Sidebar

2021 02 03

APDOVANOJIMAI

Iš sausio mėn. Gimtosios kalbos numerio:

Rašančių „Gimtajai kalbai“ buvo ir yra – nuo mokslininkų, mokytojų ir redaktorių iki doktorantų ir studentų. Iki šiol redakcija niekada nebuvo mėginusi įvertinti, kurie žurnale skelbti tekstai yra įdomiausi, paveikiausi, naudingiausi. Šių metų pradžioje sumanyta naujovė: redakcinės kolegijos narių paprašyta išrinkti įdomiausią 2020 m.publikaciją. El. laiškais diskutuota beveik dvi savaites. Rezultatas – sudarytas įdomiausių 2020 m. publikacijų penketukas: 

1. Rima Bakšienė. Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar, nr. 9, 1.

2. Birutė Jasiūnaitė.  Gyvūnai tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje. Kregždė. Voverė, nr. 7; nr. 8.


 2020 12 07

PRISIMENANT atsidavusį italų mokslininką, baltistą, indoeuropeistą Guido Michelinį (1951–2020)

POKALBIO ĮRAŠAS su prof. akad. Bonifacu Stundžia

G. Michelinio  PASKAITA


 Baltų kalbotyros žurnalui – 55-eri!

2020 m. skaitome  55-tąjį tomą!

  Baltistica – tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, įsteigtas 1965 m. daugiausia Vilniaus universiteto profesoriaus Jono Kazlausko rūpesčiu. Jį rengia VU Baltistikos katedra, leidžia VU leidykla. Vyriausiasis redaktorius – profesorius akademikas Bonifacas Stundžia (nuo 1996), techninis redaktorius, mokslinis sekretorius nuo 2010 m. ir parengėjas (nuo 2009 m., kartu su kitais parengėjais) doc. Vytautas Rinkevičius. Žurnale straipsnius, recenzijas ir informacijas skelbia viso pasaulio baltistai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis.

   Žurnalas teikia pirmenybę istoriniams, lyginamiesiems ir tipologiniams baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams, baltų ir kitų kalbų ryšių klausimams, baltų kalbotyros istoriografijai; skelbia mokslines baltistų diskusijas, naujausių baltų kalbotyros veikalų recenzijas, informaciją apie baltų kalbų tyrimus pasaulyje. Nuo 2006 metų žurnalas skiria daugiau dėmesio sinchroniniams dabartinių baltų kalbų tyrimams, įskaitant eksperimentinius, gretinamuosius ir taikomuosius darbus.

   Nuo 2011 m. visas žurnalo turinys prieinamas internete, o publikacijos priimamos elektroniniu būdu šioje svetainėje.

        Gruodžio 4 d. įvyko mokslinis seminaras „Jono Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai“, skirtas prof. Jono Kazlausko 90-mečiui ir žurnalo „Baltistica“ 55-mečiui.  PROGRAMA


 2019-05-22

Gegužės 13–14 d. Pizos universitete vyko baltistikos konferencija. Dalyvavo būrys mokslininkų iš Baltistikos katedros, Lietuvių kalbos katedros ir Filologijos fakulteto.

http://baltnexus.lt/uploads/2019%20m/geguze%202019/IBP_Locandina%20copia.pdf


 2019-05-10

Laidos svečias – Vilniaus universiteto profesorius kalbininkas Bonifacas Stundžia. Ved. Zita Kelmickaitė. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000068000/toks-gyvenimas-su-zita-kelmickaite-kalbininkas-bonifacas-stundzia


2019-02-27

Ką tik atspausdinta Baltistikos katedros profesorės habil. dr. BIRUTĖS JASIŪNAITĖS monografija LIETUVIŲ VELNIAVARDŽIAI

https://naujienos.vu.lt/tag/vu-leidykla/

2018-09-06

Naujai sudaryta kalbininkės, etnolingvistės, dialektologės, Baltistikos katedros profesorės, habil. dr. BIRUTĖS JASIŪNAITĖS bibliografijos rodyklė (pirmas leidimas), žr. http://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai#bibliografijos


KONFERENCIJA LAIKAS BALTIJOS REGIONO KALBOSE

Birželio 19–20 d. Vilniaus universitete vyko tarptautinė konferencija „Laikas Baltijos regiono kalbose“ / "Time and Tense in Circum-Baltic ", kurią organizavo Baltistikos katedra. Konferenciją rėmė Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa (S-LIP-18-19). Konferencijos programa ir tezės.

Pakerys konf 2018      

Pranešimą skaito kviestinis pranešėjas Bernhardas Wälchlis (Stoholmo universitetas) (nuotr. J. Pakerio)

 Pakerys konfer 2018 3 

Pranešimą skaito kviestinis pranešėjas Tuomas Huumo (Turku universitetas) (nuotr. J. Pakerio)                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Pakerys konf 2018 2


LMA 2017 M. VARDINĖ PREMIJA PROF. HABIL DR. ANTANUI PAKERIUI

APakerys Būgos laureatas 2017

SVEIKINAME! Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija skirta profesoriui habil. dr. Antanui Pakeriui už fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos fonetikos, akcentologijos ir leksikos darbus (teikė A†A akad. Z. Zinkevičius).

Nugalėtojas stovi viršutinėje eilėje pirmas iš kairės.


LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ BAIGIAMASIS RENGINYS SKIRTAS „KNYGOS NOBAŽNYSTĖS KRIKŠČIONIŠKOS“ 365 METŲ JUBILIEJUI

2018-03-21

Kovo 16 d. Kėdainiuose vykęs Lietuvių kalbos dienų baigiamasis renginys buvo skirtas „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ 365 metų jubiliejui. Renginyje dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanavičius, Kėdainių meras Saulius Grinkevičius, Kėdainių muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis. Ta proga surengtoje konferencijoje pranešimus skaitė VU Filologijos fakulteto Literatūros ir kultūros tyrimų instituto Lietuvių literatūros katedros profesorė Dainora Pociūtė ir Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Baltistikos katedros vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Kavaliūnaitė.

Gina Kedainiai 2018 3Gina Kedainiai 2018 2Gina Kedainiuose 2018


 NETEKOME AKADEMIKO ZIGMO ZINKEVIČIAUS

2018-02-23

2018 m. vasario 20 d. eidamas 94-uosius metus mirė Vilniaus universiteto profesorius, buvęs Baltų filologijos katedros vedėjas Zigmas Zinkevičius (g. 1925-01-04 Juodausiuose, Ukmergės r.), daugelio Lietuvos lituanistų ir baltistų mokytojas, autoritetas, pasaulyje labiausiai žinomas Lietuvos humanitaras.

Užuojautas Profesoriaus artimiesiems ir baltistų bendruomenei reiškia pasaulio baltistikos centrai:

Sankt Peterburgo universiteto baltistų užuojauta

Varšuvos universiteto baltistų užuojauta

LU Latvių kalbos instituto užuojauta

DSC02487 taisytas 600


KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „INTERACTIVE DIGITAL EDITION OF CHYLINSKI’S NEW TESTAMENT-3“

2017-12-14

Gruodžio 6–7 dienomis Baltistikos katedroje vyko kūrybinės dirbtuvės „Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament-3“. Dirbtuvėse dalyvavo LMT finansuojamo projekto ,,Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“ dalyviai: dr. Wolf-Dieter Syring (Bukstehudė, Vokietija), Dr. Felix Thies (Kelnas, Vokietija), dr. Rūta Čapaitė (Vilnius, LII), mgr. Bartłomiej Kowal (Varšuva, Lenkija), mgr. Valentinas Kulinič (Vilnius, VU) ir projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet (Vilnius, VU).

Dirbtuvių metu buvo aptarti projekto vidurio rezultatai ir patikslinti dar laukiantys uždaviniai; buvo diskutuojama dėl elektroninio rankraščio leidimo žymenų verčių ir priimti sprendimai dėl to, kaip galutiniame elektroninio leidimo tekste užtikrinti žymenų nuoseklumą. Atskirai aptartos lemų sąrašo sudarymo problemos, lemų siejimo su žodžių formomis būdai, analizuotos sunkesnės vietos ir priimti sprendimai kaip jas išspręsti.

Dirbtuvių metu perskaityti pranešimai apie rankraščio likimą ir išorines rankraščio savybes, Chylinskio Naujojo Testamento rankraščio raštą, jo kaitą, aptartos rankraštį redagavusių asmenų rankos ir požymiai, pagal kuriuos galima atskirti visas tris redaktorių rankas; iškeltos hipotezės dėl galimų Chylinskio NT rankraščio redaktorių.

Ginos dirbtuvės 2017 2Ginos dirbtuves 2017


VYTAUTO RINKEVIČIAUS VIZITAS Į RYGĄ

2017-11-30

2017 m. lakpkričio 22–29 d. katedros docentas Vytautas Rinkevičius lankėsi Latvijos universitete Rygoje ir perskaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalba“.

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Latvijos universitete Rygoje 


NAUJA DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS KNYGA

2017-09-01

Vytautas Rinkevičius, Altpreußisch. Geschichte – Dialekte – Grammatik, Hamburg: baar, 2017.

rinkevicius altpreuss z1


PRANEŠIMAI XII TARPTAUTINĖJE BALTIJOS STUDIJŲ EUROPOJE KONFERENCIJOJE RYGOJE

2017-06-30 

2017 m. birželio 19–21 d. Rygoje vyko XII tarptautinė Baltijos studijų Europoje konferencija „The Baltic states at 99: Past, Present and Future“. Tarp 11 skirtingų mokslo sričių sekcijų vyko ir lingvistinės: „Diachroniniai ir sinchroniniai baltų kalbų tyrimai“ (Diachronic and synchronic research of Baltic languages) ir „Šiuolaikinės kalbos struktūros studijos: link dialogo tarp baltų ir finų kalbų tyrėjų: argumentų realizacija“ bei „Rūšis, modalumas ir evidencialumas“ (Current studies on language structures:   Argument realization and Voice, modality, and evidentiality).

Daugiau informacijos apie konferencija rasite čia. Pranešimus skaitė ir Baltistikos katedros nariai: vienas iš sekcijos organizatorių Jurgis Pakerys (Causee marking in periphrastic causatives in Baltic), doktorantė Giedrė Junčytė (Middle marked intransitives in Lithuanian). J Pakerys 2017 Ryga konf

Pakerys Ryga 2017 07

Ernestos Kazakėnaitės nuotraukos


BONIFACAS STUNDŽIA IV TARPTAUTINIAME LITUANISTŲ KONGRESE VROCLAVE SKAITĖ PLENARINĮ PRANEŠIMĄ

2017-05-30

Katedros profesorius Bonifacas Stundžia gegužės mėn. 22–24 d. dalyvavo IV tarptautiniame lituanistų kongrese Vroclave, kur skaitė kviestinį plenarinį pranešimą Kalbos kultūra ir politika Lietuvoje. Žr. kongreso programą ir tezes:

Stundzia kongrese 2017 Vroclaw

Kongreso rengėjų nuotraukoje pranešimą skaito akademikas Bonifacas Stundžia


ERNESTA KAZAKĖNAITĖ SKAITĖ PRANEŠIMĄ

2017-05-20

2017 m. gegužės 20 d. katedros doktorantė E. Kazakėnaitė skaitė pranešimą "Text reuse project in Latvian" Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) kartu su Latvijos Jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJZA) organizuotoje mokslo stovykloje-seminare „Idėjų kalvė 2017“ (Valmiera, Latvija). Daugiau apie renginį čia (1) ir čia (2). 

Konf LATVIJOJE Ernesta

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos archyvo nuotrauka


VYTAUTAS RINKEVIČIUS DALYVAVO TELEVIZIJOS LAIDOJE

2017-05-11

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius dalyvavo televizijos laidoje „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“, skirtoje A. J. Greimo metams. Joje kalbėjo apie baltų kalbų kilmę, prūsų kalbą, jos šaltinius bei atgaivinimo idėjas. Kviečiame žiūrėti per Balticum TV:

  • 2017-05-14 (sekmadienį), 9.00
  • 2017-05-17 (trečiadienį), 10.30
  • 2017-05-18 (ketvirtadienį), 14.30

Anonsą (o vėliau ir pačios laidos vaizdo įrašą) žr. čia.

Kadras


RENGINYS „PAŽINK LATVIJĄ“ 

2017-02-14

2017 m. vasario 15 d. VU Filologijos fakulteto Jono Balkevičiaus auditorijoje vyko renginys „Pažink Latviją“.

Pazink Latvija


DOKTORANTĖ E. KAZAKĖNAITĖ DALYVAVO KONFERENCIJOJE ITALIJOJE

2017-02-02

2017 m. sausio 23–28 dienomis, laimėjusi vieną iš penkių EADH asociacijos (The European Association for Digital Humanities) stipendijų, dokt. Ernesta Kazakėnaitė dalyvavo La Sapiezos universitete (Roma, Italija) organizuotoje konferencijoje “6th AIUCD Conference 2017 & 3rd EADH Day”, kur skaitė “One-member non-bursary text reuse project in a minor language – is it manageable?” bei dalyvavo eTrap TRACER rengtose dirbtuvėse. Daugiau apie konferenciją žr.

Kazakenaite 2017 02


VIEŠNIOS IŠ VARŠUVOS AGNIESZKOS REMBIALKOWSKOS STAŽUOTĖ

2017-02-03

Dėstytoja Agnieszka Rembialkowska iš Varšuvos universiteto stažavosi Baltistikos katedroje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. Per stažuotę A. Rembialkowska rašė daktaro disertaciją, plėtė jos duomenų bazę, dirbo bibliotekose, konsultavosi su kolegomis, taip pat lankė įvairius kalbotyros kursus, kėlė lietuvių kalbos ir kultūros dėstytojo kvalifikaciją, vertė literatūrą iš lietuvių kalbos į lenkų.

Agnieska

Baltistikos katedros archyvo nuotraukoje - Agnieszka Rembialkowska


VYTAUTO RINKEVIČIAUS PASKAITA BALTŲ AKADEMIJOJE

2017-01-24

Sausio 20 d. Baltų akademijos organizuotame susitikime Baltistikos katedros docentas Vytautas Rinkevičius skaitė paskaitą apie prūsų kalbą.

rinkevicius 2017


LRT RYTO ALLEGRO LAIDOJE – PROF. BONIFACAS STUNDŽIA

2017-01-16

Sausio 13 d. Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia kartu su LKI ir VLKK kolegomis dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto allegro ir kalbėjo tema Ko laukti iš lietuvių kalbos kultūros metų. Laidos įrašą žr. adresu nuo: 55.37 minutės.

R alegro 17 1 13


MOKSLINIS SEMINARAS, SKIRTAS LATVIŲ RAŠTIJOS TYRĖJAMS

2017-01-16

Sausio 13 d. docentas Jurgis Pakerys ir doktorantė Ernesta Kazakėnaitė dalyvavo Latvijos universitete vykusiame tarptautiniame moksliniame seminare, skirtame latvių raštijos tyrėjams, Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas. Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas prezentācija. J. Pakerys skaitė pranešimą Perifrastiskie kauzatīvi senprūšu un latviešu 16. gs. tekstos, E. Kazakėnaitė – Skatiens uz Vermehretes Lettisches Handbuch perikopju epistulu daļu un to atbilsmēm Ernsta Glika Bībeles tulkojumā. Žr.: seminaro programa

 kazakenaite 2017 01 1Seminare Pakerys 2017 02

Baltistikos katedros archyvo nuotraukose – J. Pakerys ir E. Kazakėnaitė


DAIVOS SINKEVIČIŪTĖS INTERVIU LRT APIE VARDUS

2017-01-11

Sausio 9 d. profesorė Daiva Sinkevičiūtė viešėjo tiesioginėje LRT laidoje Laba diena, Lietuva ir davė interviu apie lietuvių vardus. Interviu žr. LRT mediatekoje: 10.47 minutės.

Taip pat ta pačia tema žr. publikaciją interneto svetainėje DELFI.lt


GIEDRĖS JUNČYTĖS STAŽUOTĖ OKSFORDE

2017-01-04

Baltistikos katedros doktorantė Giedrė Junčytė 2016 m. gruodžio 3–29 d. buvo išvykusi į Oksfordo bibliotekas (Bodlean Libraries) rinkti medžiagos savo disertacijai.  Oxford 2016


INTERVIU SU DR. GINA KAVALIŪNAITE-HOLVOET

2016-12-27

Dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet davė interviu leidiniui Pasaulio lietuvis po Londono Britų bibliotekoje vykusios diskusijos, skirtos spausdintai lietuviškai Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijai paminėti.

Žiūrėti: Interviu leidiniui PASAULIO LIETUVIS


VESLAVOS SIDARAVIČIENĖS STAŽUOTĖ KEMBRIDŽE

2016-12-20

Gruodžio 10–17 d. katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė stažavosi Kembridžo universiteto bibliotekoje, kurioje rinko medžiagą disertacijai.

20161211 104259


IX TARPTAUTINĖ LATGALISTIKOS KONFERENCIJA

2016-12-05

Lakričio 30 – gruodžio 1 d. docentas Jurgis Pakerys dalyvavo Rėzeknės technologijų akademijoje vykusioje IX tarptautinėje latgalistikos konferencijoje, kur skaitė pranešimą Latgaliešu perifrastiskie kauzatīvi. Žr. konferencijos programą: Programma_latgalistika_9_lv_ped.docx


ANTRASIS BÁLTŲ AKADEMIJOS  SUSITIKIMAS 

 2016-11-28

   Lapkričio 25 d. per antrąjį Báltų akademijos susitikimą Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia moksleiviams skaitė paskaitą apie baltų kalbas ir tautas. Antroje susitikimo dalyje Baltistikos katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė kartu su doktorante Sandra Gaigalaite ir Agne Zujevaite moksleivius mokė latvių kalbos.Stundzia Akademijoje

E. Kazakėnaitės nuotraukoje Báltų akademijos moksleiviai prof. Bonifaco Stundžios paskaitoje


LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

2016-11-23

2016 m. lapkričio 18 d. Baltistikos katedros dėstytojai ir latvių kalbą studijuojantys studentai VU Filologijos fakultete minėjo Latvijos Respublikos paskelbimo dieną, taip pat dalyvavo latviško užrašo atidengimo renginyje Latvių gatvėje, Vilniuje. Renginyje dalyvavo Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Einars Semanis, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, Vilniaus latvių draugijos pirmininkė Gunta Rone, Vilniuje gyvenantys latviai.

FakulteteLatvių gatvėje


KONFERENCIJA „BALTAI IR SLAVAI: KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA ISTORIJOJE IR DABARTYJE“

2016-11-21

    Lapkričio 17–18 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Valerijaus Čekmono (1936–2004) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Baltai ir slavai: kalbų ir kultūrų sąveika istorijoje ir dabartyje“. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Baltistikos katedros profesoriai Bonifacas Stundžia ir Birutė Jasiūnaitė. Žr. konferencijos programą


PROF. A. GIRDENIO 80-MEČIUI SKIRTA PARODA

2016-11-16

VU bibliotekos Baltojoje salėje prof. Alekso Girdenio 80-mečiui skirtą parodą parengė VUB parodų kuratorė Snieguolė Misiūnienė, konsultuojama prof. Bonifaco Stundžios ir prof. Birutės Jasiūnaitės. Parodą 2016 m. lapkričio 14 d. atidarė FilF dekanas doc.  Antanas Smetona ir VUB Informacijos paslaugų centro vedėja dr. Elona Varnauskienė, buvusi prof. Girdenio studentė. Kalbėjo bendrakursiai prof. Kęstutis Nastopka, doc. Aldonas Pupkis, buvę prof. Girdenio  doktorantai: doc. Juozas Pabrėža (ŠU), prof. Birutė Jasiūnaitė, prof. Laima Kalėdienė (LKI), dr. Violeta Meiliūnaitė (LKI), doc. Lina Murinienė (LEU), dr. Jolanta Zabarskaitė (LKI), dr. Daiva Vaišnienė (VLKK), dr. Jurgita Jaroslavienė (LKI), buvęs FilF prodekanas doc. Alfonsas Tekorius. Renginį vedė prof. B. Stundžia.

Stundzia AG atidarymeAG atidarymas 2016

R. Malaiškos nuotraukose renginio vedėjas prof. B. Stundžia ir parodos atidarymo akimirka. 


MOKSLEIVIAMS PRASIDĖJO BÁLTŲ AKADEMIJA  

2016-11-14

Lapkričio 11 d. Latvistikos kabinete prasidėjo Báltų akademijos – neformalaus paskaitų apie baltų kalbas ir kultūras ciklo moksleiviams – veikla. Per pirmą susitikimą Baltistikos katedros docentas Jurgis Pakerys skaitė įvadinę paskaitą ir vedė trumpą ekskursiją po Filologijos fakultetą. Akademiją organizuoja Baltistikos katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė kartu su dokt. Sandra Gaigalaite ir Agne Zujevaite, kurios kiekvieno susitikimo antrojoje dalyje moksleivius moko latvių kalbos.  Daugiau žr. čia.  Pakerys baltu akademija

E. Kazakėnaitės nuotrauka


 S. B. CHYLINSKIO NAUJOJO TESTAMENTO LEIDIMUI SKIRTAS SEMINARAS

2016-11-14

Lapkričio 11–12 d. Filologijos fakultete įvyko antrasis seminaras „Towards an Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament", surengtas pildant projekto „Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“ veiklas.

Seminare dalyvavo pranešėjai iš Vokietijos dr. Wolf-Dieter Syring, dr. Felix Thies, iš Lenkijos Bartłomiej Kowal, iš Lietuvos – dr. Rūta Čapaitė (Lietuvos istorijos institutas), Valentinas Kulinič (VU) ir projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet (VU).

Gina seminare 2016

G. Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka


REFORMACIJOS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS LONDONO BRITŲ BIBLIOTEKOJE

 2016-10-31

Spalio 21 d. Londono Britų bibliotekoje pradėtas Reformacijos 500 metų jubiliejaus minėjimas. Pirmasis jam skirto renginių ciklo įvykis ­– tarptautinė diskusija, skirta Londone spausdintai lietuviškai Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijai paminėti. Renginį organizavo Britų biblioteka, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje karalystėje, Vilniaus universitetas ir Britų-lietuvių draugija.

Prieš diskusiją bibliotekoje buvo surengta paroda, kurioje eksponuota seniausios Britų bibliotekoje saugomos lietuviškos knygos, su Chylinskio Biblijos istorija susiję rankraščiai ir pirmieji Biblijos vertimai į latvių ir estų kalbas.

Renginyje pranešimus skaitė Aberdyno universiteto profesorius Robertas I. Frostas, Londono universiteto Birkbeko koledžo profesorius Michaelis Hunteris, Vilniaus universiteto dr. Gina Holvoet ir Lietuvos istorijos instituto dr. Gintautas Sliesoriūnas. Diskusijoje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorė Jungtinėje Karalystėje Asta Skaisgirytė, buvęs Jungtinės karalystės ambasadorius Lietuvoje Simonas Buttas, Britų bibliotekos Europos ir Amerikos kolekcijų skyriaus vadovė Janet Zmroczek, Britų bibliotekos Moderniųjų laikų archyvo ir rankraščių skyriaus vadovė Sandra Tuppen, XVII a. istorija besidomintys Anglijos mokslininkai, lietuvių bendruomenės atstovai.

Spalio 29 d. Londono Šv. Egidijaus už Luošių vartų (St Giles & Cripplegate) bažnyčioje buvo paminėtos 350 Samuelio Boguslavo Chylinskio mirties metinės: vyko pamaldos ir koncertas. Plačiau žr.

 gina 2016 Londongina Londonas 2016

 Dr. Gina Holvoet skaito pranešimą; kitoje – diskusijų akimirka.


KONFERENCIJA DABARTINIŲ BALTŲ KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS

2016-10-24

Spalio 19–21 d. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų ir Geolingvistikos centrai kartu su Baltistikos katedra organizavo ketvirtąją tarptautinę konferenciją Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos, skirtą profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, kuri vyko LKI. Konferencijoje pranešimus skaitė prof. Bonifacas Stundžia ir prof. Birutė Jasiūnaitėžr. konferencijos tezes.

    Prof. A. Girdenio jubiliejaus proga Baltistikos katedra išleido trečiąjį pataisytą ir papildytą A. Girdenio (1956–2015) bibliografijos rodyklės leidimą. 

 Jasiunaite 2016 AG konfStundzia 2016 AG konf

 J. Jaroslavienės  nuotraukose: (kairėje) prof. Birutė Jasiūnaitė. Prof. B. Stundžia (sėdi pirmas iš kairės)


PROFESORIUI VYTAUTUI MAŽIULIUI IR ŽURNALUI „BALTISTICA“ SKIRTA PARODA

2016-10-17

Spalio 14 d. VU bibliotekoje atidaryta profesoriaus Vytauto Mažiulio 90-mečiui ir baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 50-mečiui skirta paroda. Parodą parengė VUB darbuotoja Snieguolė Misiūnienė, konsultavo ir įvadinį parodos tekstą parašė Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia. Parodą atidarė VUB direktorė dr. Marija Prokopčik. Vytauto Mažiulio mokslinę ir visuomeninę veiklą vertino, prisiminimais dalijosi Filologijos fakulteto dekanas doc. Antanas Smetona ir Profesoriaus mokiniai Bonifacas Stundžia, renginio vedėjas, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė prof. Grasilda Blažienė, VU Skaitmeninės filologijos centro vadovas dr. Mindaugas Strockis. Taip pat kalbėjo Vytauto Mažiulio duktė Daiva, sesers sūnus Vidas, Ilinojaus universiteto prof. Giedrius Subačius, VU Baltistikos katedros docentas Jurgis Pakerys.

Maziulio parodaMaziulio paroda2

R. Malaiškos nuotraukose parodos atidarymo akimirkos


DOKTORANČIŲ STAŽUOTĖ RYGOJE

2016-10-13

Katedros doktorantės Veslava Sidaravičienė ir Giedrė Junčytė stažavosi Rygoje. Veslava Sidaravičienė spalio 5–9 d. dirbo Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, Giedrė Junčytė spalio 10–12 d. Latvijos universiteto Humanitarinio fakulteto ir Latvijos nacionalinėje bibliotekose.

Veslava ir Giedre

  Nuotraukose:  [iš kairės] Veslava Sidaravičienė ir Giedrė Junčytė  


STUDENTŲ KONFERENCIJA RYGOJE

2016-10-10

2016 m. spalio 7 d. Latvijos universitete vyko tarptautinė studentų mokslinė konferencija Latvistika: tagad un turpmāk. Joje pranešimus latvių kalba skaitė Baltistikos katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė, taip pat esami ir buvę VU Filologijos fakulteto studentai: Gintarė Jackevičiūtė, Povilas Jundulas, Roberta Poškaitė, Goda Zovaitė. Konferencijos diskusijose dalyvavo ir VU Baltistikos katedros docentas Vytautas Rinkevičius.

VU_studentai_Ryga

Nuotraukoje: Konferencijos dalyviai Povilas Jundulas, Gintarė Jackevičiūtė, doc. dr. Vytautas Rinkevičius, Goda Zovaitė, Roberta Poškaitė


STUDENTŲ KONFERENCIJA VARŠUVOJE

2016-10-03

Baltistikos katedros docentas Jurgis Pakerys lydėjo studentus į 4-tąją studentų konferenciją „Bridges in the Baltics“, rugsėjo 30–spalio 1 d. vykusią Varšuvos universitete. Konferencija organizuota pagal Baltistikos katedros projektą.

 Pakerys su studentais Varszuva

 Tiinos Kattel nuotraukoje: Jurgis Pakerys su studentais Varšuvoje


PROF. BONIFACUI STUNDŽIAI ĮTEIKTAS LATVIJOS UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO DIPLOMAS

2016-09-29

Rugsėjo mėn. 28 d. profesorius Bonifacas Stundžia dalyvavo Latvijos universiteto 97-erių metų jubiliejiniuose renginiuose. Latvijos universiteto Didžiojoje auloje profesoriui buvo įteiktas Latvijos universiteto Garbės daktaro diplomas.

20160928 Pajusalu Stundzia

Nuotraukoje: Latvijos universiteto 2016 m. Garbės daktarai: K. Pajusalu (Tartu universitetas) ir B. Stundžia (Vilniaus universitetas)


PROF. BIRUTĖ JASIŪNAITĖ DALYVAVO JONO JABLONSKIO KONFERENCIJOJE

2016-09-26

Rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universitete vyko tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Prof. Birutė Jasiūnaitė konferencijoje skaitė pranešimą „Velnio pavadinimai pagal veiksmą ir funkciją lietuvių tarmėse ir tautosakoje“. Žr. konferencijos programą.

Jablonskis Jasiunaite  J. Konickajos nuotrauka


MINIMAS ARTĖJANTIS LATVIJOS ISTORIJOS ŠIMTMETIS

2016-09-21

Rugsėjo 20 d. įvyko konferencija, skirta artėjančiam Latvijos istorijos šimtmečiui paminėti. Konferenciją sveikino Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje dr. Einaras Semanis, pranešimus skaitė prof. dr. Janis Plepas iš Latvijos universiteto ir prof. dr. Zenonas Butkus iš Vilniaus universiteto. Daugiau informacijos žr. konferencijos skelbime Latvija_1918_2018.pdf

Latviu diena J.Plepas

V. Rinkevičiaus nuotraukoje: Pranešimą skaito prof. dr. Janis Plepas


DOCENTAS JURGIS PAKERYS DALYVAVO KONFERENCIJOJE POZNANĖJE

2016-09-16

Rugsėjo 15 d. Poznanėje įvyko konferencija „46th Poznań Linguistic Meeting“. Pranešimą „Transitivity pairs in Baltic: between Finnic and Slavic?“ skaitė Baltistikos katedros docentas dr. Jurgis Pakerys kartu su Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesore Nicole Nau. 

Žr. konferencijos programą.


BALTISTIKOS SEMINARAS CIURICHE

2016-09-12

2016 m. rugsėjo 8–9 d. Ciuricho universitete vyko Baltistikos katedros projekto, vykdomo kartu su Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros institutu, seminaras Kalbų kontaktai ir kalbų kitimai Baltijos šalyse ir Šveicarijoje. Seminare pranešimus skaitė projekto vykdytojai doc. dr. Jurgis Pakerys, doc. dr. Vytautas Rinkevičius, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė,  prof. dr.  Bonifacas Stundžia, doc. dr. Miguelis Villanueva Svenssonas.

Žr. seminaro programą.

Seminaras Zürich

Nuotraukoje: Seminaro akimirka
iš kairės: Tim Aufderheide (Ciuricho universitetas), Christa Schneider (Berno universitetas), Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas). Bonifacas Stundžia (Vilniaus universiteteas)


PROF. BONIFACAS STUNDŽIA APDOVANOTAS UTENOJE

2016-09-02

Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas jubiliejiniu suvenyru „Gintarinė pasaga“ ir padėkomis 2016 m. rugsėjo 1 d. drauge su kitais asmenimis apdovanojo Bonifacą Stundžią – kraštietį, profesorių, filologijos mokslų habilituotą daktarą – už gimtosios rytų aukštaičių tarmės puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą.

Stundžia Utena


XIII SALŲ KALBOTYROS VASAROS MOKYKLA

2016-08-10

2016 m. rugpjūčio 1–7 d. Salų dvare (Rokiškio r.) vyko tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima, kurią organizuoja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lingvistai ir asociacija „Academia Salensis“. Jos vadovas – prof. Axelis Holvoetas, o viena iš iniciatorių ir organizatorių – Baltistikos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet. Šiemet paskaitų kursą skaitė kviestiniai lektoriai Kees Hengeveld, Amsterdamo universitetas (Funkcinės diskurso gramatikos įvadas), Seppo Kittilä, Helsinkio universitetas (Valentingumas iš kalbų tipologijos perspektyvos), Jurģis Šķilters,  Latvijos universitetas (Formalioji semantika). Pranešimus pristatė kalbininkai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos, tarp jų – ir Baltistikos katedros docentas dr. Jurgis Pakerys („The  rise  of  dative  in  the  Baltic periphrastic permissive constructions“). Kalbotyros mokykloje taip pat dalyvavo dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, katedros doktorantės Ernesta Kazakėnaitė ir Giedrė Junčytė.

Salos XIII


VYTAUTO RINKEVIČIAUS STAŽUOTĖ CIURICHO UNIVERSITETE

2016-08-02

Nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki rugpjūčio 1 d. lekt. dr. Vytautas Rinkevičius stažavosi Ciuricho universiteto (Šveicarija) Lyginamosios kalbotyros institute, kur studentams ir universiteto bendruomenei perskaitė paskaitų ciklą Prūsų kalbos įvadas, susipažino su Šveicarijos mokslininkų atliekamais bendrosios, istorinės ir arealinės lingvistikos tyrimais bei taikoma metodologija, dalyvavo įvairiuose moksliniuose renginiuose Ciuricho ir kituose Šveicarijos universitetuose, Ciuricho universiteto bibliotekoje rinko medžiagą savo tyrimams, tyrė Bazelio universiteto bibliotekoje saugomą seniausią baltų rašto paminklą – vadinamąjį Bazelio epigrafą.

Stažuotė vyko įgyvendinant projektą „Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“, finansuojamą pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (sutarties Nr. CH-3-ŠMM-02/07).

 Rinkevičius Zürich

Nuotraukoje: Dr. Vytauto Rinkevičiaus paskaita Ciuricho universitete


PROF. PAULIO WIDMERIO STAŽUOTĖ

2016-08-02

2016 m. liepą Baltistikos katedroje stažavosi Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros instituto profesorius Paulis Widmeris. Stažuotės metu jis dirbo katedros ir universiteto bibliotekose, skaitė paskaitas, dalyvavo diskusijose dėl bendrų Vilniaus ir Ciuricho universiteto ateities tyrimų ir projektų.

Stažuotė vyko įgyvendinant projektą „Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“, finansuojamą pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (sutarties Nr. CH-3-ŠMM-02/07).

 Widmer Vilnius

Nuotraukoje: Prof. P. Widmerio paskaita VU Kazimiero Būgos auditorijoje


ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS VIEŠNAGĖ LEIPCIGE

2016-07-30

Šių metų liepos 19–29 dienomis katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė, laimėjusi atrankos konkursą, dalyvavo Leipcigo universiteto organizuotame tarptautiniame vasaros universitete 7th European Summer University in Digital Humanities “Culture & Technology”. Beveik dvi savaites trukusiame renginyje dalyviai galėjo rinktis dvi iš 14 skirtingų dirbtuvių, klausytis bendrų kviestinių lektorių paskaitų bei iš pirmų lūpų išgirsti apie naujausius vykdomus projektus.

Daugiau informacijos apie vasaros universitetą:
http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/97

Kazakėnaitė Leipzig

Nuotraukoje: Pirmosios savaitės stilometrijos dirbtuvių dalyviai: iš kairės – Carol Chiodo, Daniel Sondheim, Miroslav Zumrik, Maciej Eder (lektorius), Lukas Weimer, Lena Walter, Mario Hawat, Katarzyna Kapitan, Piotr Marecki, Ernesta Kazakėnaitė


DR. EGLĖ ŽILINSKAITĖ-ŠINKŪNIENĖ DALYVAVO KONFERENCIJOJE BANGORE

2016-07-27

2016 m. liepos 18–23 d. katedros lektorė dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė kartu su Anglų filologijos katedros docente dr. Inesa Šeškauskiene dalyvavo Šeštojoje Jungtinės Karalystės kognityvinės lingvistikos konferencijoje (Bangoras, Velsas, JK), kur pristatė stendinį pranešimą iš baltų kalbų prielinksnių semantikos "Motivated polysemy of some prepositions in Baltic: the Lithuanian UŽ and the Latvian AIZ". Daugiau apie konferenciją – http://ukclc2016.bangor.ac.uk.

Žilinskaitė Bangor


TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA KAZANĖJE

2016-07-16

Katedros docentė Galina Miškinienė 2016 m. liepos 14–15 d. dalyvavo 5-tuosiuose memorialiniuose Karimulino skaitymuose, vykusiuose Kazanėje, Tatarstano Respublikos nacionalinėje bibliotekoje, ir perskaitė pranešimą „Naujas Lietuvos totorių rankraštis Tatarstano Respublikos nacionalinėje bibliotekoje“.

Miškinienė Kazanė


PROF. BONIFACAS STUNDŽIA DALYVAVO KONFERENCIJOJE ŽIRONOS UNIVERSITETE

2016-07-04

Katedros profesorius Bonifacas Stundžia 2016 m. birželio 27–29 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 10th International Colloquium on Problems and Methods of the History of Language: The complexity of languages Žironos universitete (Ispanija), kur skaitė pranešimą „Accent paradigms of simplex nouns of Lithuanian: stability, dialectal variation and changes during the period of 400 years“.

Konferencijoje dalyvavo per 50 daugiausia sociolingvistikos specialistų iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, Australijos, Lietuvos, Lenkijos, Serbijos ir Izraelio.

B. Stundžia Žironos universitete

Nuotraukoje: Prof. Bonifacas Stundžia (pirmas iš kairės) Žironos universitete


„BALTŲ KALBOS IR BALTOSIOS NAKTYS“ RYGOJE

2016-06-23

2016 m. birželio 20–21 d. Latvijos universitete Rygoje vyko „Baltų kalbų ir baltųjų naktų“ ciklo konferencija, skirta vietos reikšmėms. Pranešimus iš VU Baltistikos katedros skaitė doc. dr. Jurgis Pakerys ir dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. Į kitą šio ciklo konferenciją 2018 m. birželio mėn. pakvies VU Baltistikos katedra, iki pasimatymo Vilniuje!

Pakerys   Žilinskaitė

Nuotraukose:
Jurgis Pakerys (kairėje, Andros Kalnačos nuotrauka)
Eglė Žilinskaitė (dešinėje, Jurgio Pakerio nuotrauka)


ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS STAŽUOTĖ GREIFSWALDE

2016-06-21

Katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė 2016 m. birželio 13–19 d. stažavosi Ernsto Morico Arndto universitete Greifswalde – lankėsi universiteto Baltistikos institute, bendravo su instituto dėstytojais bei domėjosi bibliotekose saugomais senaisiais leidiniais.

Greifswald


KONFERENCIJA POZNANĖJE

2016-06-20

Katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė 2016 m. birželio 16–17 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Perspectives of Baltic Philology III: Apokalipsė ir pasaulių pabaigos, kuri vyko Poznanėje, Adomo Mickevičiaus universitete, perskaitė pranešimą Neoficialiųjų urbanonimų tyrimo polinkiai.

Racickaja Poznan


DOC. GALINA MIŠKINIENĖ DALYVAVO KONFERENCIJOJE PRIŠTINOS UNIVERSITETE

2016-06-12

Katedros docentė Galina Miškinienė 2016 m. birželio 2–4 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje An International Symposium on the Cultural Studies of the Turkish World Prištinos universitete (Kosovas), kur skaitė pranešimą „Kitab of Kazan (1645) One of the Oldest of Lithuanian Tatar Manuscripts. Content and Importance of the Kitab“. 
Konferencijoje dalyvavo per 50 tiurkologijos specialistų iš Turkijos, Kosovo, Albanijos, Rumunijos, Lietuvos ir Azerbaidžano.

Miškinienė Priština


CHYLINSKIO NAUJOJO TESTAMENTO SKAITMENINIO LEIDIMO KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

2016-06-04

2016 m. birželio 1–2 d. vyko kūrybinės dirbtuvės Interaktyvus skaitmeninis Chylinskio Naujojo Testamento leidimas, vykdant LMT remiamą projektą „Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“. Dirbtuvėse dalyvavo dr. Wolf-Dieter Syring, dr. Rūta Čapaitė, Bartłomiej Kowal, Valentinas Kulinič, dokt. Felix Thiess, dr. Mindaugas Strockis, dokt. Ernesta Kazakėnaitė ir projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė.

Renginio programa

Dirbtuvės


J. PAKERIO PASKAITA KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

2016-06-03

2016 m. birželio 2 d. Krokuvos Jogailaičių universitete pagal LR ŠMM remiamą projektą „Lietuvos link“ doc. dr. Jurgis Pakerys skaitė paskaitą Contacts of the Baltic languages: past and present, skirtą baltistika besidomintiems studentams ir universiteto bendruomenei.

Jurgis Pakerys Krokuvos Jogailaičių universitete

Nuotraukoje: Jurgis Pakerys Krokuvos Jogailaičių universitete
Beatos Kalębos nuotrauka


ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS STAŽUOTĖ TARTU

2016-06-01

2016 m. gegužės 22–28 dienomis katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė stažavosi Tartu universiteto bibliotekoje – rinko medžiagą disertacijai bei domėjosi joje saugomais baltų raštų paminklais. Stažuotės metu doktorantė lankėsi ir Talino universiteto Akademinėje bibliotekoje.

Tartu leidiniai

Nuotraukoje: Tartu universiteto bibliotekoje saugomi senieji leidiniai


DARSYK APIE BALTIŠKUS VARDUS VISUOMENEI

2016-05-31

2016 m. gegužės 23 ir 30 dienomis prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė vėl dalyvavo „Init“ televizijos laidoje „Mūsų praeities beieškant“ ir pasakojo apie baltiškus vardus, jų poreikį bei kilmę. Kviečiame žiūrėti laidų įrašų internete:

http://video.init.lt/main.php/id/5854/lang/1/ishow/16881

http://video.init.lt/main.php/id/5854/lang/1/ishow/16888 

Daiva Sinkevičiūtė


PROF. BONIFACO STUNDŽIOS VIEŠA PASKAITA

2016-05-25

2016 m. gegužės 23 d. Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centre, įsikūrusiame Telšiuose, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia skaitė viešą paskaitą „Nematerialusis kultūros paveldas“, per kurią supažindino studentus ir dėstytojus su lietuvių kalbos ir tarmių paveldu.

Plakatas Nematerialusis kulturos paveldas


LRT KLASIKOS LAIDA APIE SAMUELĮ BOGUSLAVĄ CHYLINSKĮ

2016-05-21

2016 m. gegužės 20 d. 17.30 LRT Klasikos radijo programos laidoje „Mažoji studija. Daug buveinių” dr. Gina Kavaliūnaitė kalbėjo apie 1660 m. Londone lietuvių kalba išspausdintą Biblijos vertimą ir jo autorių Samuelį Boguslavą Chylinskį. Kviečiame klausytis garso įrašo LRT mediatekoje.

Chylinskis


VESLAVOS SIDARAVIČIENĖS STAŽUOTĖ

2016-05-18

2016 m. gegužės 16 d. iš stažuotės Suomijoje, Helsinkio universitete, grįžo Baltistikos katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė, kur nuo 2016 sausio 14 d. buvo išvykusi pagal Erasmus mobilumo programą. Per stažuotę Veslava Sidaravičienė dirbo Suomijos Nacionalinėje ir Helsinkio universiteto bibliotekose, bendravo su suomių onomastikos tyrėjais, šiuo metu aktyviai tiriančiais urbanonimus, taip pat su savo tyrimų rezultatais supažindino Helsinkio universiteto studentus.

Helsinki


LIETUVOS VISUOMENEI – APIE BALTIŠKUS VARDUS

2016-05-17

Baltistikos katedros profesorė dr. Daiva Sinkevičiūtė „Init“ televizijos laidoje „Mūsų praeities beieškant“ pasakojo apie baltiškus vardus, jų poreikį visuomenei ir komentavo baltiškų vardų kilmę. Laidos transliuotos 2016 m. gegužės 9 ir 18 dienomis 20.30 val., jų įrašus žr. internete:

http://video.init.lt/main.php/id/5854/lang/1/ishow/16851 

http://video.init.lt/main.php/id/5854/lang/1/ishow/16871 

Daiva SinkevičiūtėINTERVIU SU PROF. BONIFACU STUNDŽIA

2016-05-16

VU naujienos parengė ir paskelbė interviu su Baltistikos katedros profesoriumi Bonifacu Stundžia – Latvijos universiteto garbės daktaru.

Bonifacas Stundžia

Nuotraukoje: Prof. Bonifacas Stundžia – Latvijos universiteto garbės daktaras
E. Kurausko nuotrauka


KNYGOS PRISTATYMAS

2016-05-13

2016 m. gegužės 11 d. Valdovų rūmuose vyko Baltistikos katedroje parengto leidinio Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja ir parengėja dr. Gina Kavaliūnaitė, prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, doc. dr. Mintautas Čiurinskas. Renginį vedė doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Reformatų giesmes giedojo jungtinis evangelikų reformatų choras ir choras Pagirių giedoriai.

Renginio plakatas

pristatymas vald r

Nuotraukoje: Akimirka iš knygos pristatymo
Iš kairės: Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Gina Kavaliūnaitė,  Mintautas Čiurinskas, Eugenija Ulčinaitė, Ingė Lukšaitė.


FLORIANO SOMMERIO STAŽUOTĖ

2016-05-09

2016 m. gegužės 7 d. baigėsi Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros instituto doktoranto Floriano Sommerio trijų mėnesių stažuotė Baltistikos katedroje. Stažuotės metu Florianas Sommeris parengė ir pristatė paskaitų ciklą „Arealinė lingvistika“, taip pat rinko medžiagą savo arealiniams baltų kalbų tyrimams, kuriuos pristatė keliose tarptautinėse mokslo konferencijose.

Florianas Sommeris stažavosi įgyvendinant projektą „Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“, finansuojamą pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (sutarties Nr. CH-3-ŠMM-02/07). 

Sommer

Nuotraukoje: Florianas Sommeris skaito paskaitą „Arealinė morfologija“ Vilniaus universitete


KONFERENCIJA KLAIPĖDOS UNIVERSITETE

2016-05-08

Baltistikos katedros doktorantė Ernesta Kazakėnaitė ir katedroje besistažuojantis Ciuricho universiteto doktorantas Florianas Sommeris dalyvavo Klaipėdos universitete vykusioje konferencijoje „Baltų kalbos ir kultūros 3“. 2016 m. gegužės 5–6 dienomis vykusioje konferencijoje E. Kazakėnaitė skaitė pranešimą tema Vai atsevišķas agrāko perikopju daļas ietekmējušas Ernsta Glika Vecās Derības tulkojumu?, o F. Sommeris – Sangrąžiniai klitikai ir afiksai Baltijos jūros regione.

KU

Nuotraukoje: Klaipėdos universitetas
Ernestos Kazakėnaitės nuotrauka


BALTŲ KULTŪRAI SKIRTOS MONETOS PRISTATYMAS

2016-05-03

2016-05–02 Palangoje buvo pristatyta baltų kultūrai skirta 2 eurų proginė moneta, kurioje iškaldintas gintaro skridinys-amuletas. Monetos pristatyme dalyvavo ir Baltistikos katedros profesorius Bonifacas Stundžia, parašęs lankstinuko, išleidžiamo kartu su moneta, tekstą.

Daugiau informacijos žr. čia.

Monetos pristatymas

Nuotraukoje: Akimirka iš monetos pristatymo Palangos Gintaro muziejuje
Iš kairės į dešinę: Lietuvos banko atstovas Deivis Stankevičius, Palangos meras Šarūnas Vaitkus, dailininkė Jolanta Mikulskytė ir prof. Bonifacas Stundžia.
Fotografas Algirdas Kubaitis


FILOLOGINĖ VILNIAUS IR TARTU UNIVERSITETŲ POPIETĖ „BALTŲ IR FINOUGRŲ KALBŲ STUDIJOS“

2016-04-24

Kviečiame į Baltistikos katedros organizuojamą renginį, skirtą aptarti baltų ir finougrų kalbų studijoms Vilniaus ir Tartu universitetuose. Renginyje pranešimus skaitys prof. dr. Birutė Klaas-Lang, lekt. Tiina Kattel, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, vyks diskusija, kuriai vadovaus doc. dr. Jurgis Pakerys. Renginys vyks VU Centrinių rūmų 238 auditorijoje, jo iniciatorė – Baltistikos katedroje dirbanti estų kalbos lektorė Eve Raeste.

Programa

Galimybės mokytis estų kalbos VU studentams

Tartu Ülikool

Nuotraukoje: Tartu universitetas


FLORIANO SOMMERIO PASKAITŲ CIKLAS APIE AREALINĘ LINGVISTIKĄ

2016-04-22

Pagal Baltistikos katedros projekto Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu, finansuojamo pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, sutartį Nr. CH-3-ŠMM-02/07, besistažuojantis Ciuricho universiteto doktorantas Florianas Sommeris 2016 m. balandžio 25–29 d. skaitys paskaitų ciklą VU bendruomenei. Paskaitų tematika – arealinė lingvistika, jos bus skaitomos lietuvių kalba.

Programa

SAM 3927


PROF. HABIL. DR. BONIFACUI STUNDŽIAI SUTEIKTAS LATVIJOS UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO VARDAS!

2016-04-21

2016 m. balandžio 4 d. Latvijos universitete vyko Senato posėdis, per kurį prof. habil. dr. Bonifacui Stundžiai buvo suteiktas garbės daktaro vardas. Didžiuojamės Profesoriumi ir labai džiaugiamės!

Daugiau informacijos: http://www.hzf.lu.lv/zinas/t/39906/ 

SAM 4068


SEMINARAS „ISTORINIAI IR TIPOLOGINIAI BALTŲ KALBŲ MORFOSINTAKSĖS TYRIMO METODAI“

2016-04-05

Filologijos fakultete K. Būgos auditorijoje vyksta Baltistikos katedros projekto „Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“, finansuojamo pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, sutartį Nr. CH-3-ŠMM-02/07, seminaras. Dvi dienas trunkančiame renginyje pranešimus skaito svečiai iš Ciuricho universiteto prof. dr. Paul Widmer, doc. dr. Michiel de Vaan, dokt. Florian Sommer ir Vilniaus universiteto tyrėjai prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. dr. Axel Holvoet, doc. dr. Miguel Villanueva Svensson, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Jurgis Pakerys, dr. Vytautas Rinkevičius.

 Seminaro programa

DSC03448

Nuotraukoje: Prof. P. Widmeris pristato Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros instituto veiklą.


DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS STAŽUOTĖ FRANKFURTO UNIVERSITETE

2016-04-01

Baltistikos katedros lektorius ir mokslo darbuotojas dr. Vytautas Rinkevičius 2016 m. kovo 1–30 d. viešėjo Frankfurto universitete, kur Frankfurto ir kitų Vokietijos universitetų studentams skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalba“.


SEMINARAS „VIDURINĖS KARTOS INTELIGENTŲ KIRČIAVIMO POLINKIAI IR JŲ SANTYKIS SU BENDRINĖS KALBOS NORMOMIS“

2016-03-21

Kviečiame į VLKK remto tyrimų projekto seminarą Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis, kuris vyks 2016 m. kovo 30 d. (trečiadienį) 10.00 val. VU Filologijos fakulteto K. Būgos auditorijoje. Programą žiūrėkite čia


LIETUVOS-ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS

2016-03-15

Vilniaus universiteto Baltistikos katedra drauge su Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros institutu įgyvendina mokslo projektą Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Projekto tikslas: sukurti VU Baltistikos katedros ir Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros instituto bendradarbiavimo tinklą istorinės ir arealinės lingvistikos srityse, daugiausia dėmesio skiriant baltų kalboms.

Plačiau apie projektą skaitykite čia: Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu.


INTERVIU SU DR. CHRISTIANE SCHILLER

2016-02-24

Kviečiame skaityti interviu su Berlyno Humboldtų universiteto docente dr. Christiane Schiller.


DR. GINOS KAVALIŪNAITĖS KNYGOS PRISTATYMAS

2016-02-23

Kviečiame į dr. Ginos Kavaliūnaitės parengtos knygos Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai, kuri yra trečias tomas iš Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijai skirtos knygų serijos, pristatymą Vilniaus knygų mugėje. Pristatymas vyks 2016 m. vasario 28 d. (sekmadienį) 12 val. 5.5. salėje.

Pristatomą knygą sudaro šaltiniai, susiję su Chylinskio gyvenimu, veikla ir Biblijos vertimu, su Lietuvos evangelikų reformatų pastangomis gauti paramą Anglijoje karų nuniokotoms bažnyčioms sustiprinti, o vėliau, jau po Chylinskio mirties, - išleisti Naująjį Testamentą lietuvių kalba. Šaltiniai apima laikotarpį nuo 1634 m. (žinios apie Biblijos vertėjo tėvą) iki 1702 m. (Samuelio Bythnerio Naujojo Testamento išspausdinimas). Publikuojamus šaltinius sudaro laiškai, Lietuvos evangelikų reformatų sinodo protokolai, Anglijos karaliaus Slaptosios tarybos protokolai, Anglijos karaliaus įsakas, skelbiantis rinkliavas lietuviškai Biblijai spausdinti, įvairūs prašymai, pasižadėjimai, ataskaitos ir kt. Šaltiniai parašyti lotynų, lenkų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Knygoje publikuojamos faksimilės, transkripcija ir vertimai su dalykiniais ir archeografiniais komentarais.

Skelbimas


KNYGOS NIDOS MOKYKLOS KRONIKA PRISTATYMAS

2016-02-23

Kviečiame į knygos Nidos mokyklos kronika pristatymą Vilniaus knygų mugėje 2016 m. vasario 27 d. (šeštadienį) 15 val., 5.5 salėje. Dalyvaus dr. Christiane Schiller, dr. Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė.


DR. CHRISTIANĖS SCHILLER PASKAITA

2016-02-22

Maloniai kviečiame į Berlyno Humboldtų universiteto docentės dr. Christianės Schiller paskaitą Lietuvių kilmės pavardės Vokietijoje: tyrimų metodai, problemos ir perspektyvos. Paskaita įvyks 2016 m. vasario 24 d. (trečiadienį) 15 val. K. Būgos auditorijoje, ji bus skaitoma lietuvių kalba. Paskaitą organizuoja Baltistikos katedra, bendradarbiaudama su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje ir Lietuvos istorijos institutu.

Skelbimas


PROF. VALDŽIO MUKTUPĀVELO PASKAITA LATVIŲ LIAUDIES DAINOS – ARTIMOS IR TOLIMOS

2015-12-02

Vilniaus universiteto Baltistikos katedra kviečia į Latvijos universiteto prof. Valdžio Muktupāvelo paskaitą Latvių liaudies dainos – artimos ir tolimos, kuri vyks 2015 m. gruodžio 4 d. (penktadienį), 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete.

Paskaita bus skaitoma lietuvių kalba.

Muktupavels_2015


LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS MINĖJIMAS IR ŠVENTINIS KONCERTAS

2015-11-17

2015 m. lapkričio 18 d. 18 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) vyks Latvijos nepriklausomybės dienos minėjimas ir šventinis koncertas. Pranešimą skaito VU Naujosios istorijos katedros vedėjas prof. Zenonas Butkus. Koncertuoja Marupės muzikos ir meno mokyklos moksleiviai (Latvija). Dalyvauja Lietuvos latvių bendrijos nariai, reziduojantys šalyje diplomatai, valstybinių ir vyriausybinių įstaigų atstovai, Latvijos kariai, Marupės 1991 m. barikadų dalyvių bendrijos nariai, Lietuvos tautinių bendrijų sekmadieninių mokyklų moksleiviai.

Renginys nemokamas, jį organizuoja Lietuvos latvių bendrija ir Vilniaus įgulos karininkų ramovė.


PROF. ANDROS KALNAČOS PASKAITA

2015-11-05

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos ketedra maloniai kviečia dalyvauti Latvijos universiteto profesorės Andros Kalnačos paskaitoje Latvių kalbos deminutyvų ir augmentatyvų funkcinė sistema, kuri vyks šį penktadienį (2015 m. lapkričio 6 d.), 13.00 val., VU Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete. Paskaita bus skaitoma latvių kalba.

Daugiau informacijos žr. prisegtame skelbime.


ATGARSIAI APIE XII TARPTAUTINĮ BALTISTŲ KONGRESĄ

2015-10-31

Kviečiame pasiklausyti LRT laidos „Ryto allegro“ rubrikos „Kalbos rytas“ įrašo (nuo 33:45 min.) apie XII Tarptautinį baltistų kongresą su jo organizatoriais – Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesoriais Bonifacu Stundžia ir Daiva Sinkevičiūte.

Interviu su Pizos universiteto baltų lingvistikos profesoriumi Pietro Umberto Dini, Baltistikos katedros profesore Daiva Sinkevičiūte ir Baltistikos katedros doktorantu Evaldu Švageriu galite pasiklausyti LRT mediatekoje (nuo 20:55 min.).


SPALIO 28–31 D. BALTISTIKOS KATEDRA ORGANIZUOJA XII TARPTAUTINĮ BALTISTŲ KONGRESĄ

2015-10-20

Kongresas yra svarbiausias pastarųjų penkerių metų mokslo renginys, skirtas baltų kalbų ir jų raštijos tyrimams. Jame pagrindinius savo darbų rezultatus pristato baltistai, taip pat – lituanistai, latvistai ir prūsistai. Šiemet kongrese dalyvauja daugiau nei 240 tyrėjų, kurių daugelis yra iš Lietuvos ir Latvijos, o kiti yra iš daugiau nei 20 šalių (daugiausia – iš Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Italijos, JAV, Rusijos, Prancūzijos, Švedijos, Austrijos, Slovakijos ir kt.). Per kongresą baltistai dirba 14-oje pačių tyrėjų iniciatyva suorganizuotų teminių sekcijų, kur bus diskutuojama ne tik kalbotyros, filologijos, sociolingvistikos, bet ir baltistikos perspektyvų klausimais. Be tradicinių sekcijų, skirtų baltų kalbų bei tarmių sandaros, vardyno, tekstų ir kontaktų su kitomis kalbomis tyrimams, kongreso tematika apims ir erdvės suvokimo bei raiškos, globalizacijos bei regionalizmo tyrimus, veiks atskira latgalistikos sekcija.

Renginys nuo anksčiau vykusių kongresų išsiskiria tarptautiškumu ir tarpdalykiškumu. Kviestiniai kongreso pranešėjai yra tarptautiniu mastu pripažinti mokslininkai: Jay Jasanoff (Harvardas), Axel Holvoet (Vilnius, Varšuva), Wojciech Smoczyński (Krokuva), Pietro U. Dini (Piza), iš kurių pastarieji du yra VU garbės daktarai. Taip pat kongrese dalyvauja ir daugiau žinomų užsienio lingvistų, be kitų kalbų tiriančių ir baltų kalbas, bei mokslininkų, derinančių kelių lingvistikos sričių tyrimo metodus. Dėl to Vilniaus universitetas kongreso dienomis yra lingvistų susitikimo vieta, kur vyksta aukšto lygio mokslinės diskusijos.

XII Tarptautinį baltistų kongresą globoja J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, remia Lietuvos mokslo taryba, Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lithuanica“ ir Vertimo namai. Kongreso partneriai yra Lietuvių kalbos draugija, Lenkijos institutas Vilniuje ir Latvių kalbos agentūra.

Daugiau informacijos rasite internetinėje Kongreso svetainėje.


PROF. A. ROSINO ATMINIMUI SKIRTOS KNYGOS SUTIKTUVĖS

2015-09-29

Rugsėjo 30 d. (šį trečiadienį) 17 val. kviečiame į K. Donelaičio auditoriją sutikti buvusio mūsų katedros profesoriaus emerito Alberto Rosino (1938-2010) atminimui skirtą knygą LINGVISTIKA – IRGI POEZIJA. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Tai šeštoji Filologijos fakulteto leidžiamos serijos MINTIS IR ATMINTIS knyga, kurią parengė Gražina Rosinienė ir Regina Venckutė.


BÁLTŲ AKADEMIJA

2015-09-28

Maloniai kviečiame 9–12 kl. moksleivius, norinčius daugiau sužinoti apie baltų kalbas, istoriją, kultūrą ir pramokti latvių kalbos, dalyvauti Báltų akademijoje. Paskaitų ciklas vyks VU Filologijos fakultete kas antrą penktadienį 15 val. nuo lapkričio 6 d.

Báltų akademija – neformalus paskaitų ciklas, skirtas 9–12 klasių moksleiviams. Akademijos tikslas – sudominti moksleivius ir suteikti jiems informacijos apie baltų kalbas, istoriją ir kultūrą, pasiūlyti galimybę pasiklausyti šios srities specialistų paskaitų ir pasimokyti latvių kalbos. Kurso pabaigoje numatyta vienos dienos išvyka į Latviją, kurią finansuos Latvių kalbos agentūra.

Registracija vyksta iki spalio 25 d. el. paštu: 
Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/Báltų-akademija/


TARPTAUTINIS MOKSLINIS ŽURNALAS RES BALTICAE ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE

2015-09-24

Į elektroninę erdvę prof. Pietro U. Dini, dr. Diego Ardoino ir dr. Gianluigi Deriu sudėjo visus išleistus (13 tomų 1995-2013) Res Balticae žurnalo straipsnius. Taip pat įkelta glausta informacija apie straipsnių autorius ir apie lituanistikos ir baltistikos centrus visame pasaulyje.

Žurnalo Res Balticae paskirtis – skatinti baltistikos studijas ir Italijoje ir kitose šalyse, supažindinti su šios srities moksliniais pasiekimais, naujovėmis, pristatyti dar netyrinėtus reiškinius, suburti pasaulio baltistus, skatinti baltų kalbų plėtrą užsienyje. Tai ypatingai svarbu Italijoje, kur baltų ir lietuvių kalbos židinių yra mažai.

Žurnalo elektroninė versija skirta visų lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojams ir studentams, besidomintiems baltistikos dalykais, lietuvių kalba, istorija, kultūra.

Elektroninė prieiga: http://resbalticae.fileli.unipi.it/.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.


ŽURNALAS BALTISTICA PATEKO Į ATNAUJINTĄ ERIH PLUS DUOMENŲ BAZĘ

2015-09-11

ERIH yra Europos mokslo fondo įkurta humanitarinių mokslų  bazė (European Reference Index for the Humanities), kurios tikslas – padidinti aukšto lygio Europos HM tyrimų matomumą. Nuo šių metų į bazę, pervadintą ERIH PLUS, įtraukti ir socialiniai mokslai. HSM mokslo žurnalus, pretenduojančius į atnaujintą bazę, ekspertavo atskirų šakų tyrėjų komitetai. Žiūrėta, kad žurnalai atitiktų tarptautinius akademinės ir publikavimo kokybės standartus (žr.).

Be Baltisticos, į atnaujintą duomenų bazę iš mūsų fakulteto pateko Kalbotyra ir Vertimo studijos.


STRAIPSNIS APIE GEORGĄ ELGERĮ

2015-06-30

Universiteto naujienų svetainėje -- katedros doktorantės Ernestos Kazakėnaitės ir dėstytojo Jurgio Pakerio straipsnis Kodėl Georgas Elgeris užeitų į mūsų biblioteką?


NAUJOS KATEDROS KNYGOS

2015-06-15

Džiaugiamės dviem naujomis dr. Vytauto Rinkevičiaus knygomis (abi prieinamos ir elektroniniu pavidalu, naudokitės toliau teikiamomis nuorodomis):

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos