Sidebar

Baltijos kalbų ir kultūrų instituto konferencijos

2019-04-26 Skandinavistikos centro studentų konferencija
Student conference of the Centre for Scandinavian Studies
2019-04-26 Tarptautinė studentų germanistų konferencija „Kalba ir literatūra 2019“
International students’ conference „Conference of Students of German Philology 2019: Language and Literature“
2019-05-16 XVII tarptautinė studentų polonistų konferencija – „Polonistikos dienos“
17th student conference – „Days of Polonistics“
2019-05-24/27 Tarptautinė konferencija Turkijos-Lietuvos santykių raida
International conference „Development of Turkish-Lithuanian Relations“
2019-05-27/28 Tarptautinė konferencija „Tarpdalykinis seminaras Hermannas Adleris“
International conference „Transdisciplinary Colloquium Hermann Adler“
2019-07-4/7 Tarptautinis seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“
International seminar „Values in the Worldview of Lithuanians and Poles“
2019-07-28/08-03 Tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima
International conference and summer school „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima“
2019-09–26/28 Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“
International Conference of Kazimieras Būga „Issues of Baltic Linguistics: Historical, Typological and Areal Topics“
2019-09-19/20 Tarptautinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“
International conference „Osip Mandelstam: Poetics, Translations Receptions“
2019-09-30/10-01 Tarptautinė konferencija „Meletijaus Smotrickio Gramatika Europos lingvistiniame kontekste“
International conference „Grammar by Meletius Smotrytsky in the Linguistic Context of Europe“
2019-10-11/12 Tarptautinė konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954–2014) prisimenant“
International conference „Research and Teaching of Set Phrases: Idioms, Collocations and Others. In Memoriam Saulius Lapinskas (1954–2014)“
Internationale wissenschaftliche Konferenz „Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014)“
2019-11-27/28 Tarptautinė konferencija „Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lietuvos ir Lenkijos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje“
International conference „With the signs of the Eagle and Vytis. Lithuania's and Poland's scientific and cultural relationships in the history of Vilnius University“
2019-11-28/29 Tarptautinis seminaras „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“
International seminar „Making old Lithuanian texts usable for research“
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos