Sidebar

Baltijos kalbų ir kultūrų instituto konferencijos

2019-04-26 Skandinavistų studentų konferencija
Student conference of the Centre for Scandinavian Studies
2019-04-26 Tarptautinė studentų germanistų konferencija „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden 2019: Sprache und Literatur“
International students’ conference „Conference of Students of German Philology 2019: Language and Literature“
2019-05-16 XVII studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“
17th Student Conference – „Days of Polonistics“
2019-05-24/27 Tarptautinis Lietuvos ir Turkijos santykių simpoziumas
International Turkey-Lithuania Relations Symposium
2019-05-27/28 Tarptautinė konferencija „Tarpdalykinis seminaras Hermannas Adleris“
International conference „Transdisciplinary Colloquium Hermann Adler“
2019-07-4/7 Tarptautinis seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“
International seminar „Values in the worldview of Lithuanians and Poles“
2019-07-28/08-03 Tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima"
International conference and summer school „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima"
2019-09–26/28 Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“
International Conference of Kazimieras Būga “Issues of Baltic Linguistics: historical, typological and areal topics”
2019-09-19/20 Tarptautinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“
International conference „Osip Mandelstam: Poetics, Translations Receptions“
2019-09-30/10-01 Tarptautinė konferencija „Meletijaus Smotrickio "Slavų gramatika" Europos metalingvistiniame kontekste (XVI–XVIII a.) (skirta knygos 400-osioms metinėms paminėti)“
International conference „"Slavonic Grammar" by Meletius Smotrytsky in the metalinguistic context of Europe of the XVI–XVIII centuries (on the 400th anniversary of the "Грамматіки славенскія правилноє синтаґма", Vievis, 1619)“
2019-10-11/12 Tarptautinė mokslinė konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954–2014) prisimenant“
International scientific conference „Research and teaching of set phrases: Idioms, collocations and others. In memoriam Saulius Lapinskas (1954–2014)“
Internationale wissenschaftliche Konferenz „Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014)“
2019-11-27/28 Tarptautinė mokslinė konferencija „Po Erelio ir Vyčio ženklu. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai VU istorijoje“
International scientific conference "Under the sign of the Eagle and Vytis. Lithuanian-polish scientific and cultural relationships in the history of Vilnius University"
2019-11-28/29 Kūrybinės dirbtuvės „Senųjų lietuviškų tekstų tyrimas“
Old Lithuanian writings: a Workshop
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos