Sidebar

UKI darbuotojai

Dalykinių kalbų tyrimų katedra

LEKTORIAI

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
DOCENTAI
Doc. dr. Aušra Janulienė Užsienio kalbų didaktika
Anglų kalbos sintaksė, semantika
 
ASISTENTAI
Deimantė Veličkienė Profesinė anglų kalba
Literatūrinis vertimas
 
LEKTORIAI
Rasa Bačiulienė Profesinės užsienio kalbos mokymas
Frazeologija
Leksikografija
 
Vaiva Eimulienė Kalbų dėstymo metodika
Anglų kalbos dėstymas specialiaisiais tikslais (ESP)
Konotacijos frazeologiniuose junginiuose
Praktinis vertimas
 
Vitalijus Gricius Anglų kalbos dėstymo metodika
Teisinė ir verslo anglų kalba
Vertimo teorija ir praktika
 
Dr. Simona Kontrimienė Dvasingumas
Asmenybės vystymasis
Hodegetika
Psicholingvistika
 
Auksė Kuokštienė Tarpkultūrinė komunikacija
Anglų konkretiems tikslams
Vertimo teorija ir praktika
Užsienio kalbos žinių įvertinimas ir savęs įvertinimas
 
Dr. Olga Medvedeva Tarpkultūrinė komunikacija
Anglų kalbos didaktika
Anglų kalbos dėstymas specialiaisiais tikslais (ESP)
 
Rūta Montvilienė Edukologija ir kalbų didaktika
Dalykinės (verslo) anglų kalbos mokymas ir metodika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Birutė Ona Palovienė Taikomoji lingvistika ir lingvodidaktika: leksikografinė praktika, anglų kalbos mokymo metodika, standartizuotų testų rengimas, vertimo teorija ir praktika  
Gracija Pleikienė Anglų kalbos didaktika
Leksikografija
 
Diana Snapkauskaitė Leksikografija
Vertimo teorija ir praktika
Profesinė anglų kalba
 
Roma Valiukienė Kalbų didaktika  

 

Medijų lingvistikos centras

PROFESORIAI
Prof. dr. Danutė Balšaitytė Rusų kalbos fonetiniai ypatumai radijo diskurse Lietuvoje
Rusų kalbos funkcionavimo ypatumai Lietuvos medijų landšafte
Įvairių kalbų ir kultūrų paveikiųjų diskursų ypatumai
 
Prof. dr. Julija Korostenskienė Lingvistika (sintaksės ir morfologijos sankirta, humoro teorija, kognityvinė lingvistika, kritinė metaforos analizė, kritinė diskurso analizė)  
DOCENTAI
Doc. dr. Lina Bikelienė Lingvistika (fonetika, tekstynų lingvistika, semantika)  
Doc. dr. Loreta Chodzkienė Tarpkultūrinė komunikacija
Dalykinė anglų kalba
Užsienio kalbos dėstymo metodika
Sociolingvistika
 
Doc. dr. Viktorija Makarova (vedėja) Diskurso analizė
Politinis diskursas
Medijų diskursas
 
ASISTENTAI
Dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė Semantiniai rusų bei anglų kalbų meninio diskurso ypatumai  
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Irena Snukiškienė Etnolingvistika
Vertimo teorija ir praktika
Užsienio kalbų didaktika
 
LEKTORIAI
Jelena Kirejeva Semantiniai rusų bei anglų kalbų meninio diskurso ypatumai
Konfliktinės komunikacijos ypatumai
 
Andrius Ledas Literatūra ir filosofija
Kritikos teorija
Fenomenologija
Distopinė literatūra
 
Nadežda Petrauskienė Medijų diskursas
Rusų kultūros istorija
Palaeoslavistica, tekstologija
.l
Hannah Shipman Anglų kalbos mokymas leksikos pagrindu
IT naudojimas mokymo(si) procese
Besimokančiųjų anglų kalbos pasiekimų vertinimas
 
Eglė Židonienė Morfologija
Užsienio kalbų didaktika
 

 

Romanų kalbotyros katedra

PROFESORIAI
Prof. dr. Danguolė Melnikienė (vedėja) Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  
DOCENTAI
Doc. dr. Carmen Caro Dugo Grožinis vertimas iš lietuvių į ispanų kalbą bei iš ispanų į lietuvių kalbą  
Doc. dr. Daiva Mickūnaitytė Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
LEKTORIAI
Valentina Belokon    
Alfonso Rascon Caballero Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  
Eglė Girniuvienė Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
Chordana Gonsales Krus Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
Simona Kamarauskaitė    
Svetlana Kosova Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
Luca Pavan  
Asmeninė svetainė
Elina Sidorovič Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  
Nora Strikauskaitė    
Ilana Subačienė    
Rasa Tamošaitienė Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  

 

Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra

PROFESORIAI
Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
Vertybinių nuostatų ugdymas
Tarpkultūrinė komunikacija
 
DOCENTAI
Doc. dr. Liudmila Arcimavičienė  (vedėja) Kognityvinė lingvistika
Kritinė metaforos analizė
Politinis diskursas
Populizmo diskursas
Konfliktų diskursas
.l
Doc. dr. Vita Banionytė Sintaksė
Užsienio kalbų didaktika
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
 
Doc. dr. Dalius Jarmalavičius Sinchroninė ir diachroninė kalbotyra, žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
 
Doc. dr. Svetozar Poštič Lyginamoji literatūra
Hermeneutika
Kultūrologija
Etnolingvistika
 
Doc. dr. Virginija Pukevičiūtė Kalbinių ir mokymosi mokytis kompetencijų tyrimai
Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
 
ASISTENTAI
Dr. Ovidiu Ivancu Literatūros istorija
Literatūros teorija
Lyginamoji literatūra
Identiteto ir mentaliteto raiškos tyrimai
 
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Ieva Stasiūnaitė Kalbinės erdvės raiškos tyrimai  
Dokt. Loreta Zavadskienė Pedagogų kompetencijos ugdymas
Reflektyviosios praktikos analizė
 
LEKTORIAI
Vilma Asijavičiūtė Diskurso jungikliai
Motyvacijos tyrimai
 
Rūta Burbaitė Vertimo teorija ir praktika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Aušra Dapšienė Užsienio kalbų didaktika
Motyvacijos tyrimai
 
Laura Giniūnienė Užsienio kalbų didaktika  
Diana Gornatkevičienė Dalykinės kalbos metodologija
Stilistika
.l
Daiva Janavičienė Užsienio kalbų didaktika  
Ana Jankūnienė Užsienio kalbų didaktika
Daugiakalbystės tyrimai
 
Lina Marčiulionytė Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Diskurso analizė
 
Leonora Norvilienė Užsienio kalbų didaktika
Akademinis rašymas
Diskurso analizė
 
Dokt. Dalia Pinkevičienė Diskurso analizė
Pokalbio analizė
Daugiakalbystės tyrimai
 
Inga Piščikienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
 
Aušrelė Pranculienė Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Testavimas
 
Inga Rozgienė Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is) ir metodologija
Akademinis diskursas
 
Rūta Sirvydė Metaforos ir metonimijos tyrimai
Psicholingvistika
 
Rasa Stalnionytė Užsienio kalbų didaktika  
Asta Statkevičienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
 
Danguolė Straižytė Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
 
Vilma Vaskelaitė Užsienio kalbų didaktika
Vertimo tyrimai ir metodologija
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos