Sidebar

Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra

 

Katedros vedėja – doc. dr. Liudmila Arcimavičienė
Tel. (8 5) 268 7271, (8 5) 268 7272. Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra (UKDTK) jungia lingvistus ir edukologus, atliekančius sociokultūrinių, lingvodidaktinių reiškinių bei dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtotės užsienio kalbų pagrindu tyrimus: tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymas, sociokultūrinių veiksnių įtaka asmenybės raidai, kontekstinio modelio taikymas šalies kultūros pažinimo procese (dr. L. Chodzkienė),  bendrųjų  kompetencijų ugdymas kalbų mokymo(si) procese (dr. R. Kriaučiūnienė),  mokymo(si) (kognityvinių, metakognityvinių, komunikacinių, tarpkultūrinių ir t. t.) kompetencijų užsienio kalbų pagrindu tyrimai(dr. V. Pukevičiūtė), mokymo/si strategijų pagal kalbines veiklos rūšis tyrimai (dr. V. Pukevičiūtė), integruoto dalyko ir kalbos mokymo(si) tyrimai (dr. D. Jarmalavičius, dr. V. Pukevičiūtė, dr. R. Kriaučiūnienė, A. Statkevičienė, D. Straižytė, dokt. I. Snukiškienė, dokt. D. Pinkevičienė), besimokančiųjų užsienio kalbų pasiekimų vertinimo tyrimai (dr. D. Jarmalavičius, A. Pranculienė, D. Straižytė), aukštųjų mokyklų kalbų pedagogų kompetencijų plėtotės taikant reflektyvią praktiką tyrimai (dokt. L. Zavadskienė), sociokognityvinio kalbų mokymo/si tyrimai (dr. L. Chodzkienė, dr. L. Arcimavičienė, dokt. I. Snukiškienė, dokt. D. Pinkevičienė), diskurso analizės (legitimizacijos / delegitimizacijos mechanizmų ir populizmo)  (dr. L. Arcimavičienė), ideologinės raiškos (dr. S. Poštič), identiteto raiškos (dr. O. Ivancu), agentyvumo ir pozicionavimo raiškos (dr. V. Banionytė), kognityvinės lingvistikos, ypač konceptualiosios metaforos ir ideologijos santykio (dr. L. Arcimavičienė) bei erdvės kalbinės raiškos (dokt. I. Stasiūnaitė) tyrimai. 

 

UKDTK tikslai:

  • Jungtis į tyrimų grupes pagal temą:  Moderniųjų kalbų mokymas ir mokymasis kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo sąlygaplėtojant tarpdisciplininių tyrimų metodologiją bei teorinius principus. Tirti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtotės galimybes moderniųjų kalbų mokymo ir mokymosi procese, analizuoti įvairius lingvodidaktinius ir sociokultūrinius reiškinius bei atlikti sociolingvistinius ir kritinio diskurso analizės tyrimus, ypatingai skiriant dėmesį kalbinės raiškos vertinimui bei jos formuojamai įtakai skirtingose akademinėse disciplinose (tikslieji ir socialiniai  mokslai) ir diskursuose (politinis ir publicistinis). 
  • Dalyvauti vykdant tyrimus pagal temą Lingvistiniai medijų tyrimaiirtirti įvairių kalbų funkcionavimo ir komunikacijos dalyvių kalbinės elgsenos ypatumus šiuolaikinėje medijų sferoje, atkreipiant dėmesį į edukacinį medijų poveikį besimokantiems.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos