Sidebar

UKI darbuotojai

Dalykinių kalbų tyrimų katedra 

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė Užsienio kalbų didaktika
Vertybinių nuostatų, moralinės kompetencijos ugdymas
Daugiakalbystė ir kalbų politika
 
DOCENTAI
Doc. dr. Simona Kontrimienė (vedėja) Socialinių mokslų tyrimų metodai
Dvasingumas
Auklėjimo teorija ir praktika
Dalykinės anglų kalbos didaktika
Romantinės meilės psichologija, fiziologija ir fenomenologija
 
VYRESNIEJI MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Inna Samoylyukevich Diskurso jungikliai
Motyvacijos tyrimai
 
LEKTORIAI
Vilma Asijavičiūtė Profesinės užsienio kalbos mokymas(is)
Vertimas
Motyvacija
Diskurso jungikliai
 
Rasa Bačiulienė Frazeologija
Leksikografija
 
Laura Černelytė Anglų kalbos fonologija
Kalbos variantiškumas
 
Rūta Montvilienė Edukologija ir kalbų didaktika
Dalykinės (verslo) anglų kalbos mokymas ir metodika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Jurgita Kašelionytė-Radet Mokytojo identitetas
Anglų kalba kaip dėstymo kalba (EMI)
 
Gracija Pleikienė Anglų kalbos didaktika
Leksikografija
 
Nicholas Edward Rickard TESOL ir taikomoji lingvistika
Anglų kalbos mokymas ir CLIL
ESP
Medžiagos kūrimas anglų kalba dėstomiems dalykams
Martime / Laivyno istorija
 
Diana Snapkauskaitė Gretinamoji leksikologija
Lyginamoji terminologija
Dvikalbė leksikografija
 
Rasa Stalnionytė Užsienio kalbų didaktika  
Roma Valiukienė Specializuotos mokymo medžiagos rengimas (ESP)
Testavimas
Integruotas dalyko ir užsienio kalbų mokymas (CLIL)
 
Vilma Vaskelaitė Užsienio kalbų didaktika
Vertimo tyrimai ir metodologija
 

 

Medijų lingvistikos centras

PROFESORIAI
Prof. dr. Julija Korostenskienė (vedėja) Sintaksės ir morfologijos sankirta
Medijų diskurso analizė
 
DOCENTAI
Doc. dr. Lina Bikelienė Besimokančiųjų kalba
Lietuvių besimokančiųjų anglų kalbos fonetiniai ir fonologiniai ypatumai
Tekstynų lingvistika
 
Doc. dr. Loreta Chodzkienė Tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymas(sis) užsienio kalbų mokyme(si)
Medijų diskursas
Telekolaboracija, kaip mokymo(si) metodas  
Dalykinė anglų kalba 
 
Doc. dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė Morfologija
Leksikologija ir leksikografija
Akademinė ir mokslinė anglų kalba
 
LEKTORIAI
Birutė Ona Palovienė Lingvistika
Tarpkultūrinė komunikacija
Užsienio kalbos didaktika
CLIL
Dalykinė anglų kalba
Užsienio kalbų žinių vertinimas 
 
Hannah Shipman-Gricienė Anglų kalbos mokymas leksikos pagrindu
IT naudojimas mokymo(si) procese
Besimokančiųjų anglų kalbos pasiekimų vertinimas
 
Eglė Židonienė Morfologija
Užsienio kalbų didaktika
 

 

Romanų kalbotyros katedra

PROFESORIAI
Prof. dr. Danguolė Melnikienė (vedėja ir studijų programos Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų, prancūzų, norvegų, rusų, vokiečių) komiteto pirmininkė) Leksikografija ir metaleksikografija
Prancūzų kalbos leksikologija, stilistika
 
DOCENTAI
Doc. dr. Carmen Caro Dugo Vertimo iš lietuvių į ispanų kalbą sintaksiniai ir kultūriniai aspektai
Ispanų kalbos sintaksė
 
Doc. dr. Daiva Mickūnaitytė Prancūzų kalbos fonetika
Leksikologija
Romanų kalbotyra
 
ASISTENTAI
Dr. Alfonso Rascon Caballero Leksikologija
Leksikografija
Sintaksės-semantikos sandūra
Ispanų literatūra
 
LEKTORIAI
Viktorija Hollstein Norvegų kalbos stilistika ir literatūra  
Eglė Girniuvienė Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
Gitana Irnienė Dalykinė ispanų kalba
Ispanų kalbos didaktika
 
Svetlana Kosova Prancūzų kalbos didaktika  
Justinas Pekarskas Norvegų kalbos morfologija ir sintaksė
Eglė Sakalytė Ispanų kalbos didaktika  
Dokt. Elina Sidorovič

Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija

Disertacijos tema: Kontrastyvinė pragmetemų analizė ir jos rezultatų taikymas dvikalbėje lietuvių-prancūzų leksikografijoje, vadovė prof. dr. Danguolė Melnikienė

 
Nora Strikauskaitė Grožinio vertimo teorija ir praktika   
Ilana Subačienė Dalykinė prancūzų kalba  
Rasa Tamošaitienė Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  

 

Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra

DOCENTAI
Doc. dr. Liudmila Arcimavičienė Kritinė diskurso analizė
Kritinė metaforos analizė
Medijų diskursas
Politinis diskursas
.l
Doc. dr. Svetozar Poštič (vedėjas)
Daugiakalbystė ir užsienio kalbos įsisavinimas
Kultūrologija
Literatūros teorija ir kritika
 
ASISTENTAI
Dr. Ovidiu Ivancu Literatūros teorija
Daugiakultūris ugdymas
Tarpkultūrinės studijos
Kultūros studijos
Užsienio kalbų mokymas
 
Dr. Adam Mastandrea Anglų kalbos dėstymo pedagogika
Kalbų pedagogų rengimas
 
Dr. Dalia Pinkevičienė Diskurso analizė
Pokalbio analizė
Daugiakalbystės tyrimai
 
Dr. Irena Snukiškienė Vertimo teorija ir praktika
Etnolingvistika
Kognityvinė lingvistika
Dalykinė anglų kalba
 
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Loreta Zavadskienė Pedagogų kompetencijos ugdymas
Reflektyviosios praktikos analizė
 
LEKTORIAI
Aušra Dapšienė Užsienio kalbų didaktika
Motyvacijos tyrimai
 
Laura Giniūnienė Į veiksmus orientuoto požiūrio taikymas mokant anglų kalbą
Viešo (akademinio) kalbėjimo ir akademinio rašymo dėstyma
Anglų kalbos dėstymo metodika ir didaktika
Tarpkutūriškumas ir komunikacija
 
Diana Gornatkevičienė Dalykinės kalbos metodologija
Stilistika
.l
Daiva Janavičienė Užsienio kalbų didaktika  
Vitalija Jankauskaitė-Jokūbaitienė Akademinis rašymas
IKT
Anglų kalbos didaktika
 
Lina Marčiulionytė Dalykinės kalbos mokymas
Integruotas dalyko ir kalbos mokymas(is)
Mokytojų kvalifikacijos kėlimas
 
Inga Piščikienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
 
Aušrelė Pranculienė Kalbos testavimas
Akademinės kalbos dėstymo metodikos
 
Inga Rozgienė Integruoto dalyko ir kalbos mokymo(si) didaktika
Dalykinių bei mokslinių tyrimų kompetencijų ugdymas mokantis užsienio kalbos
Akademinis ir mokslinis diskursas
Dalykinių kalbų mokymas(is)
 
Rūta Sirvydė Konceptualioji metafora ir metonimija
Psicholingvistika
 
Asta Statkevičienė Užsienio kalbų dėstymo didaktika
Integruotas kalbos mokymas (CLIL)
Tarpdisciplininiai moduliai
Akademinė ir mokslinė anglų kalba
 
Dokt. Danguolė Straižytė Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos