Sidebar

UKI darbuotojai

Dalykinių kalbų tyrimų katedra 

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė Užsienio kalbų didaktika
Vertybinių nuostatų, moralinės kompetencijos ugdymas
Daugiakalbystė ir kalbų politika
 
DOCENTAI
Doc. dr. Simona Kontrimienė (vedėja) Dvasingumas
Asmenybės vystymasis
Hodegetika
Psicholingvistika
 
Doc. dr. Svetozar Poštič Lyginamoji literatūra
Hermeneutika
Kultūrologija
Etnolingvistika
 
VYRESNIEJI MOKSLO DARBUOTOJAI
Dr. Inna Samoylyukevich Diskurso jungikliai
Motyvacijos tyrimai
 
LEKTORIAI
Vilma Asijavičiūtė Diskurso jungikliai
Motyvacijos tyrimai
 
Rasa Bačiulienė Profesinės užsienio kalbos mokymas
Frazeologija
Leksikografija
 
Rūta Montvilienė Edukologija ir kalbų didaktika
Dalykinės (verslo) anglų kalbos mokymas ir metodika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Jurgita Kašelionytė-Radet    
Birutė Ona Palovienė Taikomoji lingvistika ir lingvodidaktika:
leksikografinė praktika, anglų kalbos mokymo metodika,
standartizuotų testų rengimas, vertimo teorija ir praktika
 
Gracija Pleikienė Anglų kalbos didaktika
Leksikografija
 
Nicholas Edward Rickard    
Ugnė Rutkauskaitė    
Diana Snapkauskaitė Leksikografija
Vertimo teorija ir praktika
Profesinė anglų kalba
 
Rasa Stalnionytė Užsienio kalbų didaktika  
Roma Valiukienė Kalbų didaktika  
Laura Černelytė    

 

Medijų lingvistikos centras

PROFESORIAI
Prof. dr. Julija Korostenskienė (vedėja) Sintaksės ir morfologijos sankirta
Medijų diskurso analizė
 
DOCENTAI
Doc. dr. Lina Bikelienė Besimokančiųjų kalba
Lietuvių besimokančiųjų anglų kalbos fonetiniai ir fonologiniai ypatumai
Tekstynų lingvistika
 
Doc. dr. Loreta Chodzkienė Tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymas(sis) užsienio kalbų mokyme(si)
Medijų diskursas
Telekolaboracija, kaip mokymo(si) metodas  
Dalykinė anglų kalba 
 
Doc. dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė Morfologija
Leksikologija ir leksikografija
Akademinė ir mokslinė anglų kalba
 
ASISTENTAI
Dr. Jelena Kirejeva Pragmatika
Kognityvinė lingvistika
Diskurso analizė
Konfliktologija
Šiuolaikinė drama
 
LEKTORIAI
Hannah Shipman-Gricienė Anglų kalbos mokymas leksikos pagrindu
IT naudojimas mokymo(si) procese
Besimokančiųjų anglų kalbos pasiekimų vertinimas
 
Eglė Židonienė Morfologija
Užsienio kalbų didaktika
 

 

Romanų kalbotyros katedra

PROFESORIAI
Prof. dr. Danguolė Melnikienė (vedėja ir studijų programos Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų, prancūzų, norvegų, rusų, vokiečių) komiteto pirmininkė) Leksikografija ir metaleksikografija
Prancūzų kalbos leksikologija, stilistika
 
DOCENTAI
Doc. dr. Carmen Caro Dugo Vertimo iš lietuvių į ispanų kalbą sintaksiniai ir kultūriniai aspektai
Ispanų kalbos sintaksė
 
Doc. dr. Daiva Mickūnaitytė Prancūzų kalbos fonetika
Leksikologija
Romanų kalbotyra
 
ASISTENTAI
Dr. Alfonso Rascon Caballero Leksikologija
Leksikografija
Sintaksės-semantikos sandūra
Ispanų literatūra
 
LEKTORIAI
Viktorija Gercmanienė Norvegų kalbos stilistika ir literatūra  
Eglė Girniuvienė Prancūzų, ispanų kalbos leksikologija ir kalbos istorija  
Gitana Irnienė Dalykinė ispanų kalba
Ispanų kalbos didaktika
 
Svetlana Kosova Prancūzų kalbos didaktika  
Justinas Pekarskas Norvegų kalbos morfologija ir sintaksė
Eglė Sakalytė Ispanų kalbos didaktika  
Dokt. Elina Sidorovič

Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija

Disertacijos tema: Kontrastyvinė pragmetemų analizė ir jos rezultatų taikymas dvikalbėje lietuvių-prancūzų leksikografijoje, vadovė prof. dr. Danguolė Melnikienė

 
Nora Strikauskaitė Grožinio vertimo teorija ir praktika   
Ilana Subačienė Dalykinė prancūzų kalba  
Rasa Tamošaitienė Romanų ir lietuvių kalbų leksikografija bei metaleksikografija  

 

Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra

DOCENTAI
Doc. dr. Liudmila Arcimavičienė (vedėja) Kognityvinė lingvistika
Kritinė metaforos analizė
Politinis diskursas
Populizmo diskursas
Konfliktų diskursas
.l
ASISTENTAI
Dr. Ovidiu Ivancu Literatūros istorija
Literatūros teorija
Lyginamoji literatūra
Identiteto ir mentaliteto raiškos tyrimai
 
Dr. Adam Mastandrea Anglų kalbos dėstymo pedagogika
Kalbų pedagogų rengimas
 
Dr. Irena Snukiškienė Vertimo teorija ir praktika
Etnolingvistika
Kognityvinė lingvistika
Dalykinė anglų kalba
 
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Loreta Zavadskienė Pedagogų kompetencijos ugdymas
Reflektyviosios praktikos analizė
 
LEKTORIAI
Aušra Dapšienė Užsienio kalbų didaktika
Motyvacijos tyrimai
 
Laura Giniūnienė Užsienio kalbų didaktika  
Diana Gornatkevičienė Dalykinės kalbos metodologija
Stilistika
.l
Daiva Janavičienė Užsienio kalbų didaktika  
Vitalija Jankauskaitė-Jokūbaitienė Akademinis rašymas
IKT
Anglų kalbos didaktika
 
Lina Marčiulionytė Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Diskurso analizė
 
Dokt. Dalia Pinkevičienė Diskurso analizė
Pokalbio analizė
Daugiakalbystės tyrimai
 
Inga Piščikienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
 
Aušrelė Pranculienė Kalbos testavimas
Akademinės kalbos dėstymo metodikos
 
Inga Rozgienė Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is) ir metodologija
Akademinis diskursas
 
Rūta Sirvydė Metaforos ir metonimijos tyrimai
Psicholingvistika
 
Asta Statkevičienė Užsienio kalbų didaktika
Dalykinių kalbų mokymas(is) (LSP)
Integruoto dalyko ir kalbos mokymas(is)
 
Dokt. Danguolė Straižytė Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba
Užsienio kalbų didaktika
 
Vilma Vaskelaitė Užsienio kalbų didaktika
Vertimo tyrimai ir metodologija
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos