Sidebar

UKI seminaras: Gender and Migration in the Mainstream Media

UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kviečia į doc. dr. Liudmilos Arcimavičienės seminarą „Gender and Migration in the Mainstream Media: critical metaphor approach“.

Seminaras vyks kovo 26 d. 16.30 val. SP1 auditorijoje (Universiteto g. 5, Vilnius). Seminaro kalba – anglų.

Šio seminaro tikslas – pristatyti kritinio diskurso analizės metodą, nustatant vyrų ir moterų žurnalistų formuojamą neigiamą nuomonę apie migrantus ir migraciją. 

This seminar aims to demonstrate how critical discourse approach can be implemented, while analysing migration issues vis-a-vis gender and metaphor in the mainstream media. By viewing gender as a performative category, it will be shown how both female and male journalists metaphorically evaluate migration by offering such perspectives of migrants as quantifiable and tradable objects, natural phenomena, criminals, enemies and terrorists.

UKI seminaras. Doc. dr. Svetozaro Poštič

UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kviečia į doc. dr. Svetozaro Poštič seminarą The process of writing a culture-related coursebook: theoretical and practical insights, kuris vyks 2019 m. kovo 12 d. 16.30 val. Užsienio kalbų instituto SHM auditorijoje. Seminaro kalba – anglų.

Šio seminaro tikslas – pristatyti JAV kultūros istorijos vadovėlį, skirtą VU Filologijos fakulteto studentams.

This seminar aims to present a textbook about the history of US culture created specifically for the students of Vilnius University at the Faculty of Philology. It reveals the intellectual and creative process involved in composing such a learning tool, as well as all the considerations which had to be taken into account regarding different levels, and various cultural and educational background of students taking the course.

Rasos Bačiulienės projektas nominuotas „International Excellence Awards 2019“ apdovanojimui

Paskelbtas prestižinės tarptautinės Londono knygų mugės „International Excellence Awards 2019“ kandidatų sąrašas. Jame Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojos Rasos Bačiulienės projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ nominuotas kategorijoje „The Educational Learning Resources“ kartu su projektu iš JAV leidyklos „Bookful by Inception“ ir Pietų Afrikos leidyklos „Virtual Reading Gym“. 

„International Excellence Award 2019“ apdovanojimai rengiami jau šeštąjį kartą bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės leidėjų asociacija. Apdovanojimai teikiami septyniolikoje kategorijų, kurias atstovauja geriausi leidybos ambasadoriai, novatoriški leidiniai ir iniciatyvos. Kiekvienoje apdovanojimo kategorijoje teisėjų grupę sudarė šio sektoriaus ekspertai. Septyniolikoje kategorijų varžėsi net 26 šalys.

Rasos Bačiulienės inicijuotas projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ įvertintas už tai, kad įtraukė tautines mažumas, socialiai pažeidžiamus jaunuolius ir jaunus individus, turinčius negalią ar kitus specialiuosius poreikius, iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Norvegijos.

Londono knygų mugė, vyksianti kovo 12–14 d., yra viena didžiausių ir ekspertų laikoma antra pagal svarbą pasaulyje. Šiais metais mugėje dalyvauja beveik 60 šalių iš visų kontinentų ir daugiau nei 2000 leidyklų bei spaustuvių. 

Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)

Vasario 21 d. įvyko seminaras „Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)“. Seminare Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedros lektorė Rūta Sirvydė apžvelgė fiziologinius ir psichologinius atminties veikimo principus, paaiškino, kaip gimtosios ir užsienio kalbos leksiniai vienetai saugomi atmintyje, atsakė klausimus.

Seminaro dalyviai atliko vizualinės ir akustinės atminties testus, išsiaiškino savo atminties ribas, susipažino su dažnai daromomis vadovėlių rengėjų ir mokytojų klaidomis, sužinojo apie mokslininkų rekomenduojamas technikas didesniam informacijos kiekiui įsiminti.

Lektorė R. Sirvydė pasidalijo psicholingvistinių tyrimų įžvalgomis ir jų taikymo galimybėmis užsienio kalbų mokymo(si)  procese, atsakė į klausimus: Ar galima užsienio kalbos išmokti per mėnesį, dvi savaites? Kiek naujos informacijos galima įsiminti? Kaip praplėsti atminties ribas? Kiek naujų žodžių galima užduoti išmokti? Kodėl painiojami kai kurie žodžiai? Kaip padaryti mokymosi procesą kuo efektyvesnį? Remiantis plintančio aktyvumo šalininkų ir konektyvistų teorijomis buvo atskleista, kokie procesai vyksta, kai mums reikia parinkti tinkamus žodžius.

Seminaras mokytojams apie integruotą dalyko ir kalbų mokymą

Šių metų vasario 15 dieną Filologijos fakultete lankėsi mokytojai iš Molėtų ir Lenkijos Veiherovo Karaliaus Jono III gimnazijų. Vizitas vyko pagal šių mokyklų vykdomą programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Seminarą tema „Integruotas dalyko ir kalbų mokymas: Lietuvos mokytojų požiūris“ vedė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė.

Mokytojams buvo pristatyti Lietuvos mokytojų požiūrio į integruotą dalyko ir kalbos mokymą kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Seminaro dalyviai, įvairių dalykų (istorijos, fizikos, muzikos, matematikos, anglų ir lenkų kalbų) mokytojai diskutavo apie integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) metodo privalumus ir trūkumus, jo taikymo galimybes mokyklose, dalijosi asmenine patirtimi. 

 

Lektoriaus Jefferey La Roux dėstymo patirtis, metodai ir patarimai

Vasario 13 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedra pakvietė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narius ir Instituto dėstytojus į lektoriaus Jefferey La Roux seminarą „Engaging Students in the Classroom“.

Seminare VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto lektorius J. La Roux dalijosi ilgamete savo darbo patirtimi, pasakojo, kaip ir kokiais būdais bei metodais sudominti studentus ir įtraukti juos į mokymo(si) procesą dalykinės anglų kalbos paskaitose, pateikė daug vertingų patarimų, pasidžiaugė sėkmingais savo darbo rezultatais su Žurnalistikos studijų programos studentais. Lektorius paatviravo, kad žurnalistikos studentams puikų įspūdį paliko ir didžiulio jų susidomėjimo sulaukė į paskaitą pakviesta radijo žurnalistė Rūta Kupetytė. Jos žinios, nuostabūs patarimai, entuziazmas, aistra ir meilė savo darbui įkvėpė ir sužavėjo pirmakursius. Jų mintis apie susitikimą anglų kalba skaitykite čia: pirmas straipsnis, antras straipsnis, trečias straipsnis.

Seminaro dalyviams buvo pristatyti ir studentų sukurti asmeniniai tinklapiai, kuriuose jie talpina visus savo parengtus straipsnius anglų kalba.

La Roux Institute dirba jau antrus metus. Jis anglų kalbą dėstė VU Gyvybės mokslų centre ir Komunikacijos fakultete, o šiuo metu dėsto Chemijos ir geomokslų, Matematikos ir informatikos bei Filologijos fakultetuose.  

student audience 01

UKI seminaras

Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedra 2019 m. vasario 19 d. 16.30 val. kviečia į dr. O. Ivancu seminarą: „Integrating Literary Theory Analysis into ESP: practical insights“. Seminaras vyks anglų kalba VU Filologijos fakulteto 115 aud. (Universiteto g. 5, Vilnius).

Šio seminaro tikslas – pristatyti metodologiją, kuri padeda dr. O. Ivancu integruoti kritinės literatūros analizės teoriją dalykinės anglų kalbos paskaitose VU Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos studijų programos studentams. Seminare bus remiamasi pranešėjo įžvalgomis, paskelbtomis jo publikacijoje „The Chronicle of a War Foretold: Science vs Humanities“ (Ovidiu Ivancu, In Romanian Life, 2017).    

Anotacija:

Despite the wide usage of transdisciplinarity, the language of science and the language of humanities still struggle for common ground. For many ESP teachers and science students, transitioning from humanities to science is one of the most problematic challenges. Specialists of two different fields have to meet half-way, in an attempt of using the tools of one field to enrich or give a different perspective on the other one. Since the vastness of both humanities and science is a growing impediment, more often than not, students and teachers might work with the presupposition that no meaningful outcome could arise from bringing them together. These are the main concerns the present seminar tries to address. The seminar is based on the essay “The Chronicle of a War Foretold: Science vs Humanities” (Ovidiu Ivancu, In Romanian Life, 2017).

Debatų taurė jau pasiekė nugalėtojų fakultetą

Gruodžio 14 d. Vinco Kėvės auditorijoje pirmą kartą vyko tarpfakultetiniai taikomieji debatai anglų kalba. Juos laimėjo VU Matematikos ir informatikos fakulteto studentų komanda. 

Renginyje studentai, atstovaujantys skirtingiems universiteto fakultetams (Filologijos, Fizikos, Matematikos ir Informatikos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų), diskutavo įvairiomis temomis, aistringai demonstravo anglų kalbos žinias, kritinį mąstymą ir kitokios nuomonės toleranciją. Debatai yra rengiami Europos šalių ir JAV universitetuose, tai – ilgalaikė akademinė tradicija, sulaukianti daug akademinės bendruomenės ir plačiosios visuomenės susidomėjimo. Tikimės, kad šis debatų turnyras taps gražia tradicija ir mūsų universitete. 

Komandų narių gebėjimą atskleisti turinį, kritiškai vertinti argumentus bei juos pagrįsti vertino penkių teisėjų komisija: Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, atstovaujanti kalbotyros ir komunikacijos sričiai, VU Verslo mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė, atstovaujanti verslo ir lyderystės sričiai, Jungtinės Karalystės ambasados Lietuvoje atstovas Simon Beglin, atsakingas už vidinės rinkos ir prekybos politiką, JAV ambasados Lietuvoje atstovas Ted Massey, atsakingas už Europos saugumo politiką, ir Lietuvos seimo narys bei diplomatas Žygimantas Pavilionis.  

Debatuose susitiko dešimt tarpfakultetinių komandų, atstovaujančių keturis Vilniaus universiteto fakultetus: 

  1. Vytas Kereišis, Kotryna Jankūnaitė (VU TSPMI)
  2. Kęstutis Grumodas, Dominykas Jovaiša (VU MIF)
  3. Žygimantas Logminas, Justas Paldavičius (VU FF)
  4. Andrius Jokubauskas, Kasparas Bražėnas (VU MIF)
  5. Matas Čenys, Žygimantas Augūnas (VU MIF)
  6. Ugnė Misevičiūtė, Paulius Perminas (VU TSPMI)
  7. Aistė Būtaitė, Ieva Gedraitytė (VU FLF)
  8. Valentas Buivydas, Žygimantas Šilobritas (VU TSPMI)
  9. Evelina Žemeikytė, Daniel Bogdevič (VU FLF)
  10. Edvinas Ragėnas, Sergey Biserov (VU FLF)

Šie komandų atstovai parengė kalbas penkiomis skirtingomis temomis (masinės kultūros reikšmę ir visuomenės vartotojiškumą, feminizmo ideologiją, evoliucinę biologiją, aukštojo mokslo įtaką asmenybės ugdymui ir kt.) anglų kalba. Debatai vyko laikantis Britų parlamentinio debatų modelio. Šiuo atveju buvo laikomasi supaprastinto modelio, nes kiekvieną komandą (t. y. Vyriausybės ir opozicijos) sudarė du, o ne keturi nariai. Tokį sprendimą lėmė šių debatų tikslas – suburti daugiau studentų komandų iš skirtingų fakultetų. 

Daugiausia vertinimo taškų surinko TSPMI ir MIF komandos. TSPMI komandos atstovai Ugnė Misevičiūtė ir Paulius Perminas bei MIF komandos atstovai Andrius Jokubauskas ir Kasparas Bražėnassusitiko finale ir diskutavo be pasiruošimo (tema THB that it is better to be on the naughty-list than on the nice-list). Debatus laimėjo Andrius Jokubauskas ir Kasparas Bražėnas (MIF).

Debatus moderavo VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto doc. dr. Liudmila Arcimavičienė. 

Nuotraukoje debatų turnyro nugalėtojai Andrius Jokubauskas ir Kasparas Bražėnasperduoda debatų trofėjų MIF dekanui  Prof. dr. Pauliui Drungilai.  

Taurės perdavimas UKI debatai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos