Sidebar

UKI mokslininkų darbai naujame leidinyje

0953492 educational linguistic and media discourses 300Šią savaitę Cambridge Scholars Publishing leidykla išleido knygą Educational, Linguistic, and Media Discourses, kurioje pusė straipsnių autorių yra Fakulteto Užsienio kalbų instituto mokslininkai. Knygą sudaro trys dalys: pirma yra skirta kalbų mokymui ir mokymuisi bei  įžvalgoms apie mokytojų rengimą, antrame skyriuje nagrinėjamos literatūros ir kultūros problemos, o trečioje pateikiami lingvistiniai ir žiniasklaidos diskurso tyrimai. Dalis šiame leidinyje pateiktų mokslinių tyrimų buvo  pristatyti 2018 m. vykusioje  tarptautinėje konferencijoje Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: kalbiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai aspektai, kurią organizavo  Užsienio kalbų institutas, FIPLV Šiaurės ir Baltijos regionas bei Lietuvos kalbų mokytojų asociacija. 

Daugiau bendros informacijos apie knygą >

Virtualiai pavartyti knygą galite čia >

Plačiau apie knygą informacijos galite rasti taip pat ir čia >

Europos universitetų Arqus aljanso seminaras UKI dėstytojams

Šių metų spalio 19 dieną įvyko Arqus aljanso nuotolinis seminaras Teaching in English, kurį vedė Leipcigo universiteto (Vokietija) Kalbų centro lektorė Mary Waltie. Seminaras  buvo  skirtas akademinės anglų kalbos dėstymo analizei, orientuotas į mokslinio teksto skaitymo ir rašymo aspektus. Lektorė pristatė naudingus mokslinės anglų kalbos mokymo šaltinius, aptarė mokslinio stiliaus ypatumus. Mary Waltie  pasidalino su seminaro dalyviais savo dėstymo patirtimi, kaip mokyti studentus formuluoti mokslinių tyrimų tikslus, apibrėžti specifinius terminus, pateikti mokslinių tyrimų istorijas, rašyti pastraipas. Lektorė atkreipė dėmesį į dažnai pasitaikančias akademinio rašymo klaidas, pristatė akademiniam stiliui būdingus leksinius modelius. Kitas Mary Waltie seminaras vyks lapkričio mėnesį, į kurį bus pakviesti visus šia tematika besidominčius dėstytojus. 

Užsienio kalbų instituto vasaros renginių apžvalga

Pasirengimas naujiems mokslo metams

Birželio 15-16 d. ir rugsėjo 2-3 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojams nuotolinius mokymus vedė Getingeno universiteto (Vokietija) Kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų plėtotės centro direktorius dr. Johann Fischer (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen, Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland).  Tai jau ketvirti tęstiniai mokymai apie veiksminės prieities (angl. Action-oriented Approach)  kalbų dėstymo metodologijos taikymą universitetinėse kalbų studijose. Pernai metais intensyvūs mokymai vyko įprastiniu būdu, o šiais metasi dėl COVID -19  buvo pasirinktas nuotolinio mokymosi būdas. Šių metų nuotoliniuose mokymuose dalyvavo apie 30 Užsienio kalbų instituto dėstytojų, dėstančių dalykinę anglų kalbą įvairių universiteto studijų programų studentams. 

Po pernai vasarą vykusių dr. J. Fischer mokymų, Užsienio kalbų instituto dėstytojai buvo atnaujinę dalykinės anglų kalbos kursų aprašus įvairių studijų programų studentams pagal šią metodologiją, ir 2019/ 2020 akademiniais metais jau dėstė dalykinę anglų kalbą pagal atnaujintas programas. Šių metų birželio mėnesį vykusių dr. J. Fischer moderuojamų nuotolinių mokymų metu  dėstytojai atliko savo darbo pagal atnaujintas programas vertinimą, aptarė  studentų atsiliepimus ir  savo įžvalgas. 

 

Į rugsėjo 2-3 d. mokymus dr. J. Fischer pakvietė savo vadovaujamo Kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų plėtotės centro dėstytojus kartu  su mūsų Filologijos fakulteto  Užsienio kalbų instituto dėstytojais pasidalinti savo patirtimi. Susitikimo metu  kolegos iš Getingeno universiteto pademonstravo savo  mokymo ir testavimo medžiagą, kartu su mūsų dėstytojais aptarė įvairių studijų programų anglų kalbos kursų scenarijus ir jų dermę su egzaminų scenarijais, visi kartu dirbdami grupėmis tobulino mūsų dalykinės anglų kalbos kursų aprašus, ir taip padėjo mums pasirengti  naujiems mokslo metams. Getingeno universiteto dėstytojų geranoriškas bendradarbiavimas su instituto dėstytojais vyks ir toliau, rengiant bendrus seminarus. 

Sėkmingo bendradarbiavimo rezultatai buvo pristatyti rugsėjo 10-12 dienomis Brno mieste, Masaryk universitete (Čekijos Respublika) vykusioje 16-toje tarptautinėje mokslinėje  CercleS  (European Confederation of Language Centres in Higher Education): Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners konferencijoje, kurioje bendrą pranešimą skaitė dr. Johann Fischer (Getingeno univertsitetas, Vokietija) ir VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė. 

 

Užsienio kalbų institutas ir toliau sieks aukštos kalbų dėstymo kokybės, lygiuodamasis į Getingeno ir kitus Europos universitetus, kuriuose sėkmingai taikoma veiksminės prieities kalbų dėstymo metodologija. 


14 tarptautinis simpoziumas Moralinė kompetencija: jos prigimtis, reikšmė ir plėtotė

Šių metų liepos 23-24 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institute nuotoliniu būdu vyko 14 tarptautinis simpoziumas Moralinė kompetencija: jos prigimtis, reikšmė ir plėtotė (Moral Competence: its Nature, Relevance, and Education). Šį simpoziumą VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas organizavo kartu su Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Filosofijos institutu. Šio simpoziumo  metu mokslininkai (psichologai, filosofai, sociologai, edukologai) ir pradedantys tyrėjai doktorantai, švietimo institucijų atstovai iš įvairių šalių: Argentinos, Brazilijos, Čekijos Respublikos, Etiopijos, Indijos, Irano, Lenkijos, Malaizijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Nigerijos, Pakistano, Rumunijos,  JAV, Vokietijos ir Lietuvos bendraudami nuotoliniu būdu   dalinosi savo tyrinėjimais,  metodologinėmis įžvalgomis,  empiriniais duomenimis apie  moralinės kompetencijos plėtotės būtinybę ir praktinio taikymo galimybes ugdymo procese. Simpoziumo kviestiniai pranešėjai buvo žymūs įvairių šalių mokslininkai, turintys didelę moralinės kompetencijos tyrimų patirtį: dr. David Kohlberg (JAV), (garsaus amerikiečių mokslininko psichologo Lawrence Kohlberg sūnus), prof. dr. Ewa Nowak, (Lenkija), dr. Małgorzata Steć (Lenkija), dr. Kay Hemmerling (Vokietija), prof. dr. habil. Margret Ruep (Vokietija).

Pirmą kartą Lietuvoje moralinės kompetencijos matavimo instrumento Moralinės kompetencijos testo (Moral Competence Test, MCT) teoriją ir jos praktinį taikymą panaudojant Konstanco dilemų diskusijų metodą (Konstanz Method of Dilemma-Discussion, KMDD) pristatė pats šios teorijos autorius ir KMDD metodo kūrėjas Vokietijos Konstanco universiteto emeritas prof. Georgas Lindas.  Simpoziumo dalyviai pristatė šios teorijos palyginamąją analizę kitų teorijų kontekste, aptarė KMDD metodo taikymo teorinį-metodologinį pagrindimą ir jo praktinio taikymo mokslinių tyrinėjimų bei ugdymo procese galimybes.

Šis simpoziumas  buvo tęstinis renginys, kurį anksčiau organizuodavo pats prof. G. Lindas Vokietijoje Konstanco universitete ir kitose šalyse kartu su savo mokslinės teorijos sekėjais, mokslininkais, doktorantais, pedagogais. Organizuojat šį simpoziumą Lietuvoje buvo siekta išlaikyti jo ankstesnį formatą, tikslų ir principų tęstinumą.

Simpoziumo dalyviai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su prof. G. Lindo atliktais tyrimais, bet ir dalyvauti diskusijose su pačiu šios teorijos autoriumi, bei kitais tyrėjais, užmegzti kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui, praplėsti savo tyrinėjimų lauką, į jį integruojant ir moralinės kompetencijos plėtotės klausimus. 

Moralinė kompetencija yra viena iš bendrųjų kompetencijų, kurios turi būti ir yra ugdomos universitetuose. Todėl dalyvavimas šiame tęstiniame renginyje buvo  labai naudingas visiems ir mokslininkams, ir pedagogams praktikams. 

Doc. Carmen Caro Dugo įteiktas Riterio kryžius

Vasario 16 d., Valstybės atkūrimo dienos proga, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už nuopelnus Lietuvai, už jos vardo garsinimą pasaulyje, už atsidavimą jai kasdieniu prasmingu darbu įteikė valstybinius apdovanojimus žmonėms, vertiems didžiausio pagerbimo.

Šalies vadovas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių įteikė ir Carmen Caro Dugo – Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbotyros katedros docentei už aktyvią lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo plėtojimą bei Lietuvos vardo skleidimą Ispanijos Karalystėje.

„Žinoma, buvo be galo graži šventė, esu labai dėkinga už pripažinimą, taip pat tikrai patiko pamatyti kitus vertėjus tarp apdovanotųjų. Tačiau nuoširdžiai tikiu, kad tai aš turiu būti dėkinga už man suteiktą galimybę susipažinti su lietuvių kultūra, ji mano gyvenimą praturtino – taip sakiau ir Prezidentui.  Lietuvių literatūrą versti ir skleisti man yra malonumas“, – įspūdžiais pasidalino Carmen Caro Dugo.

Ceremonijoje taip pat dalyvavo Filologijos fakulteto profesorės Roma Kriaučiūnienė ir Nijolė Maskaliūnienė, ir Ispanijos karalystės ambasadorius José María Robles Fraga. 

 

carmen car dugo

UKI seminaras: prof. Julija Korostenskienė

Spalio 29 d., antradienį, 15.00 val. K. Donelaičio aud. vyks prof. dr. Julijos Korostenskienės seminaras Extending the split-CP approach for Lithuanian to Russian subordinate constructions with the unstressed negative particle ni (e.g. Kak by ni, gde by ni...).

UKI seminaras: doc. dr. L. Arcimavičienė

UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kviečia į doc. dr. Liudmilos Arcimavičienės seminarą Political Discourse Analysis: methodological insights. Seminaras vyks spalio 25 d. 13.00 val. K. Donelaičio aud. Seminaras vyks anglų kalba.

Seminare siekiama pademonstruoti turinio metodologijos taikymą Jungtinių Tautų asamblėjos pasaulio lyderių metinėse kalbose. Pirmoje seminaro dalyje, bus parodomi ir aptariami būdai, kaip galima integruoti lingvistinę metaforos analizę su populizmo ir hegemonijos teorijomis. Antroje dalyje, bus pateikiami analizės pavyzdžiai iš JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump), Irano prezidento Hasan Ruani (Hassan Rouhani) ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo kalbų.

UKI seminaras: Vitalija Jankauskaitė-Jokūbaitienė

UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kviečia į lekt. Vitalijos Jankauskaitės-Jokūbaitienės seminarą The use of digital media within the framework of task-based approach. Seminaras vyks spalio 18 d. 13.00 val. SP01 auditorijoje. Seminaras vyks anglų kalba.

Seminare siekiama pademonstruoti įvairius technologijų pritaikymo būdus aktyviųjų metodų dėstymo kontekste. Pirmoje seminaro dalyje, bus parodomi ir aptariami būdai, kaip galima pagerinti atvejo analizės darbą auditorijoje, integruojant el. taikomuosius įrenginius. Antroje dalyje, bus demonstruojama ir aptariama elektroninė debatų balsavimo eiga, projektinės veiklos planavimas bei bendradarbiavimo būdai akademinio rašymo veikloje pasitelkiant internetinę teksto rengyklę (an. Google docs.) Seminaro dalyviai kviečiami išbandyti šių įrenginių pritaikymą, savo telefonų ir asmeninių kompiuterių pagalba.

Studentai susitiko su JAV žurnaliste Ann Cooper

2019 m. spalio 4 dieną Anglų ir kitos užsienio kalbos programos studentai dalyvavo JAV ambasados organizuotame susitikime su žymia JAV žurnaliste, visuomenės veikėja Ann Cooper. 

Niujorko Kolumbijos žurnalistikos  mokyklos  (Columbia Journalism School) profesorė, turinti daugiau kaip 25 metų patirtį radijo ir spaudos srityje, buvo pirmoji JAV „National Public Radio“ biuro vadovė Maskvoje, rengusi laidas paskutiniais Sovietų Sąjungos žlugimo metais. Ann Cooper radijo reportažai buvo susiję ir su svarbiausiais Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdžio įvykiais 1987–1991 metais, įskaitant kruvinus Sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Vizito Lietuvoje metu Ann Cooper davė ne vieną interviu radijui ir spaudai, susitiko su eile žurnalistų ir pilietinės visuomenės lyderių, skaitė paskaitas žiniasklaidos dezinformacijos temomis, susitiko ir su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentais.

Anglų ir kitos užsienio kalbos programos antrakursiai turėjo retą progą pabendrauti su tiesiogiai Lietuvos įvykius stebėjusia ir reportažus JAV radijo klausytojams rengusia žurnaliste. Bendrų diskusijų metu studentai pasidalijo savo įžvalgomis apie įvykius, kurių liudininkais buvo jų artimieji, sužinojo apie tuometinių techninių galimybių ribotumą, iššūkius užsienio žurnalistų darbe, ruošiant reportažus iš Sovietų Sąjungos. Neliko neaptarta ir dezinformacijos sklaida, „trolių fabrikų” veikla, žurnalistinės anglų kalbos ypatumai, būtinybė skirti melą nuo tiesos.

71814955 10162375992240582 4879282010184482816 n

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos