Sidebar

Kvietimas į konferenciją "Second Language Teaching/Aquisistion in the Context of Multilingual education"

Šių metų rugsėjo 11–13 d. vyks 5–oji tarptautinė konferencija "Second Language Teaching/Aquisistion in the Context of Multilingual education" SeLTAME 2023.  Šiais metais  konferencijos organizatoriais kartu su Valstybiniu Tbilisio universitetu yra ir  VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas.

Maloniai  kviečiame  dalyvauti konferencijoje nuotoliniu būdu. 

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia >>

Konferencijos programą rasite čia >>

Projekto "Think4Jobs" sklaidos renginys: kritinio mąstymo diena Lietuvoje / The Multiplier Event of the Project Think4Jobs: the Lithuanian Day of Critical Thinking

[EN below]


logo2.jpg_copy.pngVilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas kartu su projekto koordinatoriais – Vakarų Makedonijos universitetu (Graikija) ir projekto partneriais: Emdeno/Leerio taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija), Evoros universitetu (Portugalija), Bukarešto ekonomikos studijų universitetu (ASE) (Rumunija), Florinos eksperimentine pradine mokykla (Graikija), Orgadata AG (Vokietija), Atlanto veterinarijos gydykla (Portugalija) ir Valstybės institucijų kalbų centru (VIKC)  įgyvendina Erasmus strateginės partnerystės projektą "Thinking for Successful Jobs  Think4Jobs" (2020-1-EL01-KA203-078797).

Projekto trukmė – 2020-2023 m. Projektas artėja į pabaigą ir per šį laikotarpį yra padaryta daug darbų. Čia dalijamės naujienomis iš vieno iš šventinių projekto "Think4Jobs" renginių – Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje, kurioje projekto rezultatai buvo pristatyti plačiai auditorijai - Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokytojams, politikos formuotojams, darbo rinkos atstovams ir studentams.

2023 m. balandžio 28 d. įvyko projekto Think4jobs_EU sklaidos renginys – Kritinio mąstymo diena Lietuvoje, kurią organizavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Valstybės institucijų kalbų centras.

Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje atidarymo kalbas sakė Partnerystės prorektorius doc. dr. Artūras Vasiliauskas (Vilniaus universitetas), Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas), Politikos-ekonomikos skyriaus vedėja Emily J. Hicks (Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje skyrius, Vilnius) ir projekto Think4Jobs koordinatorius prof. dr. Dimitris Pnevmatikos (Vakarų Makedonijos universitetas, Graikija), kuris pasveikino susirinkusiuosius nuotoliniu būdu.

IMG_3475.JPGFilologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (Vilniaus universitetas)

IMG_3477.JPGPartnerystės prorektorius doc. dr. Artūras Vasiliauskas (Vilniaus universitetas)

IMG_3493.JPGFilologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas)

IMG_3511.JPGPolitikos-ekonomikos skyriaus vedėja Emily J. Hicks (Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje skyrius, Vilnius)

IMG_3505.JPG

IMG_3505_copy.JPG

Projekto Think4Jobs sklaidos renginį Kritinio mąstymo diena Lietuvoje sudarė trys dalys. Pirmojoje dalyje buvo pristatyta kritinio mąstymo teorija ir apžvelgti projekto intelektiniai produktai – veiklos rezultatai. Pagrindinė renginio pranešėja doc. dr. Daiva Penkauskienė dalijosi kritinio mąstymo Lietuvoje tyrimo rezultatais. Projekto Think4Jobs VU tyrėjų komandos koordinatorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė kartu su kitais tyrėjų komandos nariais pristatė Thin4Jobs pasiekimus: doc. dr. Svetozar Poštič ir asist. dr. Ovidiu Ivancu pristatė tyrimų rezultatus užsienio kalbų mokymo(si) proceso srityje, o Valstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė akcentavo Valstybės institucijų kalbų centro indėlį į Think4Jobs projekto veiklos rezultatus.

IMG_3513.JPGDoc. dr. Daiva Penkauskienė

IMG_3518.JPG

IMG_3521.JPGValstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė

IMG_3520.JPGAsist. dr. Ovidiu Ivancu ir doc. dr. Svetozar Poštič

IMG_3489.JPG

IMG_3538.JPG

Antroji projekto Think4Jobs renginio Kritinio mąstymo dienos Lietuvoje dalis buvo skirta praktinėms užduotims, skirtoms kritinio mąstymo gebėjimams ugdyti užsienio kalbos mokymo ir mokymosi procese, demonstruoti. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto docentė dr. Liudmila Arcimavičienė kartu su Politikos mokslų studijų programos (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) ir Anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos (VU Filologijos fakultetas) studentais dalijosi patirtimi, kaip įgyvendinti įvairias kritinio mąstymo ugdymo užduotis užsienio kalbos mokymo(si) procese: individualių argumentų pristatymą, mokslinio pasiūlymo rašymą, debatus.

Kolegės iš Valstybės institucijų kalbų centro Asterija Rudienė ir Rita Samukienė pristatė įvairias IT priemones užsienio kalbų mokymui(si), skirtas kritinio mąstymo gebėjimams ugdyti.

IMG_3530.JPG

IMG_3534.JPGDoc. dr. Liudmila Arcimavičienė

IMG_3536.JPG

IMG_3539.JPG

IMG_3543.JPG

IMG_3548.JPG

IMG_3553.JPG

IMG_3571.JPG

Trečioji renginio dalis buvo diskusija, kurią vedė asistentas. asist. dr.  Ovidiu Ivancu. Diskusijos dalyviai asist. dr. Adam Mastandrea (Vilniaus universitetas), dr. Michael Pace-Sigge (Rytų Suomijos universitetas), Nicholas Edward Rickard (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), doc. dr. Svetozar Poštič (Vilniaus universitetas) dalijosi savo patirtimi ir pateikė gilias įžvalgas apie kritinio mąstymo įgūdžių įtaką universitetų absolventų profesinei karjerai.

IMG_3568.JPGRita Samukienė

IMG_3589.JPG

IMG_3591.JPGDr. Michael Pace-Sigge (Rytų Suomijos universitetas)

IMG_3594.JPGAsist. dr. Adam Mastandrea ir doc. dr. Svetozar Poštič

IMG_3599.JPGNicholas Edward Rickard (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Norėdami daugiau sužinoti apie projekto Think4Jobs rezultatus, kviečiame apsilankyti projekto interneto svetainėje > arba sekti mus mūsų socialiniuose tinkluose. 


[EN]

logo2.jpg_copy.pngThe Institute of Foreign Languages of the Faculty of Philology of Vilnius University together with the coordinators of the project – University of Western Macedonia (Greece) and project partners: the University of Applied Sciences Emden/Leer (Germany), the University of Évora (Portugal), the Bucharest University of Economic Studies (ASE) (Romania),  the Experimental Primary School of Florina (Greece),  the Orgadata AG (Germany), the Atlantic Veterinary Hospital (Portugal) and the Public Service Language Center(Lithuania) have been implementing the Erasmus Strategic Partnership Project Thinking for Successful Jobs - Think4Jobs (2020-1-EL01-KA203-078797).

The project’s duration is 2020-2023 and the project is approaching the finish line. Much has been achieved over this period. Here we share the news from one of the celebratory events of the project Think4Jobs the Lithuanian Day of Critical Thinking where the results of the project were presented to a wide audience of local and international higher education instructors, policymakers, labour market representatives, and students.

To learn more about the project Think4Jobs results we invite you to visit our website > or follow us on our social media.

The Lithuanian Day of Critical Thinking, the Multiplier Event of the project Think4jobs_EU, which took place on 28 April 2023, was organized by the Institute of Foreign Languages of the Faculty of Philology of Vilnius University and Public Service Language Center.

The opening speeches of the Lithuanian Day of Critical Thinking were delivered by Pro-Rector for Partnerships Dr. Artūras Vasiliauskas (Vilnius University), Dean of the Faculty of Philology Prof. Dr. Inesa Šeškauskienė (Vilnius University), Chief of Political–Economic Affairs Emily J. Hicks (Section of the Embassy of the United States of America in Lithuania, Vilnius). and the coordinator of the project Think4Jobs Prof. Dr. Dimitris Pnevmatikos (University of Western Macedonia, Greece)  who welcomed the audience In an online mode.

The Lithuanian Day of Critical Thinking consisted of three parts. The first part was focused on the theory of Critical Thinking and an overview of the project’s intellectual outputs. The keynote speaker of the event Assoc. Prof. Dr. Daiva Penkauskienė shared her research findings on critical thinking in Lithuania; the coordinator of the VU researchers’ team of the Think4Jobs project Prof. Dr. Roma Kriaučiūnienė presented the Thin4Jobs achievements and together with the other research team members: Assoc. Prof. Dr. Svetozar Poštič and Assist. Prof. Dr. Ovidiu Ivancu presented the research results in the area of the foreign language teaching process, and deputy director of the Public Service Language Center Asterija Rudienė highlighted the contribution of the Public Service Language Center to the project Think4Jobs intellectual outputs.

The second part of the Lithuanian Day of Critical Thinking was dedicated to the demonstration of practical tasks for developing critical thinking skills in the foreign language teaching and learning process. Assoc. Prof. Dr. Liudmila Arcimavičienė together with the students of the study programme Political Sciences (the Institute of International Relations and Political Sciences) and the study programme English and another Foreign Language (the Faculty of Philology) shared their experience of the implementation of different tasks for the development of critical thinking in the foreign language classroom: individual argument presentation, research proposal writing, and debates.

Colleagues from the Public Service Language Center Asterija Rudienė and Rita Samukienė presented different IT tools for foreign language teaching targeted at the development of Critical Thinking skills.

The third part was a Panel discussion moderated by Assist. Prof. Dr. Ovidiu Ivancu. The panelist Assist. Prof. Dr. Adam Mastandrea (Vilnius University), D​r. Michael Pace-Sigge (University of Eastern Finland), Nicholas Edward Rickard (Vilnius Gediminas Technical University), Assoc. Prof. Dr. Svetozar Poštič (Vilnius University) provided deep insights into the impact of critical thinking skills on the professional careers of university graduates.

logo.jpg

Knygos „English for Academic Purposes and Research (C1)“ pristatymas

Birželio 26 d., pirmadienį, 10.00 val. K. Donelaičio aud. maloniai kviečiame į knygos English for Academic Purposes and Research (C1) pristatymą.

Registracija į renginį >

Daugiau informacijos apie knygos pristatymą rasite prisegtuke >

Sekite informaciją UKI Facebook paskyroje >

Lauksime Jūsų renginyje!


We would like to invite you to the launch of the book "English for Academic Purposes and Research (C1)" on 26 June at 10.00-11.30 a.m. The  event  will take place at  K. Donelaitis Auditorium.

Registration for the event is available at >

More information about the event could be found in the attachment >

Looking forward to meeting you at the event!

Follow the news on our institutional Facebook >

Pasirodė aštuntoji dvikalbių patarlių žodynų serijos dalis „Lietuvių-lenkų patarlės, Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“

Lietuvių-lenkų_patarlės.jpgPasirodė aštuntoji dvikalbių patarlių žodynų serijos dalis „Lietuvių-lenkų patarlės, Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“. Knygos autorė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytoja Rasa Bačiulienė.

Knygą sudaro lietuvių ir lenkų patarlės, kurias iliustravo vaikai iš Lietuvos ir Lenkijos. Įdomu palyginti kaip tą pačią patarlę suvokia ir interpretuoja bendraamžiai iš skirtingų šalių. Į projektą įsitraukė moksleiviai net iš vienuolikos mokyklų.

Šis leidinys yra tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ tęsinys. Jau išleisti lietuvių-anglų, lietuvių-rusų, lietuvių-vokiečių, lietuvių-norvegų, lietuvių-danų, rusų-anglų, lietuvių-ukrainiečių dvikalbiai patarlių žodynai, kuriems iliustracijas kūrė mokiniai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Leidinį „Lietuvių–vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“ Vokietijos nacionalinė biblioteka įtraukė į savo fondo rinkinius. Iliustruotas žodynas „Русско-английские пословицы. Век живи, век учись. Live and Learn“ yra įtrauktas į Portlando valstybinio universiteto Laisvųjų menų ir mokslų koledžo bibliotekos fondus, taip pat į Slavų ir Rytų Europos kalbų profesorių asociacijos SEELANGS katalogus. O knygą „Lietuvių-norvegų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. En lærer lenge en lever“ į savo fondo rinkinius įtraukė Norvegijos nacionalinė biblioteka.

Šis projektas ne tik puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo, bet ir socialinės įtraukties pavyzdys. Patarlių knygų serija tarptautinėje Londono knygų mugėje buvo nominuota „International Excellence Awards 2019" tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Seminaras su dr. Michael Pace-Sigge: „Į temą orientuotas akademinis rašymas: šabloninio tekstyno kūrimas ir naudojimas auditorijoje“

elisBalandžio 25 d., antradienį, 16.30 val. K3 aud. kviečiame į seminarą su dr. Dr. Michael Pace-Sigge. Seminaro tema – Į temą orientuotas akademinis rašymas: šabloninio tekstyno kūrimas ir naudojimas auditorijoje. 

Akademinių tekstų rašymui reikalingų įgūdžių tobulinimas universitetinėje aplinkoje kelia iššūkius tiek gimtakalbiams, tiek negimtakalbiams anglų kalbos vartotojams. Šiame seminare bus taikomas į duomenis orientuoto mokymosi (angl. Data-Driven Learning, DDL) užduotimis grindžiamas mokymo metodas.

Nepriklausomai nuo disciplinos (ar tai būtų fizika, psichologija, sociologija, ar literatūros studijos) studentai, tyrėjai ir dėstytojai rašo akademinius  tekstus, straipsnius ir t.t. anglų kalba. Tam reikalingas ne tik aukštas anglų kalbos mokėjimo lygis, bet ir akademiniams tekstams būdingų konstrukcijų pasirinkimas (t.y. rėminimo, informacijos žymėjimo, aiškinimo, pavyzdžių pateikimo) bei atitinkamas tam tikros srities specifinis žodynas.

Šio praktinio seminaro metu dalyviai galės sukurti šabloninį tekstyną pasirinkta tema, susipažins su konkordanso įrankio naudojimu (t.y. WordSmith Tools). Naudojantis šia priemone bus išskirti tipiški žodžiai ir frazės, o taip pat bus galima pamatyti kur ir kaip jie yra vartojami. Pabaigoje bus pristatyta, kaip tai gali būti pritaikoma rašant akademinį tekstą.


Dr. Michael Pace-Sigge dėsto Rytų Suomijos universitete (Suomija). Jo tyrimų sritys apima tekstynų lingvistiką, leksinio pirmumo teoriją ir sakytinę anglų kalbą. Michael Pace-Sigge yra knygų Lexical Priming in Spoken English Usage (2013) ir Spreading Activation, Lexical Priming and the Semantic Web (2018) autorius bei Lexical Priming: Advances and Applications (2017) vienas iš redaktorių. 

 

[EN]

On 25th April (Tuesday) at 16.30 in room K3 we invite you to a seminar Topic-targeted academic writing: creating and using a template corpus in class with Dr Michael Pace-Sigge.

Within a university setting, acquiring the skills of a proficient writer of academic texts presents a challenge for both L1 and L2 speakers of English. This workshop will take Data-Driven Learning (DDL) task-based teaching approach. 

Regardless of the subject – be it physics, psychology, sociology or, indeed, literary studies, students, researchers, and teaching staff have a need to write academic dissertations, articles, etc. in English. For this, they need to be proficient in the language itself, yet, crucially, need the wording (i.e. framing, signposting, clarification, exemplification) which is expected in academic writing as well as appropriate technical vocabulary which is fitting for the target subject.  

This workshop will be a practical, hands-on approach, where participants can create a template corpus for any topic and have an introduction to using a concordancer (i.e., WordSmith Tools). With this tool, typical words and phrases will be extracted; the tool, furthermore, allows users to see how and when these are usually occurring. In the end, it will be demonstrated how these can be used to assist in writing a suitable academic paper. 


Dr. Michael Pace-Sigge is Senior Lecturer at the University of Eastern Finland, Finland. His key areas of research are corpus linguistics, lexical priming, and Spoken English. He is the author of, among others, Lexical Priming in Spoken English Usage (2013), Spreading Activation, Lexical Priming and the Semantic Web (2018) and co-editor of Lexical Priming: Advances and Applications (2017). 

Pasirodė dvikalbis patarlių žodynas „Lietuvių-ukrainiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Українсько-литовські прислів’я. Вік живи - вік учись“

Dienos šviesą išvydo Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojos Rasos Bačiulienės dvikalbis patarlių žodynas „Lietuvių-ukrainiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Українсько-литовські прислів’я. Вік живи - вік учись“. Leidinį iliustravo nuo karo pabėgę ukrainiečių vaikai, šiuo metu gyvenantys Vilniuje ir besimokantys mokykloje „Varnų sala“, bei moksleiviai iš Kamjanskės miesto Dniepropetrovsko srityje. Didžioji tiražo dalis ir buvo išdalinta ukrainiečių vaikams Lietuvoje ir Ukrainoje.

Ši dvikalbių patarlių žodynų serija, kurią šiuo metu sudaro jau septyni leidiniai, tarptautinėje Londono knygų mugėje 2019 m. buvo nominuota International Excellence Awards tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje Educational Learning Resources.

Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ sklaidos renginys Lietuvos Respublikos Seime

Kaip kalbų mokymą(si) padaryti patrauklesniu suteikiant „gyvybę“ mokymo(si) turiniui ir įgalinant skaitmeninio švietimo teikiamas galimybes? Šios temos diskusijoms subūrė Lietuvos Respublikos švietimo politikos formuotojus, šalies kalbų dėstytojus ir mokytojus, taip pat studentus į 2023 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo Lankytojų centre Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto organizuotą forumą „Skaitmeninis raštingumas – kalbų mokymo(si) kokybės garantija. Erasmus+ projekto “QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ rezultatų sklaida“. Forumo globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata. 

Forumo svečiai, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto narys prof. Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės patarėja Justina Kugytė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanė prof. Inesa Šeškauskienė ir tarptautinės švietimo agentūros PIXEL prezidentė dr. Elisabetta Delle Donne, savo įžanginėse kalbose aptarė respublikos švietimo transformacijos perpektyvas, skaitmeninių technologijų, skaitmeninio raštingumo ir kalbų mokymo(si) sąsajų svarbą, lietuvių kalbos skaitmeninėje erdvėje padėtį ir Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ veiklų bei intelektinių produktų savalaikį poveikį visai šalies kalbų pedagogų bendruomenei.

Screenshot_2023-02-06_at_10.23.43.pngForumo programą sudarė trys dalys: klausytojams pristatyti LR švietimo skaitmenizacijos strategijos įgyvendinimo atvejai, apžvelgti VU Filologijos fakulteto vykdomo Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ intelektiniai produktai ir jų savalaikis atsakas į šalyje vykstančius pokyčius tiek švietimo politikoje, tiek kalbų pedagogikoje. Pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais integruojant Erasmus+ „QuILL“ intelektinius produktus į kalbų pamokas, aptartos kalbų mokymo(si) ateities perspektyvos.

„EdTech Lithuania“ asociacijos vadovas Šarūnas Dignaitis apžvelgė švietimo skaitmenizacijos iššūkius ir galimybes, NŠA „EdTech“ centro koordinatorius Algimantas Kartočius forumo dalyvius supažindino su „EdTech“ centro galimybėmis pedagogams, o projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ institucinė koordinatorė Loreta Chodzkienė, pristatydama projekto intelektinius produktus, pabrėžė šalies kalbų pedagogų bendruomenės indėlį juos kuriant. Gerosios praktikos pavyzdžiais taikant „QuILL“ projekto intelektinius produktus dalinosi VU Filologijos fakulteto lektorė Ernesta Kazakėnaitė. Kaukazo universiteto profesorė Mariam Manjgaladze, prieš keletą metų kartvelų kalbą dėsčiusi Vilniaus universitete, apžvelgė kartvelų, kaip užsienio kalbos situaciją Sakartvelo aukštojo mokslo institucijose. Renginio dalyvius per nuotolį pasveikino "QuILL" projekto mokslinė kooridanatorė dr. Elisabete Mendes Silva (Bragansos politechnikos universitetas, Portugalija) ir apžvelgė visų projekto partnerių bendradarbiavimo rezultatus.

Screenshot_2023-02-06_at_10.48.33.png

Klaipėdos universiteto lektorė Daiva Pagojienė atkreipė klausytojų dėmesį į lietuvių kalbos kaip negimtosios mokymo situaciją bei skaitmeninių išteklių lietuvių kalba gana ribotą pasirinkimą. Savo patirtimi, kaip mokyti kalbų inovatyviai, taikant IKT priemones, dalinosi VDU doktorantė Vigilija Žiūraitė, o VU Filosofijos fakulteto docentė Agnė Juškevičienė ir Filologijos fakulteto docentė Vitalija Kazlauskienė supažindino dalyvius su su ateities darbais skaitmenizuojant ugdymo turinį.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie projekto sėkmės: projekto asocijuotiems partneriams ir projekto dalyviams dalinantis turimais išteklius ir juos išbandant, atsakant į tyrimo klausimus, pristatant savo idėjas, moderuojant, skleidžiant informaciją, ir užduodant įdomius klausimus! "QuILL" komandos vardu Loreta Chodzkienė, Olga Medvedeva, Julija Korostenskienė, Hannah Shipman, Rita Vickienė.

Renginio transliaciją galite matyti čia >

Screenshot_2023-02-06_at_10.46.53.png

Seminaras „Etnolingvistiniai tyrimai Lietuvoje ir pasaulyje: sąvokų kalbinio-kultūrinio vaizdo rekonstrukcija“

Gruodžio 19 d., pirmadienį, 13.30 val. maloniai kviečiame į dr. Irenos Snukiškienės seminarą „Etnolingvistiniai tyrimai Lietuvoje ir pasaulyje: sąvokų kalbinio-kultūrinio vaizdo rekonstrukcija“. Seminaras vyks lietuvių kalba per MsTeams platformą.

Prisijungimo nuoroda >

Seminaro tikslas – pristatyti kultūrinės lingvistikos plėtrą pasaulyje ir Lietuvoje, didžiausią dėmesį skiriant Liublino etnolingvistikos mokyklai ir jos išplėtotiems kognityvinės definicijos kūrimo ir S-A-T metodams. Šių metodų pagalba siekiama rekonstruoti kalbinį pasaulėvaizdį, pasitelkiant visą eilę semantinių kategorijų (tokių kaip aspektas, bazinė reikšmė, profilis ir kt.), tiriamos sąvokų konceptualiosios struktūros ir jų kalbinė raiška: išskiriami konceptų semantiniai branduoliai ir profiliai, nustatomos laiko ir kultūros (-ų) nulemtos jų semantinės transformacijos. Seminare bus pristatomi Lietuvoje ir pasaulyje atliktų tyrimų pavyzdžiai, kalbama apie etnolingvistikos metodų pritaikomumą tarpdisciplininėse (lingvistikos ir antropologijos, filosofijos, aksiologijos, psichologijos) plotmėse. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos