoginių vardų ir daktaro diplomų įteikimai.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Fakulteto 2024–2026 m. veiklos plano tolesnis svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 30 min.) 
 3. 2024 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos svarstymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 20 min.)
 4. Dėl doc. Rachilės Aprijaskytės-Valdštein vardo suteikimo A8 auditorijai (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10–15 min.)
 5. Dėl institutų atstovų Taryboje (prof. dr. Jurgis Pakerys, 10–15 min.)
 6. Akademinių darbuotojų priemokų už neakademinių pareigų atlikimą tvarkos (FLF Tarybos nutarimas Nr. (1.2 E) 180000-TP-10, 2020-09-25) papildymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10–15 min.)
 7. Naujos programos Lithuanian Studies / Lituanistinės studijos teikimas Tarybai tvirtinti (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, darbo grupės vadovė prof. dr. Loreta Vilkienė, 10–15 min.)
 8. Dėl papildomųjų studijų kainos (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 5 min.)
 9. UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedros vedėjo tvirtinimas dekano teikimu (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 5 min.)
 10. Dėl studijų įmokos mažinimo (magistrantūros studijų koordinatorė Agnė Leonaitė, 5 min.)
 11. VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus 2023 metų mokslo pasiekimus apdovanojimai – Fakulteto kandidatūrų svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 5 min.)

Tarybos 2023-12-15 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. gruodžio 15 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

           

Daktaro diplomo įteikimas Daliai Pinkevičienei. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 1. Fakulteto 2024–2026 m. veiklos plano svarstymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 30 min.)
 1. Teikimo Rektoriui skelbti konkursus eiti profesoriaus pareigas svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.)
 1. Informacija apie 2024 m. stojimo reikalavimų pasikeitimus (prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 5 min.)
 1. Prisiminimų knygos apie J. Z. Balkevičių (sudarytoja Regina Venckutė, redaktorė Birutė Kabašinskaitė) rekomendavimas spaudai (doc. dr. Erika Sausverde, 5 min.)
 1. Mokslo monografijos „Semiotiniai skaitymo modeliai: grimzdimas“(aut. Irina Melnikova, Jurgita Katkuvienė, Silvi Salupere) rankraščio teikimas Fakulteto Tarybai (vyresn. m. d. dr. Artūras Ratkus, 5 min.).
 1. LKVTI Vertimų studijų katedros vedėjos teikimas tvirtinti (doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, 5 min.)
 1. Baigiamieji semestro žodžiai.

Tarybos 2023-11-24 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. lapkričio 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – iki 90 min.

Įmonės „Reiz Tech“ ir „Nordclinic Artmedica“ stipendijų teikimas.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2024 m. MA programų skelbimas: Šiaurės Europos kalbos ir kultūros (doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, prof. dr. Loreta Vaicekauskienė, 10 min.)
 3. Filologijos fakulteto tarptautiškumo veiklų rėmimo fondo reglamento svarstymas ir tvirtinimas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 20 min.)
 4. Aliaus Jaskelevičiaus Cicerono traktato „Brutas“ vertimo teikimas leidybai (doc. dr. Audronė Kučinskienė, 5 min.)
 5. Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų naujos redakcijos aptarimas (dekanas prof. Mindaugas Kvietkauskas, 20 min.)
 6. Dėl „Artmedica“ stipendijos skyrimo (dr. Linara Bartkuvienė, 5 min.)

Tarybos 2023-10-27 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. spalio 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

      I. Bernardo Brazdžionio vardinės stipendijos teikimas (prof. dr. Brigita Speičytė, Lietuvių fondo atstovė dr. Daiva Litvinskaitė).

      II. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (dr. Linara Bartkuvienė, mecenatas Andrius Pranckevičius).

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys).
 3. Anglistika (MA): ištęstinių studijų pristatymas (Studijų kolegijos pirmininkė dr. Linara Bartkuvienė).
 4. 2024 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (tęsinys) (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė).
 5. SPK 2022–2023 studijų metų ataskaitos (Studijų kolegijos pirmininkė dr. Linara Bartkuvienė, studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė).
 6. FilF praktikos nuostatų atnaujinimas (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė).
 7. Pedagoginių vardų teikimo svarstymas (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas).
 8. Dėl Priėmimo-atestacijos komisijos nario keitimo (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas).
 9. Individualiųjų studijų dalykų aprašų tvirtinimas (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė).
 10. Mokslo kolegijos siūlymas dėl rankraščių aprobavimo leidybai tvarkos (dr. Artūras Ratkus).
 11. Dėl ukrainiečių studentų prašymų atleisti nuo studijų įmokos (studijų prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė).

Tarybos 2023-09-29 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90-100 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Tarybos pirmininko pavaduotojo (-os) kandidatūros teikimas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 3. 2023 m. studentų priėmimo analizė (prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 20 min.)
 4. 2024 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 30 min.)
 5. 2023 m. vykusio palyginamojo vertinimo apžvalga ir analizė (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.)
 6. Dėl fakulteto paramos tarptautinių mokslo publikacijų rengimui (vertimui, redagavimui) (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.)
 7. Katedrų, centrų, MTG vadovų (-ių) tvirtinimas dekano teikimu (dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, 10 min.)
 8. Fakulteto rinkimų komisijos sudėties keitimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 9. Dėl Fakulteto ir institutų nuostatų suderinamumo (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)

Tarybos 2023-06-16 posėdžio darbotvarkė

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Informacija dėl Tarybos nario (-ės) rinkimų (Fakulteto rinkimų komisijos pirmininkė dr. Violeta Katinienė, 10 min.)
 3. 2023–2024 m. m. Tarybos darbo plano aptarimas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 20 min.)
 4. Institutų direktorių teikimas tvirtinti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 5. Katedrų vedėjų teikimas tvirtinti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 6. Klasikinės filologijos (BA) ir Klasikinių studijų (MA) SPK sudėties tvirtinimas (prodekanė dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 7. Dėl UAB „Reiz Tech“ stipendijos, skiriamos vienam ar vienai Vokiečių kalbą ar filologiją studijuojančiam studentui ar studentei, nuostatų patvirtinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.)
 8. Baigiamieji posėdžio žodžiai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos