Sidebar

Išleistas dvikalbis patarlių žodynas „Vilko ašara“

Neseniai dienos šviesą išvydo naujas VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojos Rasos Bačiulienės dvikalbis patarlių žodynas „Vilko ašara“. Leidinį sudaro lietuvių ir anglų patarlės, priežodžiai bei palyginimai, kurių pagrindinis veikėjas yra vilkas. Tai gana gudrus gyvūnas, tad ir patarlėmis dažnai perteikiamas gudrumas, suktumas, apgaulė, veidmainystė. Vilko įvaizdis pasirenkamas kalbant apie nepasotinamą alkį, ėdrumą, godumą, taip pat įsisenėjusius blogus įpročius, piktumą ir tinginystę. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais, pateikti tiesioginiai ir netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Pabaigoje skaitytojas ras temų rodyklę ir lietuvių bei anglų patarlių rodykles. Ši knyga puikiai tinka tiek lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių kalba, taip pat mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių ar vertėjams, ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ar sąmojingo posakio ir atitikmens. 

Dvikalbį žodyną puošia jaunosios menininkės Emilijos Čypaitės iliustracijos, kurios taikliai atskleidžia vilko charakterį smulkiosios tautosakos kūriniuose.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

Kviečiame į „Arqus Academy Week“ renginių savaitę  

Gegužės 3–7 d. Vilniaus universitetas kviečia į įdomių diskusijų, paskaitų, dirbtuvių ir kitų renginių kupiną Europos universitetų aljanso „Arqus“ renginių ciklą „Arqus Academy Week“. Septynių universitetų bendruomenėms sutelkti ir aljansą visuomenei atverti siekiantis renginys šiemet daugiausia dėmesio skirs ateities aukštojo mokslo institucijos vizijos formavimui.

Plačiau apie ciklą galite perskaityti VU naujienose, taip pat daugiau apie renginių ciklą, programas, pranešėjus ir temas rasite čia.

Kartu kviečiame pasiklausyti pokalbio apie „Arqus“ veiklą su Fakulteto Užsienio kalbų instuto direktore ir šios veiklos vadove prof. dr. Roma Kriaučiūniene. Kalbina VU vidinės komunikacijos koordinatorius Vilius Alesius.

J. Kirejeva apgynė daktaro disertaciją

Sveikiname Filologijos fakulteto UKI lektorę Jeleną Kirejevą, 2021 04 15 sėkmingai apgynusią eksternu parengtą daktaro disertaciją tema: Šnekos žanras „barniai“: konstitutyviniai požymiai (remiantis šiuolaikine anglų ir rusų drama). Disertantės mokslinė konsultantė – prof. habil. dr. Eleonora Lassan.

Sveikiname ir linkime sėkmės!

Tarptautinis viešosios kalbos konkursas anglų kalba

Š.m. kovo 12 d. jau 24-ą kartą vyko respublikinis moksleivių viešojo kalbėjimo anglų kalba konkursas (the National Public Speaking Competition), kurį organizavo The English-Speaking Union Lithuania kartu su LCC tarptautiniu universitetu (LCC International University). 

The English Speaking Union (The ESU) yra tarptautinė organizacija, kurią 1918 m. Londone įkūrė žurnalistas seras Evelynas Wrenchas, ir kurio globėja nuo 1957 m. tapo karalienė Elžbieta II. The ESU koordinuoja šį konkursą beveik 50-je pasaulio šalių.

Lietuvoje dėl pirmųjų vietų šiais metais varžėsi 36 moksleiviai. Konkurso nugalėtoja tapo Greta Pangonytė iš Kauno Technologijų universiteto gimnazijos. Ji atstovaus Lietuvą Tarptautiniame viešojo kalbėjimo konkurse Londone.

Teisėjų kolegijoje dalyvavo ir dvi VU Filologijos fakulteto, Užsienio kalbų instituto dėstytojos: lektorė Birutė Ona Palovienė (The ESU Lithuania Prezidentė) ir asist. dr. Deimantė Veličkienė.

160302907 3569498759828710 2094482770312525930 o

Seminaras: „Technologijų panaudojimas nuotolinio mokymo(si) procese: Robert O'Dowd įžvalgos ir praktika“

Vasario 25 d., ketvirtadienį, 14.30 val. MS Teams aplinkoje bendruomenės narius kviečiame į UKI Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedros lekt. Vitalijos Jankauskaitės-Jokūbaitienės seminarą Technologijų panaudojimas nuotolinio mokymo(si) procese: Robert O'Dowd įžvalgos ir praktika.

Seminaro metu bus dalinamasi žiniomis, kaip integruoti virtualias aplinkas bei priemones ir jų pagalba interaktyviai perteikti dėstomą medžiagą, įtraukti studentus į aktyvų, prasmingą  bendravimą ir bendradarbiavimą   sinchroniniu/ asinchroniu nuotolinio mokymo(s) metu. Pranešimas remsis kursų medžiaga, pasidalinta lektoriaus Robert O'Dowd  iš Leono iniversiteto. Užsiregistravusiems dalyviams bus galimybė gauti metodinę medžiagą, patalpintą Moodle. 

Į seminarą prašome registruotis iki vasario 22 d. (dalyvių skaičius ribotas) el. paštu:

UKI mokslininkų darbai naujame leidinyje

0953492 educational linguistic and media discourses 300Šią savaitę Cambridge Scholars Publishing leidykla išleido knygą Educational, Linguistic, and Media Discourses, kurioje pusė straipsnių autorių yra Fakulteto Užsienio kalbų instituto mokslininkai. Knygą sudaro trys dalys: pirma yra skirta kalbų mokymui ir mokymuisi bei  įžvalgoms apie mokytojų rengimą, antrame skyriuje nagrinėjamos literatūros ir kultūros problemos, o trečioje pateikiami lingvistiniai ir žiniasklaidos diskurso tyrimai. Dalis šiame leidinyje pateiktų mokslinių tyrimų buvo  pristatyti 2018 m. vykusioje  tarptautinėje konferencijoje Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: kalbiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai aspektai, kurią organizavo  Užsienio kalbų institutas, FIPLV Šiaurės ir Baltijos regionas bei Lietuvos kalbų mokytojų asociacija. 

Daugiau bendros informacijos apie knygą >

Virtualiai pavartyti knygą galite čia >

Plačiau apie knygą informacijos galite rasti taip pat ir čia >

Europos universitetų Arqus aljanso seminaras UKI dėstytojams

Šių metų spalio 19 dieną įvyko Arqus aljanso nuotolinis seminaras Teaching in English, kurį vedė Leipcigo universiteto (Vokietija) Kalbų centro lektorė Mary Waltie. Seminaras  buvo  skirtas akademinės anglų kalbos dėstymo analizei, orientuotas į mokslinio teksto skaitymo ir rašymo aspektus. Lektorė pristatė naudingus mokslinės anglų kalbos mokymo šaltinius, aptarė mokslinio stiliaus ypatumus. Mary Waltie  pasidalino su seminaro dalyviais savo dėstymo patirtimi, kaip mokyti studentus formuluoti mokslinių tyrimų tikslus, apibrėžti specifinius terminus, pateikti mokslinių tyrimų istorijas, rašyti pastraipas. Lektorė atkreipė dėmesį į dažnai pasitaikančias akademinio rašymo klaidas, pristatė akademiniam stiliui būdingus leksinius modelius. Kitas Mary Waltie seminaras vyks lapkričio mėnesį, į kurį bus pakviesti visus šia tematika besidominčius dėstytojus. 

Užsienio kalbų instituto vasaros renginių apžvalga

Pasirengimas naujiems mokslo metams

Birželio 15-16 d. ir rugsėjo 2-3 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojams nuotolinius mokymus vedė Getingeno universiteto (Vokietija) Kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų plėtotės centro direktorius dr. Johann Fischer (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen, Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland).  Tai jau ketvirti tęstiniai mokymai apie veiksminės prieities (angl. Action-oriented Approach)  kalbų dėstymo metodologijos taikymą universitetinėse kalbų studijose. Pernai metais intensyvūs mokymai vyko įprastiniu būdu, o šiais metasi dėl COVID -19  buvo pasirinktas nuotolinio mokymosi būdas. Šių metų nuotoliniuose mokymuose dalyvavo apie 30 Užsienio kalbų instituto dėstytojų, dėstančių dalykinę anglų kalbą įvairių universiteto studijų programų studentams. 

Po pernai vasarą vykusių dr. J. Fischer mokymų, Užsienio kalbų instituto dėstytojai buvo atnaujinę dalykinės anglų kalbos kursų aprašus įvairių studijų programų studentams pagal šią metodologiją, ir 2019/ 2020 akademiniais metais jau dėstė dalykinę anglų kalbą pagal atnaujintas programas. Šių metų birželio mėnesį vykusių dr. J. Fischer moderuojamų nuotolinių mokymų metu  dėstytojai atliko savo darbo pagal atnaujintas programas vertinimą, aptarė  studentų atsiliepimus ir  savo įžvalgas. 

 

Į rugsėjo 2-3 d. mokymus dr. J. Fischer pakvietė savo vadovaujamo Kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų plėtotės centro dėstytojus kartu  su mūsų Filologijos fakulteto  Užsienio kalbų instituto dėstytojais pasidalinti savo patirtimi. Susitikimo metu  kolegos iš Getingeno universiteto pademonstravo savo  mokymo ir testavimo medžiagą, kartu su mūsų dėstytojais aptarė įvairių studijų programų anglų kalbos kursų scenarijus ir jų dermę su egzaminų scenarijais, visi kartu dirbdami grupėmis tobulino mūsų dalykinės anglų kalbos kursų aprašus, ir taip padėjo mums pasirengti  naujiems mokslo metams. Getingeno universiteto dėstytojų geranoriškas bendradarbiavimas su instituto dėstytojais vyks ir toliau, rengiant bendrus seminarus. 

Sėkmingo bendradarbiavimo rezultatai buvo pristatyti rugsėjo 10-12 dienomis Brno mieste, Masaryk universitete (Čekijos Respublika) vykusioje 16-toje tarptautinėje mokslinėje  CercleS  (European Confederation of Language Centres in Higher Education): Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners konferencijoje, kurioje bendrą pranešimą skaitė dr. Johann Fischer (Getingeno univertsitetas, Vokietija) ir VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė. 

 

Užsienio kalbų institutas ir toliau sieks aukštos kalbų dėstymo kokybės, lygiuodamasis į Getingeno ir kitus Europos universitetus, kuriuose sėkmingai taikoma veiksminės prieities kalbų dėstymo metodologija. 


14 tarptautinis simpoziumas Moralinė kompetencija: jos prigimtis, reikšmė ir plėtotė

Šių metų liepos 23-24 d. VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institute nuotoliniu būdu vyko 14 tarptautinis simpoziumas Moralinė kompetencija: jos prigimtis, reikšmė ir plėtotė (Moral Competence: its Nature, Relevance, and Education). Šį simpoziumą VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas organizavo kartu su Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Filosofijos institutu. Šio simpoziumo  metu mokslininkai (psichologai, filosofai, sociologai, edukologai) ir pradedantys tyrėjai doktorantai, švietimo institucijų atstovai iš įvairių šalių: Argentinos, Brazilijos, Čekijos Respublikos, Etiopijos, Indijos, Irano, Lenkijos, Malaizijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Nigerijos, Pakistano, Rumunijos,  JAV, Vokietijos ir Lietuvos bendraudami nuotoliniu būdu   dalinosi savo tyrinėjimais,  metodologinėmis įžvalgomis,  empiriniais duomenimis apie  moralinės kompetencijos plėtotės būtinybę ir praktinio taikymo galimybes ugdymo procese. Simpoziumo kviestiniai pranešėjai buvo žymūs įvairių šalių mokslininkai, turintys didelę moralinės kompetencijos tyrimų patirtį: dr. David Kohlberg (JAV), (garsaus amerikiečių mokslininko psichologo Lawrence Kohlberg sūnus), prof. dr. Ewa Nowak, (Lenkija), dr. Małgorzata Steć (Lenkija), dr. Kay Hemmerling (Vokietija), prof. dr. habil. Margret Ruep (Vokietija).

Pirmą kartą Lietuvoje moralinės kompetencijos matavimo instrumento Moralinės kompetencijos testo (Moral Competence Test, MCT) teoriją ir jos praktinį taikymą panaudojant Konstanco dilemų diskusijų metodą (Konstanz Method of Dilemma-Discussion, KMDD) pristatė pats šios teorijos autorius ir KMDD metodo kūrėjas Vokietijos Konstanco universiteto emeritas prof. Georgas Lindas.  Simpoziumo dalyviai pristatė šios teorijos palyginamąją analizę kitų teorijų kontekste, aptarė KMDD metodo taikymo teorinį-metodologinį pagrindimą ir jo praktinio taikymo mokslinių tyrinėjimų bei ugdymo procese galimybes.

Šis simpoziumas  buvo tęstinis renginys, kurį anksčiau organizuodavo pats prof. G. Lindas Vokietijoje Konstanco universitete ir kitose šalyse kartu su savo mokslinės teorijos sekėjais, mokslininkais, doktorantais, pedagogais. Organizuojat šį simpoziumą Lietuvoje buvo siekta išlaikyti jo ankstesnį formatą, tikslų ir principų tęstinumą.

Simpoziumo dalyviai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su prof. G. Lindo atliktais tyrimais, bet ir dalyvauti diskusijose su pačiu šios teorijos autoriumi, bei kitais tyrėjais, užmegzti kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui, praplėsti savo tyrinėjimų lauką, į jį integruojant ir moralinės kompetencijos plėtotės klausimus. 

Moralinė kompetencija yra viena iš bendrųjų kompetencijų, kurios turi būti ir yra ugdomos universitetuose. Todėl dalyvavimas šiame tęstiniame renginyje buvo  labai naudingas visiems ir mokslininkams, ir pedagogams praktikams. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos