Sidebar

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Kritinio mąstymo ugdymas: tarpdisciplininės perspektyvos švietime ir darbo rinkoje“

MicrosoftTeams-image_23_copy_copy_copy_copy_copy.png

Kviečiame registruotis dalyvauti tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Kritinio mąstymo ugdymas: tarpdisciplininės perspektyvos švietime ir darbo rinkoje“. Konferencija vyks 2024 m. birželio 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, LT-01131 Vilnius, Lietuva. Konferencija taip pat vyks ir nuotoliu.

Pagrindinė konferencijos tema – studentų kritinio mąstymo ugdymas įvairių disciplinų studijose universitete. Konferencijos metu diskutuosime ir apie tai, kaip darbo rinkos institucijos vertina universitetų absolventus kritinio mąstymo požiūriu,  ir  kaip galima studentų praktikų metu padėti ugdyti studentų kritinio mąstymo gebėjimus.


Konferencijos akcentai:

  • Tarpdisciplininis požiūris
  • Ugdymo inovacijos
  • Dalijimasis gerąja patirtimi
  • Mokslinių tyrimų pristatymai

Laukiame žodinių pranešimų šiose sekcijose:


  • Kritinio mąstymo ugdymas mokytojų rengimo programose
  • Kritinio mąstymo ugdymas užsienio kalbų mokymo(si) proceso metu
  • Kritinio mąstymo ugdymas literatūros ir tarpkultūrinėse studijose  
  • Kritinio mąstymo ugdymas matematikos ir IT studijose  
  • Kritinio mąstymo ugdymas ekonomikos studijose
  • Kritinio mąstymo ugdymas medicinos studijose 

Pranešimo tezes (anglų k.) prašome pateikti iki 2024 m. balandžio mėn. 25 dkonferencijos tinklalapyje >>

Daugiau informacijos skaitykite prie šio laiško pridėtame kvietime anglų kalba ir konferencijos svetainėje >>

 

Laukiame Jūsų  tarptautinėje tardisciplininėje mokslinėje konferencijoje!

Dr. Svetozar Poštič seminaras: The Fool and the Clown in European Culture and Literature

Vasario 28 d., trečiadienį 15.00 val. SP0 aud. bendruomenę maloniai kviečiame į doc. dr. Svetozar Poštič seminarą tema: The Fool and the Clown in European Culture and Literature.

Seminarą bus galima stebėti ir MS TEAMS kanale >>


Svetozar Poštič is working on a book entitled Homo Insipiens: The Fool and the Clown in Western Culture in Literature. The first part, already completed, is a historical and cultural overview of the concept and the real and fictional fools and clowns in western culture. The second will consist of an analysis of those figures in the works of three authors: William Shakespeare, Fyodor Dostoevsky, and Samuel Beckett, who are known for having them as character in almost all of their works. The author will present his work in progress.

Vasario 28 ddocx

Kuriamas Arqus daugiakalbystės modulis / Arqus WP11 meeting

[EN below]

Spalio 5-6 d. Vilniaus universitete vyko Arqus Veiklos linijos 11 (VL11) Daugiakalbis ir daugiakultūris centras vadovų susitikimas, kuriame buvo aptarta nauja iniciatyva - Arqus daugiakalbystės modulis. Susitikime dalyvavo Leipcigo universiteto VL11 vadovas, Leipcigo universiteto Kalbų centro direktorius prof.dr. Olaf Bärenfänger ir jo komandos narės: Alba Delgado, Kerstin Gackle ir Irmgard Wanner. Renginį vedė VL11 bendravadovė iš Vilniaus universiteto prof.dr. Roma Kriaučiūnienė kartu su savo komandos narėmis prof.dr. Nijole Burkšaitiene, Orinta Gerikaite ir asist. dr.Egle Žurauskaite.

Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti Arqus daugiakalbystės modulio, kuriuo galės naudotis visų Arqus universitetų studentai, koncepciją, turinį ir įgyvendinimo strategiją. VL11 siekia sukurti, išbandyti ir įgyvendinti šį modulį iki 2026 m.

IMG 6272

Susitikimą pradėjo studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, Filologijos fakulteto dekanas prof.dr. Mindaugas Kvietkauskas ir VU Arqus veiklų vadovė dr. Julija Savickė. Pirmoji diena buvo skirta plačioms diskusijoms įvairiais Arqus daugiakalbystės modulio aspektais, kurių metu buvo suformuluota pagrindinė jo struktūra ir turinys. Be to, vyko produktyvūs susitikimai su keliomis suinteresuotųjų šalių grupėmis.

Viename ypač turiningame posėdyje vyko diskusijos su kolegomis iš Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesoriumi R. Želviu ir docente Sandra Kaire bei Leipcigo universiteto Edukologijos fakulteto mokslininke Makhabbat Kenzhegaliyeva. Jie pasidalijo vertingomis įžvalgomis, įgytomis rengiant bendrą modulį Mokyklos visame pasaulyje skirtą mokytojų rengimo studijų programoms. Daugelis jų įžvalgų pasirodė esančios pritaikomos kuriant Arqus daugiakalbystės modulį. Taip pat buvo išnagrinėtos tolesnio bendradarbiavimo galimybės  modulių pilotavimo procese.

IMG_6286.JPG

Dar vienas svarbus susitikimas buvo diskusijos su kolegomis iš Vilniaus universiteto: VU Arqus veiklų vadove Julija Savicke,  Studijų, kokybės ir plėtros departamento atstove, viena iš VL6 vadovių  Lina Malaiškaite, ir  su departamento direktoriumi, vienu iš VL5 vadovų Andriumi  Uždanavičiumi. Šios sesijos tikslas buvo nustatyti trijų  Arqus veiklos linijų (VL11, VL6, VL5) bendradarbiavimo metodus visame Arqus daugiakalbystės modulio kūrimo ir įgyvendinimo procese. Buvo pateikta daug pasiūlymų, ypač dėl modulio akreditavimo ir įgyvendinimo procedūrų.

Antrąją dieną Arqus daugiakalbystės modulis buvo pristatytas Arqus aljanso universitetų Kalbų centrų direktorių tinklui ir VL11 valdybos nariams. Abi grupės pateikė teigiamų atsiliepimų ir pasiūlė papildomų idėjų, kaip patobulinti modulio struktūrą, turinį ir plėtrą. Planuojama, kad modulis bus akredituotas Vilniaus universitete ir pripažintas bei patvirtintas kitų Arqus universitetų.

IMG_6187.JPG


[EN]

Last week on 5–6 October, Arqus WP11 Plurilingual and Multicultural Hub co-leads met at Vilnius University to plan their new Arqus Multilingualism Module. WP11 co-lead from Leipzig University Professor Olaf Bärenfänger, director of the Language Center at Leipzig University, took part in the meeting together with his team: Alba Delgado, Kerstin Gackle and Irmgard Wanner. The event was hosted by WP11 co-lead from Vilnius University Professor Roma Kriaučiūnienė and her team Nijolė Burkšaitienė, Orinta Gerikaitė and Eglė Žurauskaitė.

The purpose of the meeting was to discuss the concept, content and implementation of the Arqus Multilingualism Module, which will be open to students at all Arqus Universities. WP11 plans to develop, pilot and put this module into practice by 2026.

The meeting was opened by the pro-rector for studies Dr Valdas Jaskūnas, dean of the Faculty of Philology Professor Mindaugas Kvietkauskas and Vilnius Arqus officer Dr Julija Savickė.

The first day was devoted to discussing various aspects of the Arqus Multilingualism Module and then to developing a basic structure and content for the module. In addition, there were meetings with a number of stakeholder groups.  

The meeting with colleagues from the Institute of Educational Sciences in the Faculty of Philosophy Professor R. Želvys and Dr Sandra Kairė from Vilnius University and Dr Makhabbat Kenzhegaliyeva from the Faculty of Education at Leipzig University were very fruitful as the professors shared their experience of developing a joint module for teacher training students titled Schools around the World. Many of their insights turned out to be applicable for the development of the Arqus Mutilingualism Module. Some ideas for further collaboration in piloting the modules were also addressed.

During the next meeting with colleagues from Vilnius University, WP6 co-lead Lina Malaiškaitė, Vilnius Arqus officer Julija Savicke, who is also head of the Study, Quality and Development Department at Vilnius University, and WP5 co-lead Andrius Uždanavičius, the focus was on ways the three work packages could collaborate throughout the process of developing and implementing the Arqus Multilingualism Module. Many suggestions related to the accreditation of the modules and the procedure for its implementation were given.

On the second day, the Arqus Multilingualism Module was presented to the  Network of Language Centre Directors and the WP11 board members. Both groups gave positive feedback and provided some additional ideas for the structure, content and development of the module. The plan is for the Module to be accredited by Vilnius University and approved and acknowledged by the other Arqus Universities.

Kvietimas į konferenciją "Second Language Teaching/Aquisistion in the Context of Multilingual education"

Šių metų rugsėjo 11–13 d. vyks 5–oji tarptautinė konferencija "Second Language Teaching/Aquisistion in the Context of Multilingual education" SeLTAME 2023.  Šiais metais  konferencijos organizatoriais kartu su Valstybiniu Tbilisio universitetu yra ir  VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas.

Maloniai  kviečiame  dalyvauti konferencijoje nuotoliniu būdu. 

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia >>

Konferencijos programą rasite čia >>

Projekto "Think4Jobs" sklaidos renginys: kritinio mąstymo diena Lietuvoje / The Multiplier Event of the Project Think4Jobs: the Lithuanian Day of Critical Thinking

[EN below]


logo2.jpg_copy.pngVilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas kartu su projekto koordinatoriais – Vakarų Makedonijos universitetu (Graikija) ir projekto partneriais: Emdeno/Leerio taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija), Evoros universitetu (Portugalija), Bukarešto ekonomikos studijų universitetu (ASE) (Rumunija), Florinos eksperimentine pradine mokykla (Graikija), Orgadata AG (Vokietija), Atlanto veterinarijos gydykla (Portugalija) ir Valstybės institucijų kalbų centru (VIKC)  įgyvendina Erasmus strateginės partnerystės projektą "Thinking for Successful Jobs  Think4Jobs" (2020-1-EL01-KA203-078797).

Projekto trukmė – 2020-2023 m. Projektas artėja į pabaigą ir per šį laikotarpį yra padaryta daug darbų. Čia dalijamės naujienomis iš vieno iš šventinių projekto "Think4Jobs" renginių – Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje, kurioje projekto rezultatai buvo pristatyti plačiai auditorijai - Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokytojams, politikos formuotojams, darbo rinkos atstovams ir studentams.

2023 m. balandžio 28 d. įvyko projekto Think4jobs_EU sklaidos renginys – Kritinio mąstymo diena Lietuvoje, kurią organizavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Valstybės institucijų kalbų centras.

Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje atidarymo kalbas sakė Partnerystės prorektorius doc. dr. Artūras Vasiliauskas (Vilniaus universitetas), Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas), Politikos-ekonomikos skyriaus vedėja Emily J. Hicks (Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje skyrius, Vilnius) ir projekto Think4Jobs koordinatorius prof. dr. Dimitris Pnevmatikos (Vakarų Makedonijos universitetas, Graikija), kuris pasveikino susirinkusiuosius nuotoliniu būdu.

IMG_3475.JPGFilologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (Vilniaus universitetas)

IMG_3477.JPGPartnerystės prorektorius doc. dr. Artūras Vasiliauskas (Vilniaus universitetas)

IMG_3493.JPGFilologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas)

IMG_3511.JPGPolitikos-ekonomikos skyriaus vedėja Emily J. Hicks (Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje skyrius, Vilnius)

IMG_3505.JPG

IMG_3505_copy.JPG

Projekto Think4Jobs sklaidos renginį Kritinio mąstymo diena Lietuvoje sudarė trys dalys. Pirmojoje dalyje buvo pristatyta kritinio mąstymo teorija ir apžvelgti projekto intelektiniai produktai – veiklos rezultatai. Pagrindinė renginio pranešėja doc. dr. Daiva Penkauskienė dalijosi kritinio mąstymo Lietuvoje tyrimo rezultatais. Projekto Think4Jobs VU tyrėjų komandos koordinatorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė kartu su kitais tyrėjų komandos nariais pristatė Thin4Jobs pasiekimus: doc. dr. Svetozar Poštič ir asist. dr. Ovidiu Ivancu pristatė tyrimų rezultatus užsienio kalbų mokymo(si) proceso srityje, o Valstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė akcentavo Valstybės institucijų kalbų centro indėlį į Think4Jobs projekto veiklos rezultatus.

IMG_3513.JPGDoc. dr. Daiva Penkauskienė

IMG_3518.JPG

IMG_3521.JPGValstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė

IMG_3520.JPGAsist. dr. Ovidiu Ivancu ir doc. dr. Svetozar Poštič

IMG_3489.JPG

IMG_3538.JPG

Antroji projekto Think4Jobs renginio Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje dalis buvo skirta praktinėms užduotims, skirtoms kritinio mąstymo gebėjimams ugdyti užsienio kalbos mokymo ir mokymosi procese, demonstruoti. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto docentė dr. Liudmila Arcimavičienė kartu su Politikos mokslų studijų programos (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) ir Anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos (VU Filologijos fakultetas) studentais dalijosi patirtimi, kaip įgyvendinti įvairias kritinio mąstymo ugdymo užduotis užsienio kalbos mokymo(si) procese: individualių argumentų pristatymą, mokslinio pasiūlymo rašymą, debatus.

Kolegės iš Valstybės institucijų kalbų centro Asterija Rudienė ir Rita Samukienė pristatė įvairias IT priemones užsienio kalbų mokymui(si), skirtas kritinio mąstymo gebėjimams ugdyti.

IMG_3530.JPG

IMG_3534.JPGDoc. dr. Liudmila Arcimavičienė

IMG_3536.JPG

IMG_3539.JPG

IMG_3543.JPG

IMG_3548.JPG

IMG_3553.JPG

IMG_3571.JPG

Trečioji renginio dalis buvo diskusija, kurią vedė asistentas. asist. dr.  Ovidiu Ivancu. Diskusijos dalyviai asist. dr. Adam Mastandrea (Vilniaus universitetas), dr. Michael Pace-Sigge (Rytų Suomijos universitetas), Nicholas Edward Rickard (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), doc. dr. Svetozar Poštič (Vilniaus universitetas) dalijosi savo patirtimi ir pateikė gilias įžvalgas apie kritinio mąstymo įgūdžių įtaką universitetų absolventų profesinei karjerai.

IMG_3568.JPGRita Samukienė

IMG_3589.JPG

IMG_3591.JPGDr. Michael Pace-Sigge (Rytų Suomijos universitetas)

IMG_3594.JPGAsist. dr. Adam Mastandrea ir doc. dr. Svetozar Poštič

IMG_3599.JPGNicholas Edward Rickard (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Norėdami daugiau sužinoti apie projekto Think4Jobs rezultatus, kviečiame apsilankyti projekto interneto svetainėje > arba sekti mus mūsų socialiniuose tinkluose. 


[EN]

logo2.jpg_copy.pngThe Institute of Foreign Languages of the Faculty of Philology of Vilnius University together with the coordinators of the project – University of Western Macedonia (Greece) and project partners: the University of Applied Sciences Emden/Leer (Germany), the University of Évora (Portugal), the Bucharest University of Economic Studies (ASE) (Romania),  the Experimental Primary School of Florina (Greece),  the Orgadata AG (Germany), the Atlantic Veterinary Hospital (Portugal) and the Public Service Language Center(Lithuania) have been implementing the Erasmus Strategic Partnership Project Thinking for Successful Jobs - Think4Jobs (2020-1-EL01-KA203-078797).

The project’s duration is 2020-2023 and the project is approaching the finish line. Much has been achieved over this period. Here we share the news from one of the celebratory events of the project Think4Jobs the Lithuanian Day of Critical Thinking where the results of the project were presented to a wide audience of local and international higher education instructors, policymakers, labour market representatives, and students.

To learn more about the project Think4Jobs results we invite you to visit our website > or follow us on our social media.

The Lithuanian Day of Critical Thinking, the Multiplier Event of the project Think4jobs_EU, which took place on 28 April 2023, was organized by the Institute of Foreign Languages of the Faculty of Philology of Vilnius University and Public Service Language Center.

The opening speeches of the Lithuanian Day of Critical Thinking were delivered by Pro-Rector for Partnerships Dr. Artūras Vasiliauskas (Vilnius University), Dean of the Faculty of Philology Prof. Dr. Inesa Šeškauskienė (Vilnius University), Chief of Political–Economic Affairs Emily J. Hicks (Section of the Embassy of the United States of America in Lithuania, Vilnius). and the coordinator of the project Think4Jobs Prof. Dr. Dimitris Pnevmatikos (University of Western Macedonia, Greece)  who welcomed the audience In an online mode.

The Lithuanian Day of Critical Thinking consisted of three parts. The first part was focused on the theory of Critical Thinking and an overview of the project’s intellectual outputs. The keynote speaker of the event Assoc. Prof. Dr. Daiva Penkauskienė shared her research findings on critical thinking in Lithuania; the coordinator of the VU researchers’ team of the Think4Jobs project Prof. Dr. Roma Kriaučiūnienė presented the Thin4Jobs achievements and together with the other research team members: Assoc. Prof. Dr. Svetozar Poštič and Assist. Prof. Dr. Ovidiu Ivancu presented the research results in the area of the foreign language teaching process, and deputy director of the Public Service Language Center Asterija Rudienė highlighted the contribution of the Public Service Language Center to the project Think4Jobs intellectual outputs.

The second part of the Lithuanian Day of Critical Thinking was dedicated to the demonstration of practical tasks for developing critical thinking skills in the foreign language teaching and learning process. Assoc. Prof. Dr. Liudmila Arcimavičienė together with the students of the study programme Political Sciences (the Institute of International Relations and Political Sciences) and the study programme English and another Foreign Language (the Faculty of Philology) shared their experience of the implementation of different tasks for the development of critical thinking in the foreign language classroom: individual argument presentation, research proposal writing, and debates.

Colleagues from the Public Service Language Center Asterija Rudienė and Rita Samukienė presented different IT tools for foreign language teaching targeted at the development of Critical Thinking skills.

The third part was a Panel discussion moderated by Assist. Prof. Dr. Ovidiu Ivancu. The panelist Assist. Prof. Dr. Adam Mastandrea (Vilnius University), D​r. Michael Pace-Sigge (University of Eastern Finland), Nicholas Edward Rickard (Vilnius Gediminas Technical University), Assoc. Prof. Dr. Svetozar Poštič (Vilnius University) provided deep insights into the impact of critical thinking skills on the professional careers of university graduates.

logo.jpg

Knygos „English for Academic Purposes and Research (C1)“ pristatymas

Birželio 26 d., pirmadienį, 10.00 val. K. Donelaičio aud. maloniai kviečiame į knygos English for Academic Purposes and Research (C1) pristatymą.

Registracija į renginį >

Daugiau informacijos apie knygos pristatymą rasite prisegtuke >

Sekite informaciją UKI Facebook paskyroje >

Lauksime Jūsų renginyje!


We would like to invite you to the launch of the book "English for Academic Purposes and Research (C1)" on 26 June at 10.00-11.30 a.m. The  event  will take place at  K. Donelaitis Auditorium.

Registration for the event is available at >

More information about the event could be found in the attachment >

Looking forward to meeting you at the event!

Follow the news on our institutional Facebook >

Pasirodė aštuntoji dvikalbių patarlių žodynų serijos dalis „Lietuvių-lenkų patarlės, Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“

Lietuvių-lenkų_patarlės.jpgPasirodė aštuntoji dvikalbių patarlių žodynų serijos dalis „Lietuvių-lenkų patarlės, Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“. Knygos autorė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytoja Rasa Bačiulienė.

Knygą sudaro lietuvių ir lenkų patarlės, kurias iliustravo vaikai iš Lietuvos ir Lenkijos. Įdomu palyginti kaip tą pačią patarlę suvokia ir interpretuoja bendraamžiai iš skirtingų šalių. Į projektą įsitraukė moksleiviai net iš vienuolikos mokyklų.

Šis leidinys yra tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ tęsinys. Jau išleisti lietuvių-anglų, lietuvių-rusų, lietuvių-vokiečių, lietuvių-norvegų, lietuvių-danų, rusų-anglų, lietuvių-ukrainiečių dvikalbiai patarlių žodynai, kuriems iliustracijas kūrė mokiniai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Leidinį „Lietuvių–vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“ Vokietijos nacionalinė biblioteka įtraukė į savo fondo rinkinius. Iliustruotas žodynas „Русско-английские пословицы. Век живи, век учись. Live and Learn“ yra įtrauktas į Portlando valstybinio universiteto Laisvųjų menų ir mokslų koledžo bibliotekos fondus, taip pat į Slavų ir Rytų Europos kalbų profesorių asociacijos SEELANGS katalogus. O knygą „Lietuvių-norvegų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. En lærer lenge en lever“ į savo fondo rinkinius įtraukė Norvegijos nacionalinė biblioteka.

Šis projektas ne tik puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo, bet ir socialinės įtraukties pavyzdys. Patarlių knygų serija tarptautinėje Londono knygų mugėje buvo nominuota „International Excellence Awards 2019" tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Seminaras su dr. Michael Pace-Sigge: „Į temą orientuotas akademinis rašymas: šabloninio tekstyno kūrimas ir naudojimas auditorijoje“

elisBalandžio 25 d., antradienį, 16.30 val. K3 aud. kviečiame į seminarą su dr. Dr. Michael Pace-Sigge. Seminaro tema – Į temą orientuotas akademinis rašymas: šabloninio tekstyno kūrimas ir naudojimas auditorijoje. 

Akademinių tekstų rašymui reikalingų įgūdžių tobulinimas universitetinėje aplinkoje kelia iššūkius tiek gimtakalbiams, tiek negimtakalbiams anglų kalbos vartotojams. Šiame seminare bus taikomas į duomenis orientuoto mokymosi (angl. Data-Driven Learning, DDL) užduotimis grindžiamas mokymo metodas.

Nepriklausomai nuo disciplinos (ar tai būtų fizika, psichologija, sociologija, ar literatūros studijos) studentai, tyrėjai ir dėstytojai rašo akademinius  tekstus, straipsnius ir t.t. anglų kalba. Tam reikalingas ne tik aukštas anglų kalbos mokėjimo lygis, bet ir akademiniams tekstams būdingų konstrukcijų pasirinkimas (t.y. rėminimo, informacijos žymėjimo, aiškinimo, pavyzdžių pateikimo) bei atitinkamas tam tikros srities specifinis žodynas.

Šio praktinio seminaro metu dalyviai galės sukurti šabloninį tekstyną pasirinkta tema, susipažins su konkordanso įrankio naudojimu (t.y. WordSmith Tools). Naudojantis šia priemone bus išskirti tipiški žodžiai ir frazės, o taip pat bus galima pamatyti kur ir kaip jie yra vartojami. Pabaigoje bus pristatyta, kaip tai gali būti pritaikoma rašant akademinį tekstą.


Dr. Michael Pace-Sigge dėsto Rytų Suomijos universitete (Suomija). Jo tyrimų sritys apima tekstynų lingvistiką, leksinio pirmumo teoriją ir sakytinę anglų kalbą. Michael Pace-Sigge yra knygų Lexical Priming in Spoken English Usage (2013) ir Spreading Activation, Lexical Priming and the Semantic Web (2018) autorius bei Lexical Priming: Advances and Applications (2017) vienas iš redaktorių. 

 

[EN]

On 25th April (Tuesday) at 16.30 in room K3 we invite you to a seminar Topic-targeted academic writing: creating and using a template corpus in class with Dr Michael Pace-Sigge.

Within a university setting, acquiring the skills of a proficient writer of academic texts presents a challenge for both L1 and L2 speakers of English. This workshop will take Data-Driven Learning (DDL) task-based teaching approach. 

Regardless of the subject – be it physics, psychology, sociology or, indeed, literary studies, students, researchers, and teaching staff have a need to write academic dissertations, articles, etc. in English. For this, they need to be proficient in the language itself, yet, crucially, need the wording (i.e. framing, signposting, clarification, exemplification) which is expected in academic writing as well as appropriate technical vocabulary which is fitting for the target subject.  

This workshop will be a practical, hands-on approach, where participants can create a template corpus for any topic and have an introduction to using a concordancer (i.e., WordSmith Tools). With this tool, typical words and phrases will be extracted; the tool, furthermore, allows users to see how and when these are usually occurring. In the end, it will be demonstrated how these can be used to assist in writing a suitable academic paper. 


Dr. Michael Pace-Sigge is Senior Lecturer at the University of Eastern Finland, Finland. His key areas of research are corpus linguistics, lexical priming, and Spoken English. He is the author of, among others, Lexical Priming in Spoken English Usage (2013), Spreading Activation, Lexical Priming and the Semantic Web (2018) and co-editor of Lexical Priming: Advances and Applications (2017). 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos